Asiakirjat ja kokoukset

Säännöt ohjaavat Allianssin toimintaa ja päätöksentekoa. Säännöistä päätetään tarvittaessa yhdistyksen yleiskokouksissa (yleensä kevät- ja syyskokoukset), jossa jäsenet käyttävät valtaa. Allianssin tavoiteohjelma antaa päälinjat kaikelle nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistyölle. Tavoiteohjelmasta päättää myös yhdistyksen kokous. 

Johtosäännössä määritellään ne linjaukset ja määräykset, joiden mukaan Allianssin toimintaa ja taloutta toteutetaan. Johtosääntöä noudatetaan kaikessa Allianssin toiminnassa ja johtosääntö koskee kaikkia Allianssin toimihenkilöitä ja luottamushenkilöitä, ellei asian kohdalla toisin määrätä. Johtosääntö täydentää Allianssin vuosikokouksessa hyväksyttyjä sääntöjä.

Asiakirjat alasivuilla: 

 

Kokoukset:

 

PDF-versiot:

Aiheesta muualla