Kotimaan vaikuttaminen

Tulevaisuuden Suomi voi tasan yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. Jos nuorilla on riittävät edellytykset hyvään elämään nyt, on heistä tulevina vuosina huolehtimaan itsensä lisäksi vanhenevista sukupolvista – tekemään töitä, tuottamaan verotuloja, kantamaan yhteistä vastuuta ja kehittämään koko yhteiskuntaa. Tällä hetkellä näitä riittäviä edellytyksiä ei ole. Jotta Suomi pärjää ja menestyy tulevaisuudessa, on nuorten hyvinvointi asetettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa.

Vaikutamme järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa tehtävän nuorisotyön puolesta. Tavoitteenamme on turvata kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset, lisätä nuorisotyön resursseja sekä tukea vapaaehtoistyötä nuorisoalan kentällä.

Nuorisoala on valtion budjetissa ja julkisessa keskustelussa pieni tekijä, mutta sen kohderyhmä nuoret on yhteisen tulevaisuutemme kannalta kaikkein merkittävin. Siksi teemme Allianssissa yhä enemmän töistä sen eteen, että nuorisoalan painoarvo kasvaa ja nuorten hyvinvointi nousee ykköseksi myös poliitikkojen tärkeysjärjestyksessä.

Nuorisotyö on tukea, ohjausta ja palvelujen tarjontaa, jonka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyö rakentaa vertaisryhmiä ja kasvuyhteisöjä, toimintaa ja mahdollisuuksia yhdessä nuorten omien halujen, toiveiden ja tarpeiden kanssa. Nuorisotyön perustehtävä on rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään pääsääntöisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain lähes kaikki suomalaiset nuoret, noin miljoona nuorta.

 

Uskomme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös vaikuttamistyössä.
KAIKKI LAUSUNNOT                                        KAIKKI KANNANOTOT
Allianssin edustukset eri työryhmissä ja toimielimissä (päivitetty 17.5.2021)