Ehdokkaat, syksy 2020

Tästä linkistä pääset takaisin Syyskokous 2020 -sivulle

Vaalivaliokunnan 4.11. julkaisemat ehdotukset hallituksen kokoonpanosta löytyvät täältä


Määräaikaan mennessä sähköisellä lomakkeella ilmoittautuivat ehdokkaiksi seuraavat henkilöt (suluissa tehtävä(t), joihin henkilö on ehdolla):

Hynönen Iiris (Varapuheenjohtaja, Hallituksen jäsen)
Koivisto Aleksi (Varapuheenjohtaja)

Brunnsberg Magnus (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Hellman Veera (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Ikola Lauri (Hallituksen jäsen)
Jokinen Maria (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Karhunen Paula (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Kivimäki Hanna (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Laurila Anna (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Malmi Katri (Hallituksen jäsen)
Nortunen Henna (Hallituksen varajäsen)
Nupponen Konsta (Hallituksen jäsen)
Nurmela Adéle (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Nurmi Harri (Hallituksen jäsen)
Pakarinen Marja (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Simonen Saana (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)
Tuovila Siiri (Hallituksen jäsen)
Vaulanen Niklas (Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen)

Alta löydät ehdokkaiden kannattajat ja lyhyet esittelyt yllä olevassa järjestyksessä.

" "

Varapuheenjohtajaehdokkaat

Hynönen Iiris

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Varapuheenjohtaja, Hallituksen jäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK 
Suomen ylioppilaskuntien liitto - SYL
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU
Finlands Svenska Skolungdomsförbund - FSS
Nyyti ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto - OLL
Nuorten Mielenterveysseura - Yeesi ry
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL
Eurooppanuoret
Vihreät Nuoret
Vasemmisto-opiskelijat

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle hallituksen jäseneksi, mikäli hän ei tule valituksi varapuheenjohtajan tehtävään:
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK 
Nyyti ry
Nuorten Mielenterveysseura - Yeesi ry
Vihreät Nuoret

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Minulla on taustaa nuorisoalalta Allianssista, Nyytistä, SAMOKista, Diakonia-amk:n opiskelijakunta O’Diakosta ja SLL:stä. Olen oppinut 9 toimijavuoteni aikana valtavasti erilaisia taitoja niin järjestön strategisesta johtamisesta, toiminnan arvioimisesta asetettujen suuntaviivojen mukaan kuin vastuullisesta taloudenpidosta. Lisäksi olen kokenut vaikuttaja. Minulla on kokemusta niin paikalliselta kuin valtakunnalliselta tasolta, joten ymmärrän monella tavalla myös Allianssin jäsenjärjestöjä.

Mikä motivoi sinua hakemaan varapuheenjohtajaksi/hallitukseen?
Minua motivoi Allianssin tekemä äärimmäisen tärkeä työ nuorten eteen kattojärjestön asemasta käsin, missä myös luottamushenkilöillä on suuri rooli. Mihin menenkin, haluan aina ryhtyä kehittämään toimintaa entistäkin paremmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. Varapuheenjohtajana olen innostunut viemään järjestöä eteenpäin niin sisäisesti kuin ulkoisesti avoimempaan ja rohkeampaan suuntaan. Tulevina vuosina joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä; silloin Allianssin on oltava vahva ja yhtenäinen.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Valtionavustusten pienentymisestä on puhuttu jo pitkään, ja korona vain kiritti tilannetta. Budjettiriihen alla toteutettiin koko alan yhdistänyt vaikuttamiskampanja, jolla oli varmasti merkitystä hallituksen päätöksessä kompensoida veikkausmenetykset v. 2021. Vaikuttamista tulee jatkaa ärhäkästi, jotta avustusten määrä ei pienenisi ja rahat saataisiin jatkossa yleisbudjetista. Alan yhdistämistä tulee jatkaa palveluita kehittämällä, ja erilaisilla kampanjoilla voidaan nostattaa alan arvostusta.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Nykyisessä strategiassa on monia asioita, joiden edistämistä kannattaa jatkaa: nuorten hyvinvointi on edelleen tärkein tavoitteemme, ja etenkin pandemian aikana nuoret ovat ottaneet useita kovimmista iskuista. Uudessa strategiassa tulee ottaa jälleen yksi askel kohti yhtenäisempää nuorisoalaa ja pyrkiä nostamaan Allianssi muiden kattojärjestöjen kanssa yhtä vaikuttavaan asemaan. Vuosia kestävän koronajälleenrakennuksen lisäksi tärkeä teema on alan tulevaisuuden turvaaminen taloudellisesti.

Mitä toisit Allianssin johtoon? Miten näet tehtävänjaon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan välillä?
Varapuheenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on johtaa hallitusta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vpj tukee pj:tä ja tarvittaessa sijaistaa häntä - esim. kuntavaalien aikana on hyvä jakaa vastuuta puheenjohtajistossa. Kokemukseni kautta minulla on myös osaamista johtamiseen. Olisin Allianssille aktiivinen ja oma-aloitteinen vpj, joka on tiimityöskentelijä, ratkaisukeskeinen hallituksen toiminnan eteenpäin viejä ja yleisesti hyvä tuki ja turva niin puheenjohtajalle kuin hallituksen muillekin jäsenille.

Mitkä ovat omat vahvuutesi johtajana? Missä sinulla on eniten kehitettävää?
Vahvuuksiani ovat ratkaisukeskeinen tyyli viedä asioita eteenpäin, ja vahva kyky ottaa muut huomioon sekä asettua heidän asemaansa erilaisissa tilanteissa. Olen myös kärsivällinen ja sosiaalinen pelisilmäni on hyvä. Minulla on taito sanoittaa ja ottaa puheeksi hankaliakin tunteita ja tilanteita - näin konfliktien ratkaiseminen on helpompaa. Olen lisäksi osaava viestijä. Kehitettävää minulla olisi eniten esiintymisessä, sillä poden esiintymisjännitystä - erityisesti silloin, kun tilanne yllättää.

