Kevätkokous 2020

Alta löydät Allianssin kevätkokouksen kutsun ja esityslistan sekä liitteistä (pdf) valtakirjan, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja äänestys- ja vaaliohjesäännön.

På svenska här!

Huomaathan, että kevätkokouksen ajankohta siirtyi kokoontumisrajoitusten takia syksyyn! Uusi päivämäärä on keskiviikko 2.9.2020 klo 15 alkaen.
 

puhekuplia

 

Kutsu Allianssin kevätkokoukseen

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 2.9.2020 klo 15 Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Toivotamme jäsenten edustajat tervetulleiksi kokoukseen!

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 14. Kokouksen alussa on kahvi- ja teetarjoilu. 

Kokouksen asialistalla on kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, Allianssin poliittinen tavoiteohjelma sekä vaalivaliokunnan nimeäminen. 

 • Tavoiteohjelma antaa raamit Allianssin poliittiselle vaikuttamistyölle. Hallitus tekee kevätkokoukselle esityksen, johon jäsenet voivat vaikuttaa suoraan tavoiteohjelmakyselyn kautta. Tavoiteohjelma julkaistaan kommentoitavaksi kesäkuun alussa, löydät tavoiteohjelman täältä.
   
 • Hallitus tekee kevätkokoukselle esityksen vaalivaliokunnasta, jonka tehtävänä on valmistella syyskokouksessa valmisteltavia hallitusvaaleja. Pyysimme jäseniltä esityksiä Allianssin syyskokouksen 2020 vaalivaliokunnan jäseniksi ja työvaliokunta on laatinut esityksen kokoonpanosta määräaikaan (8.6.2020) mennessä saapuneiden esitysten perusteella. Esitetään kevätkokoukselle vaalivaliokunnan kokoonpanoksi:

  PJ Ilmi Salminen (Suomen Partiolaiset)  
  Veera Alahuhta (Demarinuoret, SONK)
  Valtteri Markula (Keskustanuoret) 
  Sami Laitinen (SPR)
  Heikki Luoto (SLL) 
  Katri Korolainen (LNK, Kirkkohallitus, SLS)
  Juho Kärkkäinen (Kokoomusnuoret, Varusmiesliitto) 
  Bicca Olin (Vihreät nuoret)

  Vaalivaliokuntaan esitettiin myös seuraavia henkilöitä: Petra Pieskä (Kokoomusopiskelijat), Heikki Ekman (Kommunistinuoret), Julia Kahelin (Eurooppanuoret), Oona Löytänen (SAMOK), Minna Savolainen (EHYT), Nicholas Kujala (RKP-nuoret)

Tarjoilujen vuoksi toivomme, että ilmoitatte kevätkokouksen osallistujat viimeistään 26.8. Lyytin kautta. Kaikki kokouksessa käsiteltävät päätösasiakirjat ladataan Allianssin sivuille alli.fi/kevatkokous2020 viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Kiva nähdä syyskuussa!

Elisa Gebhard   Anna Munsterhjelm
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja

 

puhekuplia

 

 

Äänioikeus kokouksessa

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä. Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

 • jäsenmäärä enintään 1 000 jäsentä – 1 edustaja
 • yli 1 000, mutta enintään 5 000 – 2 edustajaa
 • yli 5 000, mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
 • yli 20 000, mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
 • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä. Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

(Allianssin säännöt löydät täältä ja äänestys- ja vaaliohjesäännön täältä)
 

puhekuplia

 

 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kevätkokouksen
ESITYSLISTA

Aika: Keskiviikko 2.9.2020 klo 15.00
Paikka: Allianssi-sali, Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus kokouspaikalla alkaa klo 14.00. Ennen kokousta on kahvi- ja teetarjoilu. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi Allianssin tavoiteohjelma sekä valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa käytäviä varapuheenjohtaja- ja hallitusvaaleja. 
 

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokousvirkailijoiden valinta
   3.1 puheenjohtajan valinta
   3.2 kokoussihteeristön valinta
   3.3. kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
   3.4 ääntenlaskijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
   4.1 äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat
6. Raportti toiminnasta 1.1.–30.8.2020
7. Vuosikertomus 2019
8. Tilinpäätös 2019
9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10. Poliittinen tavoiteohjelma 2020
11. Muut esille tulevat asiat:
   11.1 Vaalivaliokunnan valinta

12. Kokouksen päättäminen

 

Liitteet ja asiakirjat

Aiheesta muualla