Erätauko-keskustelun järjestäminen etäyhteydellä

Poikkeusaika on saanut dialogin järjestäjät etsimään ja löytämään uusia tapoja käydä rakentavaa keskustelua - viime keväänä yli tuhat suomalaista osallistui Erätauko-keskusteluun etäyhteyksin. Etädialogi on pääpiirteissään aivan samanlaista vuorovaikutusta kuin kasvokkainenkin. Tiettyjä seikkoja on kuitenkin hyvä huomioida, jos valmistaudutaan etädialogiin kasvokkaistilanteen sijaan.

Tässä muutamia vinkkejä Etädialogin järjestämiseen:

  • Kutsuttavien määrä on hyvä pitää alhaisempana kuin kasvokkaisdialogeissa - suosittelemme 3-10 osallistujaa etädialogiin. Keskusteluja voi järjestää useamman kuin yhden.
     
  • Laitteiden toimivuus on tärkeä testata jo etukäteen, ja keskustelun vetäjän on hyvä selventää itselleen, kuinka hän ohjeistaa osallistujat tiettyihin yleisimpiin toiminnallisuuksiin. Käyttäkää keskustelijoille sopivaa ohjelmaa tai sovellusta (esim. Zoom, Google Meet, Teams, Skype).
     
  • Keskustelun kaavassa, samoin kuin keskustelun vetämisessä on tiettyjä huomioitavia piirteitä, kun kohdataan verkossa kasvokkaisitilanteen sijaan. Tämä ei ole vaikeata ja toisille meistä etänä osallistuminen on palautteen perusteella jopa helpompaa kuin yhteiseen tilaan paikalle saapuminen.
     

Seuraamme tartuntatilannetta tarkasti, ja jos marraskuun lähestyessä tilanne niin vaatii, annamme yksityiskohtaisemmat ohjeet etäkeskustelun järjestämisestä. Voit siis rohkeasti alkaa jo suunnitella omaa keskustelua sekä erityisesti sitä, keitä kutsua mukaan keskusteluun!