Allianssin edustukset toimielimissä

Allianssin edustukset eri työryhmissä ja toimielimissä (päivitetty 17.5.2021)
 
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen ohjausryhmä (OKM) 
Virva Viljanen
Digi arkeen -neuvottelukunta
Selda Demirtas
EU 32 -jaosto (nuoriso ja liikunta-asiat)
Jarkko Lehikoinen
Expert Group on Youth Rigghts -ryhmä (YFJ)
Camilla Ojala
Harrastamisen Suomen malli -työryhmä
Katja Asikainen
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä
Sara Nyman
Kansanterveyden neuvottelukunnan yhdyspintajaosto (STM)
Eero Löytömäki
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
Anna Munsterhjelm
(perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
Kansallisen lapsistrategian seurantaryhmä (STM) 
Anna Munsterhjelm v. 2021 loppuun
Kestävän kehityksen toimikunta
Elisa Gebhard (varalla Iiris Hynönen)
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (Nordic Expert Group for Sustainable Development) Pohjoismaiden ministerineuvosto
Ellen Ojala
Kirkon lapsi- ja perheasioiden neuvottelukunta
Ilmari Nalbantoglu
Maaseutupolitiikan neuvosto
Aleksi Koivisto
MARE-verkosto (maahan muuttaneiden aikuisten rakenteellisia esteitä käsittelevä verkosto)
Virva Viljanen
NORDBUK
Karolina Lång (vara Emmi Piippo)
Nuorisotakuun neuvottelukunta
Elisa Gebhard
Nuorisotakuun työryhmä (TEM)
Katja Asikainen
Nuorisotakuun valtakunnallisen ESR-toimenpidekokonaisuuden ja Kohtaamo-koordinaatiohankkeen ohjausryhmä
Katja Asikainen
Nuorten ilmastodelegaatti
Emma Sairanen, varalla Ellen Ojala
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmä (VM)
Anna Munsterhjelm
(perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
Oppilaskunnat ja osallisuus -foorumi
Virva Viljanen
Paikka auki-hankkeen ohjausryhmä
Katja Asikainen
Seurakuntavaalien yhteistyöryhmä
Virva Viljanen
Sosiaaliturvakomitea
Eero Löytömäki
Sosiaaliturvauudistuksen viestintäverkosto
Salla Merikukka
Suomen UNESCO-toimikunta
Kaisa Larjomaa
Syrjinnän seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä (OM)
Laura Heinonen
Valtakunnallinen Ohjaamojen ohjausryhmä
Katja Asikainen (vara Niina Ratilainen)
Valtion nuorisoneuvosto (OKM)
Virva Viljanen
 
Veikkauksen edunvälittäjäverkosto
Anna Munsterhjelm
(perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
Veikkauksen hallintoneuvosto
Anna Munsterhjelm
(Veikkauksen edunvälittäjäverkoston edustajana Ilmari Nalbantoglu)
Yhteispalveluln neuvottelukunta
Eero Löytämäki
Arviointi- ja avustustoimikunta (OKM)
Eero Rämö
Sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmä (SM)
Anna Munsterhjelm (KANEn edustajana)
(perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
Avoimuusrekisterin parlamentaarisen ohjausryhmän työryhmä (OM)
Anna Munsterhjelm (KANEn edustajana)
(perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
Rakennerahastokumppanuustyöryhmä (OKM)
Kaisa Larjomaa
Biodiversiteettistrategian seurantaryhmä (YM)
Emma Sairanen (varalla Kaisa Larjomaa)