Kuvaile, mitä olet saanut aikaan jossain aiemmassa johtamistehtävässäsi. Millainen oli oma roolisi muutoksen aikaansaamisessa?
Aloittaessani opiskelijakunta O’Diakon puheenjohtajana, oli Diakin Helsingin kampukselle yhdistynyt juuri 3 kampusta. Toiminta piti käytännössä keksiä uudelleen. Teimme systemaattista verkostoitumistyötä ja kehitimme käytänteitä ottaen mallia muista opiskelijakunnista ja järjestöistä. Tavoitteeni oli saada toiminta pyörimään kaikilla sektoreilla senkin jälkeen, kun en itse ole enää mukana. Hyvin yhteen pelaavan tiimin voimin uudistimme asiakirjat, loimme ohjeistuksia ja kehitimme perehdytystä.

Mitä haluaisit varapuheenjohtajana saada aikaan Allianssissa?
Lähivuosina tulee tehdä vaikeitakin päätöksiä järjestön taloudesta ja priorisoida toimintoja. Näiden uskon olevan tärkeimpiä ratkaistavia asioita uuden vpj:n kaudella. Hallitukselta se vaatii rohkeutta, mutta myös sensitiivisyyttä esim. henkilöstöä kohtaan. Haluan olla kehittämässä avointa ja myönteistä yhteyttä hallituksen ja henkilöstön välillä. Lisäksi haluan parantaa hallituksen sisäistä ilmapiiriä kehittämällä keskusteluympäristöä turvallisemmaksi ja edistää jäsendemokratian toteutumista.
 

" "

Koivisto Aleksi

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Varapuheenjohtaja

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen keskustanuoret ry
Seta ry
Suomen 4H-liitto ry
Keskustan Opiskelijaliitto ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Vesaisten Keskusliitto
KD Nuoret

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Täältä pesee reipasta asennetta Allianssiin. Kasvoin partiosta, nuorisovaltuustosta ja keskustanuorista opiskelijajärjestöihin ja kuntapäättäjäksi. Setan varapuheenjohtajana 2017-2018 lobbasin translakia ja tein edunvalvontaa ihmisoikeusliikkeessä. Duunia olen tehnyt osallisuus- ja maakuntaprojekteissa. Allianssissa olen vaikuttanut toimintaryhmissä ja Allianssin hallituksessa viimeisen neljän vuoden aikana. Nyt on se hetki, kun voisin antaa itsestäni vielä enemmän Allianssille.

Mikä motivoi sinua hakemaan varapuheenjohtajaksi?
Lähden ehdolle varapuheenjohtajaksi, koska voimme yhdessä tehdä Allianssista vaikuttavamman, rohkeamman ja arvostetumman vaikuttajayhteisön. Sain suostutteluja lähteä ehdolle. Haluan olla tekemässä hommia nuorten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden puolesta. Nuorisojärjestöjen rahoitus on turvattava ja Allianssin on paremmin koottava meitä yhteen. Allianssin viestintä- ja edunvalvontatyö on tehnyt onnistumisia ja ottanut suuria kehityspomppuja. Olisi ilo olla mukana. Olen innostunut hommasta. 

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Kiristyvä kuntatalous tuo meille haasteita. Nuorisotyö tarvitsee valtiolta ja kunnilta resurssit, joilla tehdä nuorisotyötä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Nyt tarvitaan tyyppejä, jotkan tuntevat kuntakentän toimijoita ja kiemuroita. Väestökehityksestä huolestuvien kuntien on kuunneltava nuoria. Olen HTM, joka teki gradun osallisuudesta maakunnissa ja toisin Allianssin edunvalvontanyrkkiin uutta otetta, kun sote-uudistus etenee ja maakuntavaalien todellisuus lähestyy meitä. 

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Meidän nuorten sukupolvelle kaatuvia kriisejä ovat sekä korona, ilmasto että huoltosuhde. Allianssin strategiaan tarvitaan näkemystä, ideoita ja ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi seuraavalla vuosikymmenellä. Tarvitaan reilumpaa sukupolvipolitiikka, toimiva nuorisotakuu ja yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet koko Suomessa. Allianssin tulee muuttua ajassa, koota meitä yhteen ja turvata nuorisojärjestöjen rahoituspohja muutoksissa. Työkseni fasilitoin strategioita. 

Mitä toisit Allianssin johtoon? Miten näet tehtävänjaon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan välillä?
Toisin kokemusta, näkemystä ja reipasta asennetta. Tunnen valtakunnallisen budjettivalmistelun kiemurat ja politiikan taustakulissit. Vpj:n homma on tukea puheenjohtajaamme Elisaa, antaa oma osaamisensa ja verkostonsa Allianssin käyttöön. Puheenjohtajisto varmistaa, että strateginen linjamme on selkeä, hallitustyöskentely toimii, järjestörakenteet pelaavat, henkilöstön hommat hoituvat ja Allianssi tuottaa lisäarvoa jäsenjärjestöillemme. Nöyrin mielin olen valmiina hommiin, kun nakki napsahtaa.

Mitkä ovat omat vahvuutesi johtajana? Missä sinulla on eniten kehitettävää?
Vahvuuksiani ovat reipas asenne, intohimo nuorten puolustamiseen ja kyky innostaa ihmisiä mukaan tekemään hommia yhdessä. Tuon järjestökehittämiseen oppeja yksityiseltä sektorilta. Osaan löytää suurista tietomääristä olennaisen, tehdä nopeita havaintoja ja esittää asiani napakasti. En pelkää päättäjiä. Innostun helposti, mutta en ole aina se kärsivällisin tyyppi. Kansainvälisissä verkostoissa olen vielä toiminut aika vähän, mutta niistäkin haluaisin oppia enemmän!  

Kuvaile, mitä olet saanut aikaan jossain aiemmassa johtamistehtävässäsi. Millainen oli oma roolisi muutoksen aikaansaamisessa?
Olen ollut onnekas ja päässyt toimimaan erilaisissa työ- ja luottamustehtävissä esihenkilö- ja johtorooleissa. Isoa oppia pankkiin tuli työstä, kun perustimme Suomeen maakunnallisia nuorisovaltuustoja. Sain aloittaa 2017 Maakuntanuvat-hankkeen projektipäällikkönä ja nuvalaisten kanssa loimme yhdessä Suomeen uudet väylät, kuinka nuoret voivat vaikuttaa sote-maakunnissa. Keräsimme, koulutimme, ryhmäytimme nuoria mukaan. Virheitäkin tehtiin matkalla. Pöhinä oli loistava ja hanke alkoi hienosti!

