Kansainvälinen vaikuttaminen

Teemme Allianssissa pohjoismaista, eurooppalaista ja globaalia vaikuttamistyötä. 

Pohjoismaisella tasolla keskeistä on yhteistyö muiden pohjoismaisten nuorisokomiteoiden kanssa. Etsimme meitä yhdistäviä tavoitteita ja toimimme yhdessä niiden eteen esimerkiksi eurooppalaisen kattojärjestömme YFJ:n kokouksissa. Allianssilla on myös erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön keskittyneitä jäsenjärjestöjä.

Eurooppalaisella tasolla keskeistä on mm. järjestöyhteistyö. Edustamme Suomea Euroopan nuorisofoorumissa (European Youth Forum, YFJ, www.youthforum.org) Se on n. 100 jäsenjärjestöä kokoava kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1996. Sillä on noin neljän miljoonan euron budjetti ja 30 hengen keskustoimisto Brysselissä, sen missiona on edistää nuorten oikeuksien toteutumista ja nuorten äänen kuulumista kansainvälisissä prosesseissa. YFJ on siten erityisesti edunvalvontajärjestö. YFJ edustaa jäsenjärjestöjensä kautta yli 10:tä miljoonaa nuorta Euroopassa. Vuosittain jäsenet kokoontuvat kahdesti vuodessa päättämään järjestön toiminnasta, ml. taloudesta, strategiasta, toiminnasta ja poliittisista linjauksista ns. COMEM (Council of Members) ja GA (yleiskokous) -tapaamisiin.

Vaikutamme myös suoraan päättäjiin tapaamalla heitä, lähettämällä tietoa nuorisoalan keskeisistä tavoitteista sekä lausumalla tai kommentoimalla erilaisia meneillään olevia esityksiä. Päättäjillä tarkoitetaan sekä suomalaisia päättäjiä (esim. suuri valiokunta) tai Euroopan tason päättäjiä kuten mepit tai komissaari. 

Järjestämme myös nuorille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin Eurooppa-keskustelussa. Tästä hyvä esimerkki on elokuussa 2020 järjestetty Nuorten EU-huippukokous. Esimerkkinä on myös tuore avaus siitä, että Suomi ottaisi nuorisoedustajan jatkossa mukaan EU-huipputapaamisiin. 

 

Tämä on Allianssin EU-vaikuttamisen suunnitelma kaudelle 2019 - 2024. Suunnitelma on hyväksytty Allianssin hallituksen kokouksessa 22.10.2020.
Allianssi valitsee yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa Suomen YK-nuorisodelegaatit. Nuorisodelegaattien tehtävänä on edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla.
2250 logo suomeksi

2250

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2015 historiallisen päätöslauselman Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (2250). Päätöslauselmassa valtiot myönsivät ensimmäistä kertaa, ettei pysyvää rauhaa voi olla ilman nuorten osallisuutta ja tukea. Rauha edellyttää osallisuutta yhteiskunnassa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia, kuten töitä, koulutusta, ja turvaa mielivaltaiselta sorrolta. Täältä pääset tutustumaan Suomen 2250-toimintaan!

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla. 
" "

Nuorten EU-huippukokous

Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa järjestetty Nuorten EU-huippukokous kokosi Suomen EU-sukupolven eli vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneet 15–25-vuotiaat nuoret keskustelemaan tavoitteista uuden sukupolven Euroopalle. Tältä sivulta voit lukea menneen ohjelman, katsoa paneelitallenteen sekä selata kokouksessa hyväksyttyä julkilausumaa kolmella kielellä.