Nuorisodelegaatit

Allianssi valitsee yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa Suomen YK-nuorisodelegaatit. Nuorisodelegaattien tehtävänä on edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla.

YK-nuorisodelegaattien kausi kestää vuodesta 2020 eteenpäin kaksi vuotta, ja kahdesta delegaattipaikasta aina toinen täytetään vuosittai. Näin toimintaan saadaan jatkuvuutta ja vaikuttavuutta, kun kokeneempi YK-nuorisodelegaatti toimii uuden YK-nuorisodelegaatin rinnalla.

Tämänhetkiset YK-nuorisodelegaatit:

2020 - 2021 Yuri Birjulin

2021 - 2022 Katri Leppälaakso (Lue Katrin nimitysuutinen tästä)

Lisäksi Allianssi valitsee vuosittain nuorten ilmastodelegaatin vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopoliittisessa päätöksenteossa, edistämään nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisäämään nuorten tietoutta ilmastokysymyksissä. Nuorten ilmastodelegaattina toimii parhaillaan Emma Sairanen ja varanuorisodelegaattina Ellen Ojala. Lue lisää nimitysuutisesta.

Lisäksi Allianssilla on pohjoismaista edunvalvontaa tekevä NORDBUK-delegaatti, joka parhaillaan on Karolina Lång.

Yhteystiedot

Media voi tiedustella tarkempia yhteystietoja Allianssin viestinnästä. 

Katri Leppälaakso

Katri Leppälaakso
YK-nuorisodelegaatti 2021 - 2022

katri.leppalaakso@helsinki.fi

 

Yuri Birjulin

Yuri Birjulin 
Suomen YK-nuorisodelegaatti 2020 - 2021

yuri.birjulin@helsinki.fi


 

Emma Sairanen

Emma Sairanen, nuorten ilmastodelegaatti
emma.2.sairanen@aalto.fi

 

Ellen Ojala

Ellen Ojala, varailmastodelegaatti
ellen.ojala@tuni.fi
 

Karolina Lång, nuorten Nordbuk-delegaatti (karolina.lang@helsinki.fi)

Nuorisodelegaatit löydät myös Facebookista sekä Instagramista @nuorisodelegaatit.