Mitä haluaisit varapuheenjohtajana saada aikaan Allianssissa?
Rakastan tapahtumia, sillä olen sosiaalinen verkostoituja. Allianssin tulisi nuorisotyöpäivien ohella järjestää suurtapahtuma järjestönuorille ja nuorisopoliitikoille pohtimaan Suomen tulevaisuutta. Voisimme vuosittain viikonlopuksi kokoontua verkostoitumaan. Loisimme tapahtuman yhteydessä puitteet jäsenjärjestöille järjestää liittohallituksen kokouksia ja Allianssi tuottaisi yhteisen foorumin verkostoitua ja oppia yli puolue- ja kielirajojen. Allianssin rooli on koota meitä yhteen.


" "

Hallitusehdokkaat

Brunnsberg Magnus

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Svensk Ungdom rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf - FSS
Folkhälsan
Ungmartha rf
Finlands Svenska Ungdomsförbund rf - FSU

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Minulla on aiempaa kokemusta hallitustyöskentelystä niin koulutuksen kuin politiikankin saralta. RKP-nuorissa toimin sekä Helsingin piirihallituksen että liittohallituksen jäsenenä. Olen itse suorittanut kaikki koulutusasteeni ruotsiksi, joten tunnen ympäristön, jossa ruotsinkieliset nuoret arkeaan viettävät. Yliopisto-opintojeni aikana olen ollut ajamassa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Hankenin tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajana ja ylioppilaskuntani koulutusvaliokunnan jäsenenä.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Huoli nuorisoalan tulevaisuudesta motivoi minua hakemaan hallitukseen. Allianssin on tulevaisuudessakin kyettävä turvaamaan laaja-alainen nuorisotyö, jossa toimintaympäristö on kannustava, turvallinen ja vapaa syrjinnästä. Lista nuorten nykypäivänä kohtaamista ongelmista on pitkä. Huoli toimeentulosta ja pelko tulevaisuudesta ovat keskeisiä syitä nuorten heikkenevään mielenterveyteen ja elämänlaatuun. Nämä tosiasiat toimivat suurina kannustimina minulle vaikuttaa paremman huomisen puolesta.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Allianssin toimintaympäristö kapenee siinä missä muidenkin järjestöjen. Rahoitustilanne heikkenee, poliittinen ilmapiiri on tulehtunut, eikä nuorten hyvinvointiin panosteta. Allianssin tulee olla aktiivinen nuorten oikeuksien puolestapuhuja. Näin voidaan nostaa nuoret esiin yhteiskuntaryhmänä, joka ansaitsee reilua kohtelua. Allianssin vaatimukset rahoitusuudistuksesta ovat tärkeitä ja niiden tulee ulottua koko nuorisoalaan.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen on valtava haaste, sillä se johtaa nuorten syrjäytymiseen ja osattomuuteen. Allianssin tulee panostaa vahvasti nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn. Kouluttautumismahdollisuuksien tulee olla kaikille yhdenvertaiset eivätkä työmarkkinat saa syrjiä nuoria työnhakijoita. Kaikesta työstä on maksettava palkkaa, ja Allianssin tulisikin vahvasti painottaa sitä, etteivät nuorten opintoihin liittyvät työharjoittelut enää jatkossa olisi palkattomia.
 

" "

Hellman Veera

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Varusmiesliitto ry

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Kokemusta nuorisopolitiikasta niin valtakunnalliselta kuin pohjoismaiselta tasolta esimerkiksi Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtajan tehtävän kautta. Luottamustoimien lisäksi olen myös työskennellyt nuorisojärjestössä, joten ohjelma- ja strategiatyö sekä budjetointi ja sen seuraaminen ovat tuttuja.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Aiempi kokemus järjestötoiminnasta sekä halu uudistaa nuorisojärjestötoimintaa ja pohtia alan tulevaisuutta. Allianssin rooli nuorten edunvalvojana ja koulutusorganisaationa on yhteiskunnallisesti merkittävä ja haluan olla omalta osaltani kehittämässä tätä toimintaa entistä vaikuttavammaksi.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Rahoituksen epävarmuus tulevaisuudessa huolettaa. Vaikka rahoitus on turvattu tällä hetkellä, siihen ei voi tuudittautua. Sen lisäksi on työskenneltävä sen eteen, että koronakriisin vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi nuorille ja tuleville sukupolville.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja edistäminen, kestävän toimintaympäristön turvaaminen ja työryhmien toiminnan kehittäminen.

" "

Ikola Lauri

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Eurooppanuoret ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Minulla on paikallista ja valtakunnallista järjestökokemusta. Eurooppanuorten varapuheenjohtajana olen keskittynyt erityisesti nuorten osallisuuteen, järjestön ja aluetoiminnan kehittämiseen mm. strategisen johtamisen kautta, mutta olen tehnyt myös poliittista toimintaa ja varainhankintaa. Aloitan marraskuussa verkostotyön parissa projektisuunnittelijana Tampere Junior -kehitysohjelmassa, jonka tavoitteena on kaventaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja. 

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Haluan olla kehittämässä ja palvelemassa koko nuorisoalaa. Oma intohimoni liittyy kansainvälisyyden ohella isosti nuorten hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Näen, että Allianssi on tästä näkökulmasta paras paikka tehdä työtä suomalaisten nuorten eteen. Omaan laajan kokemuksen hallitustyöskentelystä ja uskon, että voin täten tuoda monipuolista osaamista ja tuoretta näkökulmaa Allianssin hallitukseen.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Näen kaksi haastetta toimintaympäristössä. Koronan aiheuttamat muutokset toiminnan järjestämiselle ovat haaste, mutta myös mahdollisuus. Täytyy löytää väyliä kohdata livenä, mutta etänä voidaan tavoittaa ryhmiä, jotka eivät normaalisti tulisi paikalle. Taloustilanteen ja Veikkaus- keskustelun vuoksi puhutaan paljon järjestöjen rahoituksesta. Allianssin pitää koko hallituksen voimin ja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa puolustaa rahoitusta ja tuoda järjestöjen tuottamaa hyvinvointia esiin.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Strategian valmistelussa on äärimmäisen tärkeä varmistaa, että jäsenjärjestöille tulee osallistumisen kokemus. Tällöin jäsenet kokevat strategian paremmin omakseen ja ovat vahvemmin mukana tukemassa sen toteutumista. Nuorten hyvinvointi ja osallisuus on mielestäni myös jatkossa keskeinen tavoite. Nuoret kantavat aiempaa enemmän huolta isoista globaaleista kysymyksistä, kuten ilmastonmuutoksesta. Strategiassa olisi hyvä tuoda ilmim, miten Allianssi tukee nuoria näiden haasteiden kanssa.

