Syyskokous 2020

Höstmötets material på svenska hittar du här

Alta löydät Allianssin syyskokouksen kutsun ja esityslistan sekä vaalivaliokunnan kirjeen jäsenistölle. Allianssin äänestys- ja vaaliohjesääntö löytyy täältä. Sivun alaosasta löydät esitykset kokoukselle ja muut liitteet.

Syyskokouksen ehdokkaat ja heidän esittelynsä löydät tältä Ehdokkaat-sivulta.

Vaalivaliokunnan 4.11. julkaisemat ehdotukset hallituksen kokoonpanosta löytyvät täältä

Zoom-osallistumislinkki kokoukseen: https://techsoupglobal.zoom.us/j/96437648643

" "

Kutsu

Tervetuloa Allianssin syyskokoukseen!

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 18.11.2020 klo 15 Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoom-verkkokokousohjelmiston kautta.

Allianssin hallitus esittää jäsenorganisaatioille voimakkaan toiveen, että jäsenorganisaatioiden edustajat osallistuisivat kokoukseen ensisijaisesti etäyhteydellä.

Kokoukseen on ilmoittauduttava Lyytissä viimeistään 16.11.2020.

Huomioittehan, että sujuvan etäyhteyden mahdollistamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava myös tieto kokousedustajien sähköpostiosoitteista, kokousedustajan käyttämästä äänimäärästä sekä valtakirja. Mikäli tarvitsette apua kokoukseen ilmoittautumiseen tai valtakirjan toimittamiseen tai teidän tarvitsee tarkastaa organisaationne käytössä oleva äänimäärä, olettehan yhteydessä talous- ja hallintojohtajaamme Juuso Luomalaan, juuso.luomala@alli.fi, p. 040 745 9182.

Toimitamme kokoukseen ilmoittautuneille yksityiskohtaiset ohjeet kokouksen käytännön järjestelyistä ja äänestysten käytännön toteuttamisesta sähköpostitse viimeistään 16.11.2020. Lisäksi tarjoamme kokoukseen osallistujille vapaaehtoisen mahdollisuuden tulla tutustumaan Zoom-verkkokokousohjelmiston välityksellä kokouksen käytännön järjestelyihin etukäteen 17.11.2020 klo 15-16.

Voimassa oleva laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua etäyhteyksin niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyksen sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Kyseisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Kokouksen asialistalla on syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Kokouksessa käsiteltävät asiakirjat ladataan Allianssin sivuille alli.fi viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. 

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous. Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

  • jäsenmäärä enintään 1000: 1 edustaja
  • yli 1000 mutta enintään 5000: 2 edustajaa
  • yli 5000 mutta enintään 20 000: 3 edustajaa
  • yli 20.000 mutta enintään 50 000: 4 edustajaa
  • jäsenmäärä yli 50 000: 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä. Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Lämpimästi tervetuloa!

Elisa Gebhard, puheenjohtaja
050 575 1723

elisa.gebhard@alli.fi

Ilmari Nalbantoglu, va. toiminnanjohtaja
050 574 1112
ilmari.nalbantoglu@alli.fi

 

" "

Esityslista

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sääntömääräinen syyskokous
18.11.2020
Allianssi-talolla, Asemapäällikönkatu 1 / etäyhteydellä (Zoom)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokousvirkailijoiden valinta
   3.1 puheenjohtajan valinta
   3.2 pääsihteerin ja pöytäkirjasihteerin valinta
   3.3. kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
   3.4 ääntenlaskijoiden valinta
   3.5 mahdollisten valiokuntien nimeäminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
   4.1 Äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen

5. Raportti toiminnasta kuluvalla kaudella 2020
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
7. Jäsenmaksut vuodelle 2021
8. Taloussuunnitelma vuodelle 2021

9. Varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2022
10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2021-2022
11. Tilintarkastusyhteisön valinta

12. Muut esille tulevat asiat
   12.1 Ilmoitusasiat

13. Kokouksen päättäminen

 

" "

Vaalivaliokunnan kirje ehdokasasettelusta Allianssin jäsenille

Arvoisat Allianssin jäsenet,

nuorisoalan kattojärjestö Allianssille valitaan tänä syksynä uusi varapuheenjohtaja sekä viisi hallituksen jäsentä ja varajäsentä kaudelle 2021-2022. Allianssin hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, josta on aiempina vuosina maksettu puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kuukausittaista palkkiota (tarkemmat kuvaukset varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen/varajäsenen tehtävästä). Syyskokous päättää mahdollisten palkkioiden suuruudesta vuodelle 2021.

Kevätkokouksessa valitun vaalivaliokunnan tehtävänä on koota ehdokkaita avoinna oleviin tehtäviin. Vaalivaliokunta tekee syyskokoukselle esityksen hallituksen kokoonpanosta määräaikaan 30.10.2020 mennessä saapuneiden esitysten perusteella. Vaalivaliokunta noudattaa esitystä tehdessään Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja priorisoi esitettävässä hallituskokoonpanossa sekä mahdollisimman laajan edustavuuden että ehdokkaiden osaamisen ja motivaation. Vaalivaliokunta haluaa myös muistuttaa esittäjätahoja varmistamaan, että näiden asettamilla ehdokkailla on riittävä tuntemus jäsenen tavoitteista ja toimintaympäristöstä. Vaalivaliokunta huomioi työssään kaikkien hallitukseen esitettyjen henkilöiden esittäjätahot, puheenjohtajat ja jatkavat hallituslaiset mukaan lukien.

Esitykset ja ehdokkaiden esittelyt tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella viimeistään 30.10. Vaalitoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi julkistetaan 4.11. Lisäksi 2.11. klo 18 järjestetään striimattu vaalitentti, jossa ehdokkaat näkemyksineen pääsevät esittäytymään jäsenistölle. Striimilinkki julkaistaan Allianssin somekanavissa.

Annamme mielellämme lisätietoja ehdokasasetteluun ja vaaleihin liittyen!

Ilmi Salminen, vaalitoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset (ilmi.salminen@gmail.com, 050 3200280)
Veera Alahuhta, Demarinuoret 
Katri Korolainen, Lasten ja nuorten keskus
Juho Kärkkäinen, Kokoomusnuoret
Sami Laitinen, SPR
Heikki Luoto, Lukiolaisten Liitto
Valtteri Markula, Keskustanuoret
Bicca Olin, Vihreät nuoret

 

Liitteet ja asiakirjat