Allianssin edustukset toimielimissä

Allianssin edustukset eri työryhmissä ja toimielimissä (päivitetty 20.4.2020)
 
Digi arkeen -neuvottelukunta
Virva Viljanen
EU 32 -jaosto (nuoriso ja liikuntaasiat)
Jarkko Lehikoinen
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä
Sara Nyman
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
Anna Munsterhjelm
Kestävän kehityksen toimikunta
Elisa Gebhard
Lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisen lapsipolitiikan työryhmä
Riina Kasurinen
Lapsiasianeuvottelukunta
Riina Kasurinen
MARE-verkosto (maahan muuttaneiden aikuisten rakenteellisia esteitä käsittelevä verkosto)
Virva Viljanen
NORDBUK
Karolina Lång (vara Emmi Piippo)
Nuorisotakuun neuvottelukunta
Elisa Gebhard
Nuorisotakuun työryhmä (TEM)
Katja Asikainen
Nuorisotakuun valtakunnallisen ESR-toimenpidekokonaisuuden ja Kohtaamo-koordinaatiohankkeen ohjausryhmä
Katja Asikainen
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmä (VM)
Anna Munsterhjelm
Oppilaskunnat ja osallisuus -foorumi
Virva Viljanen
OSUMA-hanke (osallisuuden ESR-hankkeiden koordinaatiohanke)
 
Paikka auki-hankkeen ohjausryhmä
Katja Asikainen
Seurakuntavaalien yhteistyöryhmä
Virva Viljanen
Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä (OM)
Anna Munsterhjelm
Sosiaaliturvakomitea
Eero Löytömäki
Suomen EU- ja EN- puheenjohtajuuskausien suunnitteluryhmä
Jarkko Lehikoinen
Suomen UNESCO-toimikunta
Kaisa Larjomaa
Valtakunnallinen Ohjaamojen ohjausryhmä
Katja Asikainen (vara Niina Ratilainen)
Valtion nuorisoneuvosto (OKM)
Virva Viljanen
 
Veikkauksen edunvälittäjäverkosto
Anna Munsterhjelm
Veikkauksen hallintoneuvosto
Anna Munsterhjelm
Arviointi- ja avustustoimikunta (OKM)
Eero Rämö
Sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmä (SM)
Anna Munsterhjelm (KANEn edustajana)
Avoimuusrekisterin parlamentaarisen ohjausryhmän työryhmä (OM)
Anna Munsterhjelm (KANEn edustajana)