" "

Jokinen Maria

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen 

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle hallituksen jäseneksi/varajäseneksi
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
Akava ry

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle hallituksen varajäseneksi
SAK
STTK

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Minulta löytyy osaamista ja kokemusta niin opiskelijajärjestöistä, työmarkkinakentältä kuin kuntapolitiikasta. Olen toiminut oikeastaan suurimman osan järjestöuraani johtajanhommissa ja tehnyt strategista ja poliittista suunnittelua.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Nuorisoala on muutoksen kourissa ja sukupolvipolitiikan merkitys tulee vain kasvamaan mitä pidemmälle menemme eteenpäin huoltosuhteen heiketessä. Haluan olla mukana tekemässä entistä vaikuttavampaa nuorisopolitiikkaa ja vaikuttaa myös siihen millaisena nuorisopolitiikka nähdään.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Allianssin tulisi reagoida rakentavasti mutta myös iskeä faktat tiskiin, nuorisoalan tai nuoriin laitettavan rahan osuus ei ole suuri ja se on selkeä mutta valitettava arvovalinta. Tämä raha tulee myös pienenemään tulevaisuudessa ja Allianssilla tulee olla esittää ratkaisuja.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Huoltosuhde, työllisyys ja mielenterveys. Ilmastonmuutosta ei voi myöskään unohtaa. Nämä ovat elintärkeitä tulevaisuudellemme.

" "

Karhunen Paula

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Olen ehtinyt lähes 10 vuoden aikana toimimaan useissa eri nuorisoalan järjestöissä eri tasoilla, ja koen tuntevani alan toimijoita ja ymmärrän kentän laajuuden. Tärkeänä oppina noilta vuosilta on, että onnistunut järjestö kuulee jäseniään. Olen ollut tekemässä useampaa strategiaa viime vuosina, sekä olen saanut kiitosta poliittisesta osaamisestani. Hallituksen jäsenenä olen ahkera, yhteistyökykyinen ja sanavalmis sekä osaan punnita erilaisia tilanteita ja linjauksia monelta eri kantilta.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Sydämeni on jo melkein 10 vuoden ajan palanut nuorten osallisuudelle, nuorten äänen kuulumiselle, sekä edunvalvonnalle.  Allianssin hallitustehtävä antaisi minulle mahdollisuuden laajentaa osaamistani koko nuorisoalan kentästä, nuorten asemasta Suomessa, sekä antaisi mahdollisuuden jatkaa toimia nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen. Haluaisin myös laajentaa ymmärrystäni nuorisotyöstä.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Suurimpana nuorisotyön rahoitus on tärkeää tuoda uuteen aikaan, jossa se ei ole kiinni Veikkauksen tuloista. Nuorisoalan tulevaisuuden turvaaminen vaatii Allianssin johtamaa edunvalvonnallista puristusta, sekä lisää nuorisotyön ja nuorisoalan merkityksen näkyväksi tekemistä. Ilmastokriisi, yhteiskunnan muutokset ja koronatilanne ovat muuttaneet sekä nuorisoalaa, että monen nuoren elämää.  Meidän tulee vastata näihin kysymyksiin ja luoda visioita ja työkaluja tulevaisuuden nuorisoalalle.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Strategiassa peruskivet, osallisuus, vaikuttavuus ja yhdenvertaisuus, ovat kohdillaan. Meidän tulee seuraavaksi vastata, mikä on visio tulevaisuuden nuorisotyöstä, ja Allianssin roolista nuorisoalalla. Strategia kaipaa konkreettisempia, hieman helpommin mitattavia tavoitteita. Lisäksi tulee löytää malli, jolla Allianssin tuottamat palvelut ja edunvalvonta palvelee nuoria, jäsenjärjestöjä ja nuorisoalaa ja -työtä kokonaisuutena. Strategiaprosessin tulee olla jäsenille selkeä ja osallistava. 

" "

Kivimäki Hanna

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Nuorten Kotkien Keskusliitto

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Olen toiminut nuorisojärjestöissä lähes kymmenen vuoden ajan. Kokemukset ovat vaihdelleet liittohallitustoiminnan, harjoittelun ja työskentelyn välillä. Olen päässyt näkemään laajasti, minkälainen nuorisoala on: järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa. Ehdin hetken ajan myös työskentelemään nuorisotyön ja -politiikan vastuualueella opetus- ja kulttuuriministeriössä. Päivätyössäni johdan nuorisojärjestöä, joten koen omaavani vahvan osaamisen talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Hallituksen jäsenenä olen perehtynyt, ratkaisuhakuinen ja motivoitunut. Haluan päästä vaikuttamaan etenkin siihen, miten Allianssi nuorisoalan etua valtakunnallisesti ajaa. Allianssin tulee kuulla ja osallistaa jäseniään, sillä jäsenistö mahdollistaa Allianssin olemassaolon ja tarjoaa sille tarkoituksen. Tämän tarkoituksen tulee olla yhdessä määritelty ja siksi etenkin strategiatyön tulee olla laajasti osallistavaa ja keskustelevaa.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Allianssin täytyy pystyä tarjoamaan vastauksia toimintaympäristön muutoksen koko kentän voimin ja kevään viestintäkampanja nuorisoalan merkityksestä oli loistava esimerkki siitä mihin yhteistyöllä pystytään. Rahoituksen epävarmuus aiheuttaa muutoksia ja stressiä kaikissa nuorisoalan toimijoissa ja siksi on tärkeää myös huomioida se, minkälaisia resursseja vaikuttamistyöhön alan toimijoilla on käytössä.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Nuorisoalan yhtenäisyys ja yhteistyö on yksi tärkeimmistä teemoista, joka strategiassa tulisi huomioida. Sirpaleisuus tai alan sisäinen kilpailu ei hyödytä ketään ja tämä on haaste, johon Allianssin täytyy pyrkiä vastaaminen. Strategian valmisteluprosessin osallistavuus on keskeistä, kun työtä suunnitellaan. Myös strategian mitattavuus on tärkeä elementti joka valmistelussa täytyy huomioida. 

