Tietosuojaseloste

Päivitetty 14.3.2019 evästeiden osalta.
Päivitetty 8.7.2019 yhteystietojen ja järjestön nimen osalta.
Päivitetty 24.2.2020 yhteystietojen osalta sekä lisätty ePressin rekisteritiedot.
Päivitetty 5.8.2020 WhatsApp-listojen osalta.
Päivitetty 2.3.2021 jäsenrekisterin osalta

erotin

 

NETTISIVUT

EVÄSTEET
Allianssin verkkosivut tallentavat kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeet tarkoittavat verkkosivuihimme liitettyjen ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluihin liittyviä evästeitä. Alli.fi -sivutolla olevat kolmannen osapuolen evästeen liittyvät Google Analyticsin ja Google Adsin toimintaan. 

Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

erotin

 

UUTISKIRJEET

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (y-tunnus: 0116583)
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@alli.fi

YHTEYSHENKILÖ
Salla Merikukka
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5282, salla.merikukka@alli.fi

REKISTERIN NIMI
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n uutiskirjeiden tilaajarekisteri.

REKISTERIN KÄSITTELIJÄ
Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua.

Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Allianssin uutiskirjeiden lähettämiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata uutiskirjeitä. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan uutiskirjeitä, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa uutiskirjeiden toimittamisen ja lähettämisen.

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLLÖT
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa uutiskirjeen lähettämiseen heille.

Rekisterissä voidaan käsitellä uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteita tai muita tilaajan itse toimittamia yhteystietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Uutiskirjeen tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Uutiskirjeiden lähetysjärjestelmänä käytetään elokuusta 2018 lähtien yhdysvaltalaista MailChimppiä. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

erotin

 

TIEDOTEPALVELU

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (y-tunnus: 0116583)
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@alli.fi

YHTEYSHENKILÖ
Salla Merikukka
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5282, salla.merikukka@alli.fi

REKISTERIN NIMI
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n tiedotepalvelun rekisteri.

REKISTERIN KÄSITTELIJÄ
Tiedotteiden lähettämisessä käytämme suomalaisen Koodiviidakko Oy:n ePressi-tiedotepalvelua.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tiedotteiden lähettämiseen rekisteröidylle tämän julkisen tehtävän perusteella.

REKISTERIN TIETOSISÄLLÖT
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio, titteli

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Uutiskirjeen tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJENKÄSITTELYN KESTO JA TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja käsitellään vain niiden tarpeen mukaisen ajan. Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Koodiviidakko Oy:n tietoverkko ja laitteisto, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
 • kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten;
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

erotin

 

WHATSAPP-TIEDOTTEET

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (y-tunnus: 0116583)
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@alli.fi

YHTEYSHENKILÖ
Salla Merikukka
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5282, salla.merikukka@alli.fi

REKISTERIN NIMI
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n WhatsApp-tiedotteiden rekisteri.

REKISTERIN KÄSITTELIJÄ
Tiedotteiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista WhasApp-pikaviestipalvelun listatoimintoa. 

Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että WhastApp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja WhatsAppin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Allianssin WhatsApp-tiedotteiden lähettämiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata WhatsApp-tiedotteita. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan WhatsApp-tiedotteita, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa WhatsApp-tieditteiden toimittamisen ja lähettämisen.

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLLÖT
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa WhatsApp-tiedotteiden lähettämiseen heille.

Rekisterissä voidaan käsitellä Whatsapp-tiedotteiden tilanneiden puhelinnumeroita tai muita tilaajan itse toimittamia yhteystietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
WhatsApp-tiedotteen tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Whatsapp-tiedotteiden lähetysjärjestelmänä käytetään elokuusta 2020 lähtien yhdysvaltalaista WhatsAppia. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että WhatsApp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja WhatsAppin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

erotin

 

ALLIANSSIN JÄSENREKISTERI

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
(jäljempänä Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi)
(y-tunnus: 0116583-5)
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@alli.fi

YHTEYSHENKILÖ
Noora Kokko
p. 044 416 5202, info@alli.fi

REKISTERIN NIMI
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n jäsenrekisteri

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry käsittelee jäsenyyttä hakeneiden ja jäseneksi hyväksyttyjen tietoja. Kukin on jäljempänä erikseen myös “rekisteröity”. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry käsittelee seuraavia henkilötietoja:

a. jäsenorganisaation nimi ja yhteystiedot
b. jäsenorganisaation puheenjohtajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
c. jäsenorganisaation mahdollisen toiminnanjohtajan tai muun johtavan toimihenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
d. jäsenorganisaation mahdollisen talousjohtajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
d. jäsenyyttä koskevat tiedot
e. laskutustiedot 
f. jäsenyyden hallintaa koskevat rekisterinpitäjän muistiinpanot. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Keskeinen henkilötietojen käsittelyperuste on lakiin perustuva velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä. Henkilötietoja käsitellään myös liittymisessä annettavan suostumuksen perusteella. Näiden perusteiden lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

Henkilötietoja käsitellään Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n jäsenten tietojen hallintaan. Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden mahdollistamiseksi ja jäsenyyssuhteen hoitamiseksi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n toiminnan järjestämiseksi ja jäsenpalveluiden tarjoamiseksi. 

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältämät tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään jäsenyyden alkaessa ja sen aikana. Rekisteröity voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry käyttää kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; tai
 • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi; tai
 • henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on ohjeistanut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilöstöään henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja niiden luottamuksellisuudesta. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä sekä pääsyltä henkilötietoihin.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ja sen alihankkijoiden tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.

Manuaalista aineistoa vältetään. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä.

Mikäli joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry voi päivittää tätä tietosuojaselostetta tulevaisuudessa.

 

Aiheesta muualla