Vihapuheen vastainen verkosto

Vihapuheen vastainen verkosto on Allianssin koordinoima verkosto vihapuheen vastaista työtä tekeville organisaatioille.

Verkostossa pyrimme etsimään keinoja vihapuheen leviämisen estämiseksi, puuttumisen helpottamiseksi sekä lainsäädännön ja valvonnan kehittämiseksi. Verkostossa on mukana yli 50 toimijaa, jotka edustavat kansalaisjärjestöjä, viranomaisia sekä nuoriso- ja kasvatusalaa. Kaikkia organisaatioita yhdistää se, että he toimivat aktiivisesti vihapuhetta vastaan.

Verkoston tavoitteena on tuoda hallinto, päättäjät ja kansalaisjärjestöt yhteen keskustelemaan vihapuheilmiöstä ja sen torjunnasta. Mukana on myös monia toimijoita, jotka tekevät ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskasvatusta nuorten parissa.

Vihapuhe on monimutkainen ja vaikeasti hallittava ilmiö, jonka vähentämispyrkimyksissä meidän on yhdistettävä voimamme. Tervetuloa mukaan!

Verkosto tapaa kaksi kertaa vuodessa, kokoaa yhteen erilaiset vihapuheen vastaista työtä tekevät toimijat kansalaisjärjestöistä julkisiin toimijoihin. (Huom: Tähän verkostoon ei voi liittyä yksittäisiä henkilöitä, vaan tarkoitus on koota vihapuheen vastaista työtä tekevien toimijoiden edustajia.)  Verkoston viestintäkanavina toimivat sähköpostilista ja Facebook-ryhmä. Verkoston yhteisiä onnistumisia ovat olleet mm. Tästä saa puhua! - seminaari ja #EmmeVaikene-kampanja.

Verkoston toiminnasta vuoden 2020 osalta kerrotaan myöhemmin!
Vihapuheen vastainen verkosto Facebookissa