 " "

Laurila Anna

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry 
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Olen toiminut kaksi vuotta järjestöjohdossa sekä jälkimmäisen niistä valtakunnallisen liiton puheenjohtajana. Opinnäytetyöni käsittelee SAMOKin strategista johtamista ja vuoteni em. mainitun liiton johdossa on antanut minulle valtavasti kokemusta opiskelijavaikuttamisesta sekä järjestön taloudesta. Erityisinä ansioina pidän osaamistani sekä ymmärrystäni nuorisoalan rahoituksesta sekä sen eri vaihtoehdoista. Omaan vahvat yhteistyötaidot sekä ymmärryksen päätöksentekokyvykkyyden merkityksestä. 

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Suurimmat motivaattorit hakemiseen on halu ymmärtää enemmän Allianssista ja olla osana muutosta. Minua motivoi haasteet sekä ongelmanratkaisu isojen teemojen ympärillä. Tahdon olla rakentamassa parempaa tulevaisuutta nuorille kuten myös niille järjestöille, jotka tällä kentällä toimivat. Nuorisoalan järjestöt elävät tällä hetkellä hyvin epävarmassa ajassa ja uskon osaamiseni sekä tahtoni toimia, olevan hyvä täydennys hallitukseen. Vaikuttajapolkuni ei ole vielä valmis, päinvastoin. 

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Rahoitus, nuorten kasvanut ahdinko sekä yhteiskunnallisen ilmapiirin koventuminen ovat isoja muutoksia. Reagointi vaatii niin aktiivista keskusteluyhteyttä kuin myös asioiden tuomista vahvasti esiin. Allianssin tulee tarjota erilaisia mahdollisuuksia toimijoille kohdata mahdollisimman luontevasti, vaikka etäkäytännöt jatkuvat. Allianssin rooli on toimia kokoavana voimana ja yhteisenä äänenä. Hyvä esimerkki on #suomiilmannuorisotyötä. Yhteisön merkitys on nyt suurempi kuin pitkään aikaan. 

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Hyvinvointi tulee olemaan myös ensi strategiakauden kannalta yksi merkittävistä teemoista. Sen lisäksi toivoisin, että korostettaisiin vahvasti demokratiaa, vastuullisuutta sekä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Lähivuodet määrittävät pitkälti suuntaa minkä otamme ilmastonmuutoksen torjunnassa, ihmisoikeuksien puolustamisessa sekä hyvinvointivaltion perustan vahvistamisessa. Tulisi myös ottaa tavoitteeksi, että strategiakauden lopussa nuorisoalan rahoitus olisi vakaammalla pohjalla. 

 " "

Malmi Katri

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Lasten ja nuorten keskus ry
Suomen Lähetysseura ry
Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat
Suomen Ekumeeninen neuvosto
Suomen kristillinen ylioppilasliitto
NNKY -liiitto 
Kirkon ulkomaanapu / Changemaker

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Olen toiminut Allianssin hallituksen jäsenenä kaudella 19-20 (vuonna 2020 työvaliokunnassa) ja Lasten ja nuorten keskuksen hallituksen jäsenenä kaudella 2018-2021. Aiemmin olen puheenjohtanut LNK:n yhteydessä toimivaa nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIa. Tunnen erinomaisesti kirkon nuorisotyön toimijat ja toimintatavat ja pystyn edistämään luontevaa yhteistyötä kirkon ja Allianssin välillä. Hallitustyöskentelyssä osaan ja tahdon keskittyä kysymyksiin, jotka ovat strategisesti oleellisia.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Allianssi on ainutlaatuinen paikka oikeasti vaikuttaa suomalaisten nuorten hyvinvointiin. Se on erityisen tärkeää nyt, kun koronakriisi uhkaa nuorisoalan resursseja ja nuorten hyvinvointia. Lisäksi Allianssi toimii edelläkävijänä monessa asiassa ja nostaa nuorten kannalta merkittäviä teemoja, kuten yhdenvertaisuus- ja ympäristöasioita agendalle. Haluan olla mukana tekemässä tätä työtä, vaikuttamassa sen suuntaan ja samalla itse oppia ja kehittyä vielä lisää.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Tulevan kauden kaksi tärkeintä teemaa ovat nuorisoalan rahoituksen varmistaminen ja koronakriisin seurausten ratkominen. Allianssin tulee jatkaa työtä sen eteen, että nuorisoalan rahoitus siirretään valtion yleiskatteiseen budjettiin tavalla, joka varmistaa rahoituksen jatkuvuuden ja riittävän tason tulevina vuosina. Samalla Allianssin tehtävä on voimakkaasti puolustaa sitä, että nuorten hyvinvointi on ykkösprioriteetti koronakriisiä ratkoessa eikä Suomeen synny uutta lamasukupolvea.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
On tärkeää pohtia, minkä tyyppinen strategia aidosti tukee toimintaa ja on sovellettavissa käytäntöön. Vanhan strategian tavoitteet vaikuttavuudesta, palvelemisesta ja nuorisoalan yhdistämisestä tuskin ovat muuttuneet. Nyt pitää valita ne painopisteet, jotka ovat seuraavien vuosien kaikkein tärkeimmät tavoitteet ja työskennellä niitä kohti. Näihin kuuluvat ainakin nuorisoalan rahoitus, koronakriisin seurausten vaikutus ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

 " "

Nortunen Henna

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Lasten ja nuorten keskus ry
Suomen Lähetysseura ry
Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat
Suomen Ekumeeninen neuvosto
Suomen kristillinen ylioppilasliitto
NNKY -liiitto 
Kirkon ulkomaanapu / Changemaker

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Tunnen seurakunnan nuorisotyön kuin omat taskuni. Olen ollut aktiivinen nuori seurakunnan toiminnassa ja nyt minulla on virka Laihian seurakunnan nuorisotyönohjaajana. Laadin itse oman työalani talousarviot ja strategiat ja olen vuoden ajan toiminut nuorisotyön johtokunnan sihteerinä, jolloin minulle on kuulunut kokouskutsut ja pöytäkirjat. Olen toiminut myös nuorisovaltuustossa puheenjohtajana sekä vapaa-ajallani järjestötoiminnassa. 

