Piirroskuva Aino-Maria ErvelästäAino-Maria Ervelä (1992)

Kuka olet?
Olen sosiaalialan monitoimija, työskentelen perhesosiaalityössä sosiaaliohjaajana, ja opiskelen yamk-tutkintoa, jonka pääteemoja ovat kehitystyö, ihmisoikeudet ja konfliktien sovittelu. Vapaa-ajalla viihdyn järjestökentälle, ja usein järjestötoiminta on vienyt minua myös erilaisiin tilaisuuksiin ulkomaille. Olen utelias ja innokas tarttumaan uusiin tilaisuuksiin ja ottamaan haasteita vastaan, vierailemaan uusissa paikoissa ja tapaamaan uusia ihmisiä!

Miten muutat maailmaa?
Muutan maailmaa olemalla aktiivinen järjestötoimija: kertomalla omista kokemuksistani vapaaehtoistyöntekijänä tai reumaa sairastavana nuorena, jakamalla tarinoita ja tietoa nuorille suunnatuista mahdollisuuksista, sekä kannustamalla ja rohkaisemalla nuoria aktiiviseen toimijuuteen. Siksi, koska jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuksia syntymäpaikastaan, perhetilanteestaan, kansallisuudestaan tai terveydentilastaan riippumatta!

Tällä hetkellä toimin Suomen Reumanuorten puheenjohtajana (2019), ja teen yhteistyötä muiden pohjoismaisten reumanuorten kanssa. Yhdessä haluamme murtaa reumasairauksiin liittyviä ennakkoluuloja, lisätä tietoisuutta ja järjestää nuorille mahdollisuuksia kokea vertaistukea. Olen itse sairastunut lastenreumaan 6-vuotiaana, ja olen saanut kokea, kuinka voimaannuttava vaikutus vertaistuella on. Siksi haluan olla mukana järjestämässä tapahtumia, joissa tarjoamme nuorille mahdollisuuden kohdata muita saman sairauden kanssa eläviä nuoria, sekä Suomessa, että muissa pohjoismaissa. Vaikutan myös olemalla mukana eduskunnan tules-ryhmässä, jossa tehtävänäni on tuoda tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien lasten ja nuorten ääntä kuuluviin ja kansanedustajien tietoisuuteen. 

Vuoden 2017 tein EU-tuettua vapaaehtoistyötä Valko-Venäjällä lain kanssa konfliktissa olevien nuorten, sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten tukemiseksi. Se kokemus muutti ainakin omaa maailmaani ja on viitoittanut polkuani siitä eteenpäin. Sen jälkeen olen toiminut yhtenä EU Neighbours Eastin nuorena eurooppalaisena suurlähettiläänä sekä Allianssin nuorisovaihdon aktiivina, ja mm. levittänyt nuorille tietoa EU:n tukemista opiskelu- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksista, osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja kouluvierailuille Suomessa, Valko-Venäjällä, Moldovassa ja Georgiassa. 

Miten kannustat muita?
Kiinnostus vaikuttaa ja lähteä mukaan järjestötoimintaan tai vapaaehtoiseksi riittää, eikä erityisosaamista tai aikaisempaa kokemusta vaadita! Osallistuminen voi olla mitä vain, ja kaikkien on mahdollista löytää itselle sopiva ja oma tapa olla mukana. Pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus. Joskus sillä, että toisella ihmisellä on aikaa kuunnella, rohkeutta kohdata ja kiinnostusta kysyä mitä kuuluu, voi olla maailmaa mullistava merkitys yhden ihmisen elämässä.

Ketä henkilöä arvostat?
Arvostan niitä ihmisiä, jotka uskaltavat ottaa asioita puheeksi, esittää rakentavaa kritiikkiä, tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja tuoda esiin uusia näkökulmia. Tärkeä taito on uskaltaa kyseenalaistaa myös omia ajatuksia ja omaa toimintaa, koska muutos lähtee meistä itsestä!