Tehtäväkuvaukset ehdokasasettelun tueksi

Allianssin puheenjohtajan tehtävästä

Tehtävässä tarvittava osaaminen

 • Kokemus johtamisesta ja strategisesta työskentelystä. Kyky toteuttaa visioita sekä ajatella pitkällä tähtäimellä nuorten ja nuorisoalan etua.

 • Valmius esihenkilönä toimimiseen. 

 • Nuorisoalan laaja tuntemus ja kokemus alalla toimimisesta.

 • Kokemus viestinnästä ja edunvalvonnasta. 

 • Hyvät vuorovaikutustaidot sekä halu työskennellä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Motivaatio edistää nuorisoalan yhtenäisyyttä ja toimia koko alan parhaaksi.

Tehtävän vaatima ajankäyttö

 • Tehtävässä menestyksekkäästi toimiminen edellyttää viikoittaista työskentelyä ja mahdollisuutta olla käytettävissä tarvittaessa joustavasti. Paljon on kiinni omasta aktiivisuudesta.

 • Allianssin hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset vievät arviolta pari iltaa kuukaudessa. Sen lisäksi puheenjohtaja osallistuu erilaisiin verkostojen tapaamisiin.

 • Lisäksi erilaisia Allianssiin liittyviä tapaamisia, tilaisuuksia ja muita kokouksia on arviolta kerran/pari viikossa.

 • Puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana myös Allianssin kehittämispalvelut Oy:ssä. Sen kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Lisäksi osakeyhtiön toimintaan liittyvä suunnittelu ja kehittäminen vaativat aikaa. 

 • Puheenjohtaja koordinoi nuorisoalan puheenjohtajaverkoston toimintaa. Verkosto tapaa noin kahdesti vuodessa.  

 • Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä kuukausittainen korvaus.

Puheenjohtaja on päässyt menneellä kaudella vaikuttamaan erityisesti

 • Strategian väliarviointi, sääntöuudistus, nuorisoalan yhteiset linjat kokoavan tavoiteohjelman luominen.

 • Edunvalvonnan linjanvedot sekä toiminnalliset priorisoinnit.

 • Operatiivisen johdon rekrytoiminen.

 • Sidosryhmäyhteyksien luominen ja kehittäminen osallistuminen niihin.

 • Työvaliokunnan ja hallituksen työskentelyn johtaminen ja näihin liittyvät käytännöt.

erotin

 

Allianssin varapuheenjohtajan tehtävästä

Tehtävässä tarvittava osaaminen

 • Kokemus strategisesta työskentelystä

 • Kokemus viestinnästä ja edunvalvonnasta 

 • Hyvät vuorovaikutustaidot sekä halu työskennellä muiden ihmisten kanssa

 • Nuorisokentän tuntemus on iso plussa

Tehtävän vaatima ajankäyttö

 • Allianssin hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset vievät arviolta pari iltaa kuukaudessa. Lisäksi erilaisia Allianssiin liittyviä tapaamisia ja muita kokouksia on arviolta kerran-pari viikossa. Paljon on kiinni omasta aktiivisuudesta.

 • Varapuheenjohtajalle maksetaan tehtävästä kuukausittainen korvaus

Varapuheenjohtaja on päässyt menneellä kaudella vaikuttamaan erityisesti

 • Varapuheenjohtaja on osa työvaliokuntaa ja sitä kautta on saanut olla mukana toimeenpanemassa  hyvin läheisesti Allianssin strategiaa. Ison panostuksen on päässyt antamaan muun muassa henkilöstöpolitiikassa ja monissa matkan varrella tehdyissä toiminnan priorisoinneissa. 

 • Varapuheenjohtajan ominaisuudessa on tullut kiertänyt ympäri Eurooppaa tehden Allianssin kansainvälistä järjestötyötä yhdessä kv-ryhmän kanssa. 

 • Edunvalvonnasta erityisesti EU-puolen edunvalvonta on tullut tutuksi, mutta myös kotimaan edunvalvonnan suunnittelussa on päässyt hyödyntämään omia taitojaan.

erotin

 

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävästä

Tehtävässä tarvittava osaaminen

 • Kyky hahmottaa nuorisoalan monipuolisuus ja halu toimia koko kentän puolesta.

 • Kyky toimia erilaisten ja eri näkemyksiä omaavien kanssa.

 • Kyky sitoutua sovittuihin kokous- ja muihin aikatauluihin sekä halu perehtyä käsiteltäviin asioihin.

Tehtävän vaatima ajankäyttö

 • Omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa enemmän - ajankäyttö on paljon myös jäsenestä tai varajäsenestä itsestään kiinni. Hallitus kokoustaa pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa, mutta tarpeen mukaan pidetään myös useampia kokouksia tai iltakouluja. Tämän lisäksi käsiteltäviin asioihin tulee perehtyä etukäteen. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin Luottaristartteihin, sekä mahdolliseen muuhun vuoden alussa sovittavaan ohjelmaan.