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Haluan tuoda näkyviin niiden nuorten arkea, jotka asuvat isojen kaupunkien ja niiden palvelujen ulottumattomissa. Mitä on olla nuori pienessä kunnassa ja maaseudulla. Tulevaisuuden näkymät ovat myös ehdottomasti kiinnostuksen aihe.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Ne nuoret, joilla on mennyt jo aikaisemmin huonosti, heillä menee entistä huonommin. Eriarvoisuus on aina aihe johon tulee tarttua, mutta se on myös asia joka ei välttämättä koskaan häviä. Työpaikalla olemme puhuneet myös nuorten pahoinvoinnista. Olemme lukeneet otsikoita nuorten rajuista kiusaamistapauksista, päihteidenkäytöstä ja ilkivallasta. Tämä ilmiö tuntuu olevan koko Suomen laajuinen ja mielestäni Allianssin kautta asiaan voisi tarttua. 

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Nuorten vaikuttamismahdollisuudet ja se potentiaali, mikä heissä on. Oli kyseessä sitten tasa-arvo asiat tai ilmastokeskustelu, nuorten vaikuttamismahdollisuudet on aina positiivinen asia ja sitä pitäisi pyrkiä edistämään.

 " "

Nupponen Konsta

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Seta ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Olen toiminut monen eri yhdistyksen ja järjestön hallituksissa kuten Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnassa 2017–2018 ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliitossa 2019–2020, joista jälkimmäisessä vuoden 2020 vpj:nä. Työskentelen tällä hetkellä Kokoomusnuorilla järjestökoordinaattorina, joten minulla on sekä luottamus- että toimihenkilönä vankkaa kokemusta yhdistystoiminnasta ja siitä, kuinka strategista toimintaa organisoidaan käytännön tasolla.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Haen Allianssin hallitukseen, koska Suomen nuorisoalan kattojärjestö tarjoaa mielestäni mainion areenan tehdä vaikuttamistyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvoinnin eteen. Kyseistä vaikuttamistyötä olen tehnyt aikaisemminkin: tämän vuoden alussa otin aktiivisesti kantaa seksuaalivähemmistöihin kohdistettujen eheytyshoitojen kieltämisen puolesta, mistä lopulta syntyi Kokoomuksen puoluekokoukseen eheytyshoitojen kieltoa puoltava aloite, joka tuli hyväksytyksi.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Koronavirusepidemia on vaikeuttanut koko nuorisokentän toimintaa laajalti niin normaalin toiminnan järjestämisen kuin rahoituksen suhteen. Lisäksi Veikkauksen tuotto-odotusten alenemisella on suora vaikutus niin Allianssin kuin sen jäsenjärjestöjenkin taloudelliseen liikkumavaraan vähintäänkin henkisellä tasolla.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvoinnin tulee näkyä Allianssin uuden strategian sisällössä. Suomen translaki tulee uudistaa ihmisoikeuksia ja yksilön itsemääräämisoikeutta kunnioittavalla tavalla ja eheytyshoidot on kiellettävä, koska ko. hoidot kohdistuvat monesti juuri todella haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin seksuaalivähemmistöjen edustajiin.

 " "

Nurmela Adéle

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry
Suomen Lukiolaisten Liitto

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Minulla on yli viiden vuoden kokemus paikallisen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakunnasta valtakunnan järjestöihin asti. Sen lisäksi opiskelen järjestö- ja nuorisotyötä Humakissa, joka tuo minulle hyvän näkökulman nuorisoalalle. Minulla on laajaa kokemusta 3 eri valtakunnallisesta järjestöstä, niin varapuheenjohtajana kuin hallituksen jäsenenä, jonka vuoksi ymmärrystä järjestötoiminnasta, sen taloudesta ja strategisesta toiminnasta on kertynyt.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Olen ihminen jolla vaikuttamisen palo virtaa suonissa. Allianssin työ järjestö- ja nuorisotyön kentällä on merkittävää ja tärkeää, ja haluan tarjota oman näkemykseni ja osaamiseni Allianssin käyttöön hallituksen jäsenenä. Haluan pitää monipuolisen ja saavutettavan koulutuksen puolia myös nuorisoalan kentällä, sillä kaikilla nuorilla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus edetä koulutuspolullaan.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Viime aikoinakin puhututtanut nuorisoalan rahoitus ja sen tulevaisuus on toimintaympäristössä iso asia, jossa Allianssin tulee olla aktiivinen. Pidemmän aikavälin ratkaisuille on todella tarvetta, sillä syksyn 2020 budjettiriihessä turvattiin nuorisoalan rahoitus vain vuodelle 2021. Epävarmuuteen rahoituksesta tulee löytyä vastauksia. Allianssilla on erittäin kannatettava linjaus siitä, että nuorisoalan valtionrahoitus tulee siirtää myönnettäväksi valtion budjettirahoista.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Mielestäni Allianssin strategiassa tulee huomioida niin nuorten kuin jäseniensä hyvinvointi ja toimintaedellytykset. Tämä tarkoittaa strategian työstössä sitä, että huomioidaan nykyiset haasteet mm. epävarman rahoituksen ja maailman tilan suhteen, sillä nämä on asioita jotka vaikuttaa niin jäsenorganisaatioihin kuin nuorten hyvinvointiin, palveluihin ja toimintamahdollisuuksiin.

