Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittäminen

Allianssin ja Suomen Mielenterveysseuran yhteisen Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeen (2016-2018) tavoitteena oli löytää nuorten parissa työskenteleville tahoille yhteisiä keinoja ennaltaehkäistä ja varautua kriiseihin, tukea nuoria oikein kriisitilanteissa sekä vahvistaa nuorten selviytymistä kriiseistä. Hanke tähtäsi nuorisotyön kriisivalmiuden valtakunnallisen yhdenvertaisuuden ja kattavuuden parantamiseen kouluttamalla ja tukemalla paikallisia toimijoita.

Nuorisotyön toimia ja roolia erilaisissa nuoria koskettavissa kriisitilanteissa eli tehostettua nuorisotyötä on kuvattu Nuorisotyön kriisikansiossa, joka on ladattavissa tältä sivulta suomeksi ja ruotsiksi. Kansio sisältää myös työkirjaosuuden muokattavine työpohjineen, joita voi hyödyntää paikallisen nuorisotyön valmiussuunnitelman tekemisessä. Kriisikansion johdanto, työkirjaosuus sekä työpohjat suomeksi ja ruotsiksi on ladattavissa erillisinä tiedostoina Innokylässä. Hankkeen materiaalit löytyvät myös Issuusta.

Hanke on päättynyt. Nuorisotyön valmiusverkostoa koordinoi jatkossa Kanuuna.

Liitteet ja asiakirjat