 " "

Nurmi Harri

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Olen ollut mukana oppilas-/opiskelijakunnan jäsenenä aina yläkoulusta korkeakouluun. Tämän lisäksi kokemusta on Porvoon Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajana toimimisesta 4 vuotta ja vuonna 2019 Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) varapuheenjohtajana toimimisesta. Nykyään toimin nuorisotyönohjaajana seurakunnassa.

OLL:ssa toimiessa valtakunnallinen vaikuttamistyö tuli tutuksi, samoin strategian uudistaminen, kun liiton strategian päivitys aloitettiin viime vuonna.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Halu parantaa nuorten hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla ja siihen nuorisoalojen kattojärjestö antaa laajimman vaikuttavuuden.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Järjestöjen talouden kokiessa koronaviruksen vuoksi kolhuja, on entistä tärkeämpää, että nuorisoalan tuet saadaan irrotettua Veikkaustuotto-varoista. Tukia tulisi sitouttaa valtion budjettiin samalla tavalla, kuin niitä sitoutettiin liikunta-alan osalta.

Myös nuorten yksilötasolla seuraukset näkyvät, erityisesti eriarvoisuuden lisääntymisenä. Jatkossa on tärkeää satsata siihen, että nuorten tukitoimia on riittävästi ja että niitä on mahdollista toteuttaa myös etänä. 

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Nykyisen strategian visio ja arvot ovat sellaisenaan hyviä. Toivoisin itse kuitenkin vahvempaa huomiota nuorten eriarvoisuuden lisääntymiseen ja tavoitteita nuoren näkökulmasta siihen, miten Allianssi vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa.

Lisäksi strategiassa on hyvä kuunnella jäsenorganisaatioita ja heidän tarpeitaan sekä toiveitaan sille, mitä Allianssin strategian on hyvä sisältää heidän lähtökohdistaan katsottuna.

 " "

Pakarinen Marja

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Nuorten Palvelu ry
Aseman Lapset ry
Pelastakaa Lapset
Syöpäjärjestöt – Suomen Syöpäyhdistys ry 
Suomen Vanhempainliitto
Väestöliitto
Suomen Punainen Risti
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Työskentelen EHYT ry:ssä kehittämispäällikkönä. Olen koulutukseltani terveystieteiden tohtori ja väitellyt nuorten seksuaaliterveydestä. Aikaisemmin työskentelin toiminnanjohtajana valtakunnallisessa nuorisoalan järjestössä (Nuorten Palvelu ry), jonka kautta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tilanteet, nuorisoalan verkostot ja toimintaympäristöt ovat tuttuja. Olen työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveysalan järjestöissä johtamis- ja kehittämistehtävissä ja useissa järjestöhallituksissa.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Allianssin hallitus on keskeinen foorumi päästä mukaan nuorisoalan järjestötyön kehittämiseen, nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja kuulla ajankohtaista tietoa nuorten ja nuorisotyön järjestöjen tilanteista. Allianssin hallitukseen tuon osaamistani, kokemustani ja näkökulmia kansanterveydestä, nuorten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista seikoista sekä niiden edistämisestä. Minulla on hyvät verkostot erityisesti sote-järjestöihin, joita voi hyödyntää hallitustyössä.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Allianssin toimintaympäristön haasteet ovat järjestökentälle yhteisiä. Rahoitus ja riittävät resurssit on turvattava tilanteessa, jossa rahapelituotot vähentyvät, koronasta aiheutuu lisäkuluja ja isoja rakenneuudistuksia tehdään. Koronapandemia vaikuttaa pitkään nuorten hyvinvointiin suoraan ja välillisesti nuorten lähiyhteisöjen kautta. Nuorten syrjäytyminen on osa isoa kansanterveysongelmaa, eriarvoistumista, jonka ratkaisemiseen tarvitaan monialaista osaamista ja toimijoiden yhteistyötä. 

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Visiona nuorten hyvinvointi on yhä ajankohtainen. Strategian mukaan Allianssi toteuttaa sitä edistämällä nuorten aktiivista kansalaisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tukemalla nuorisotyötä ja järjestötoimintaa. Aktiivinen kansalaisuus ja osallisuus voivat kuitenkin tuntua kaukaisilta nuorelle, jonka elämänhallinta on hukassa. Samoin toimijoille, jotka auttavat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria. Uutta strategiaa olisi hyvä pohtia erityisesti syrjäytymisen/polarisaation näkökulmasta.

  " "

Simonen Saana

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
STTK ry
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Vasemmistonuoret ry
Vasemmisto-opiskelijat ry
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, ”Pinskut”

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Minulla on aiempaa kokemusta hallitustoiminnasta eri järjestöistä valtakunnallisella tasolla mm. STTK-Opiskelijat, SAMOK, Vasop. Minulle on tuttua erityisesti opiskelijajärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen rooli yhteiskunnassa. Olen kehittänyt hallitusosaamistani ja osallistunut Hämeen kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusohjelmaan. Omien sosionomi-opintojeni myötä myös nuoruuteen liittyvät hyvinvoinnin haasteet ovat tuttuja ja olen tehnyt töitä huostaanotettujen nuorten kanssa.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Minua motivoi vaikuttaminen lasten, nuorten ja nuorten perheiden asemaan. Yhteiskunnallisessa keskustelussa minua kiinnostaa nuorten työelämään ja riittävän toimeentulon vahvistamiseen liittyvät kysymykset. Uskon ennaltaehkäisevän työn merkitykseen. Syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten osallisuuden lisääminen yhteiskunnassa ovat itselleni tärkeitä arvoja. Olen myös kiinnostunut hallitustyöskentelystä ja itseni jatkuvasta kehittämisestä hallitustyöskentelijänä.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Toimintaympäristö on muuttunut ja tulee muuttumaan merkittävästi veikkausvoittorahojen laskun ja sen epäselvän tulevaisuuden myötä. Koronan vaikutuksia järjestötoimintaan pidemmällä aikavälillä ei voi täysin arvioida. Ratkaisuja täytyy löytää nuorisoalan järjestöjen rahoituspohjan vahvistamiseen ja koronan aiheuttamaan syrjäytymisriskin ehkäisyyn. Strategian työstö antaa mahdollisuuden kuulla järjestöjä, pohtia skenaarioita ja ohjata toimintaa että se tukee nuorisoalan tarpeita parhaalla tavoin.
 

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Tärkeää uudessa strategiassa on ymmärtää jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöä ja ennakoida eri tulevaisuusskenaariot mahdollisimman hyvin. Strategian luomiseen tulee osallistaa jäsenjärjestöjä, jotta se vastaa yhteisön tarpeita, sekä kiinnittää huomiota sen jalkauttamiseen. Strategiassa täytyy olla selkeät mittarit, jotta hallitus voi seurata sen toteutumista ja ohjata toimintaa. Mielestäni tärkeimpinä teemoina tulee nähdä nuorten osallisuuden arvo yhteiskunnassa ja syrjäytymisen ehkäisy.

 " "

Tuovila Siiri

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen 4H-liitto

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Olen kokenut vaikuttaja. Olen työskennellyt mm. nuorisojärjestön palveluksessa, toiminut ylioppilaskunnassa ja opiskelijaliitossa, sekä johtanut harrastusurheiluseuran toimintaa. Kuluneen vuoden olen johtanut partioliikkeen edunvalvontaa ja kumppanuuksia. Työni teen eduskunnassa. Minulla on laaja kokemus edunvalvonnasta ja monen Allianssin jäsenjärjestön johtamisesta 10 vuoden ajalta, mistä syystä minulla on sekä vahva näkemys hyvästä johtamiskulttuurista että osaaminen hallitustyöskentelystä.

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Koen, että toimintani monissa eri nuorisojärjestöissä on antanut minulle laajan selkänojan työskennellä koko suomalaisen nuorisojärjestökentän puolesta. Haluan olla samalla tuomassa oman kokemukseni ja näkemykseni tähän työhön, mutta myös oppia uutta. Haluan, että kentän ääni tulee moninaisena kuulluksi hallitustyössä. Tämä vaatii avointa, yhdenvertaista ja turvallista keskusteluympäristöä, jossa jokainen voi tuoda oman äänensä kuuluviin. Haluan omalta osaltani edistää tätä periaatetta.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Etenkin nykyisessä rahoituksen epävarmassa tilassa meidän ei tule kattojärjestön asemassa ainoastaan reagoida, vaan myös synnyttää ratkaisuvaihtoehtoja ja pitää nuorten ja nuorisojärjestöjen puolta vahvasti näkyvillä kuntatasolla ja valtakunnallisesti. Allianssi tekee tärkeää työtä, mutta voisimme tehdä sitä vielä näkyvämmin. Etenkin luottamushenkilöillä on tässä täkeä rooli. Meillä on myös mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä muulle järjestökentälle yhteiskunnallisiin ilmiöihin reagoidessamme.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Strategiatyössä on keskeistä saada koko jäsenjärjestökenttä, sidosryhmät, henkilökunta ja nuoret itse osallistumaan yhteiseen työhön. Strategiatyössä tulee huomioida toimintaympäristön keskeiset muutokset ja millä ilmiöillä, muutoksilla tai trendeillä on vaikutusta järjestön työhön. Mitä varten olemme olemassa, mikä on meille tärkeää ja millaisilla valinnoilla luomme haluamaamme tulevaisuutta? Strategiatyö on parhaimmillaan unelmointia, joka vie Allianssin olemassaolonsa tarkoituksen äärelle.

 " "

Vaulanen Niklas

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, Hallituksen varajäsen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
EYP-Finland ry
Kehittämiskeskus Opinkirjo

Millaista osaamista ja kokemusta toisit Allianssin hallitukseen (aiempi kokemus mm. hallitustyöskentelystä, talouden ja toiminnan strategisesta johtamisesta, nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta)?
Olen ennen kaikkea toiminut osallisuuden ja vaikuttamisen ammattilaisena. Olen ollut vaikuttamisessa mukana 19-vuoden iästäni huolimatta noin kuusi vuotta. Johtamista ja  talouden hallintaa olen oppinut Turun nuorisovaltuuston puheenjohtajana ja ennen kaikkea Nuva ry:n johdossa. Erilaiset nuorisopolitiikan ja osallisuuden kysymykset tunnen kuin omat taskuni ja niiden eteen tehtävä vaikuttamistyö sekä päättäjien että sidosryhmien suuntaan ei ole minulle vierasta. 

Mikä motivoi sinua hakemaan hallitukseen?
Minua motivoi halu muuttaa maailmaa ja minua ympäröiviä rakenteita sellaisiksi, joissa kaikilla on hyvä olla, elää ja osallistua. Nuorten ahdinko koronan keskellä ja sen jälkeisenä aikana on asia johon en voi olla puuttumatta. Tämän eteen tehtävä työ ja sen tukeminen Allianssin kaltaisen vaikuttamisen paikan kautta motivoi minua äärimmäisen paljon. Minua motivoi myös mahdollisuus työskennellä tärkeiden nuorisoalan kysymysten parissa työskentelevien toimijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Suurin muutos sisäisessä toimintaympäristössä on nuorisojärjestöjen rahoituspohjan muutos. Tässä murroksessa Allianssin tulee turvata ensisijaisesti jäsentensä etu. Ulkoisista muutoksista nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen koskettaa toimialaamme merkittävästi. Allianssin täytyy kyetä vakuuttamaan päättäjät siitä, että nuorten hyvinvointi on tulevaisuutemme merkittävin kriisi. Työtä on tehty jo, mutta seuraavan askeleen täytyy olla nuorisoalan yhteinen vaikuttamistyö.

Allianssille luodaan uusi strategia vuonna 2021. Mitä tulevassa strategiassa tulisi huomioida?
Allianssi toimii tällä hetkellä erittäin monella nuorisoalan tontilla. Allianssin tulisi selkeyttää asemaansa nimenomaan jäsentensä etua ajavana etujärjestönä. Tämän tulisi tulla ilmi Allianssin strategiassa. Allianssin tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja harjoittaa enemmän toimintaa jäsenjärjestöjensä kautta, ei niiden ylitse. Jäsenten saama tuki ja nuorisoalan yhteistyö tulee huomioida strategian prioriteetteina, niin myös nuorisoalan yhtenäisyys ja sisäinen dialogi.