Uutiset ja blogi

Allianssin suuren suosion saavuttanut jäsenjärjestöpäivä tulee taas! Järjestämme jäsenillemme suunnatun koulutuspäivän Zoom-yhteydellä 26.5. klo 9.00-16.00. Ilmoittautuminen jäsenjärjestöpäivään on auki nyt, tervetuloa mukaan!
Nuorisotiedon kirjasto siirtyy Humanistisen ammattikorkeakoulun kirjaston yhteyteen Helsingin TKI-keskukseen (Valkea talo, Ilkantie 4) 1.7.2021 alkaen.
Miten yhteiskuntaa pitäisi kehittää, jotta nuoret voisivat hyvin ja nuorisoalalla olisi hyvät toimintaedellytykset? Allianssin tavoiteohjelma määrittää, millaisilla linjauksilla järjestömme vaikuttaa yhteiskuntaan. Voit osallistua uudistukseen työpajassa 19.4. ja kyselyllä.
Korona synkensi nuorten tulevaisuuskuvan, nyt aika pelastaa se. Hallituksen tulee kehysriihessä 21.-22.4.
Kesätyöpaikkojen määrä romahti vuonna 2020 koronakriisin seurauksena 80 000 työpaikan tasolle, mikä vastaa finanssik­riisin aikaista aallonpohjaa. Toinen kesä ilman kesätyöstä saatavaa työkokemusta, osaamista ja tuloja voi vaikuttaa heikentävästi nuoren koko työuraan.
Millaista tunnekirjoa olet todistanut korona-arjen keskellä? Turhautumista, väsymistä, kenties kaipuuta ystävien seuraan? Oletko kertaakaan miettinyt, miten 15-vuotias sinä olisi reagoinut tähän kaikkeen?
Suomen hallitus jätti esityksensä liikkumisrajoituksista eduskunnan käsittelyyn viime viikolla. Hallituksen esittämillä liikkumista rajoittavilla suunnitelmilla on luonnollisesti lukuisia vaikutuksia myös nuoriin.
Kun hallitus päätti siirtää kevään kuntavaalit huhtikuusta kesäkuulle syttyi keskustelu äänestysaktiivisuudesta; kuka rientäisi vaaliuurnille kesäkuisena sunnuntaina?
Kiinnostavatko kestävän kehityksen tavoitteet? Haluatko tehdä kansainvälistä yhteistyötä? Onko sinulla idea projektista jonka haluaisit toteuttaa?
Haluatko kehittää järjestösi toimintaa tavoitteellisesti? Kaipaat verkostoja ja työkaluja päivittäiseen johtamistyöhön?
Etäkoulut, maskit ja käsidesit ovat tulleet viimeisen vuoden aikana osaksi nuorten arkea. Nyt maaliskuussa 2021 on aika katsoa taaksepäin ja muodostaa kokonaiskuvaa; miten korona-aika on vaikuttanut nuoriin?
Vuoden 2020 Nuorisobarometrissa on tutkittu 15-29-vuotiaiden nuorten kokemuksia palveluista. Nuorilta kysyttiin palveluiden käyttämisestä ja riittävyydestä sekä nuorten kokemasta kohtelusta palveluissa.
Mitä kuuluu nuorille? -keskustelusarja tutustuttaa tällä kertaa osallistujan nuorisoalan kuntavaalitavoitteisiin. Tilaisuus  järjestetään keskiviikkona 31.3. klo 17-18 etäyhteydellä.
Lausuimme 18.3.2021 oikeusministeriölle uudesta väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksista – virallisemmin luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi väliaikaisesta poikkeamasta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yht
Tasa-arvon päivänä 19.3. haluan pohtia sitä, mitä tasa-arvo tarkoittaa pojille.
Kuntavaalien uuden aikataulun johdosta myös Nuorten vaalikoneen ehdokkaiden vastaus- ja ilmoittautumisaikaa on pidennetty toukokuulle 24.5. asti.
Nuorisovaalit siirtyvät kuntavaalien uuden aikataulun johdosta toukokuulle. Nuorisovaalien uusi äänestysaika on 17.-21.5.
Kotouttamisen kehittäminen liittyy kiinteästi nuoriin ikäluokkiin, sillä Suomen ulkomaalaistaustaiset ovat ikärakenteeltaan suomalaistaustaisia nuorempia. Tilastokeskuksen mukaan alle 30-vuotiaita toisen polven ulkomaalaistaustaisista oli 96 prosenttia.
Julkaisemme kuukausittain koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista.
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tällä hetkellä haettavissa useampia koronatilanteeseen liittyviä erityisavustuksia, joilla pyritään lieventämään korona-ajan nuoriin kohdistamaa kuormitusta.
Nuorisoalan uutisia on Allianssin uutiskirje, jonka kuka tahansa voi tilata sähköpostiinsa. Uutiskirje tavoittaa noin 3500 nuorisoalan ammattilaista ja vapaaehtoista. Nuorisoalan toimijat voivat toimittaa omian sisältöjään uutiskirjeeseen. Katso ohjeet tästä! 
Tiiviisti: Sote-ratkaisun perusperiaatteet ovat onnistuneita ja uudistus ratkaisee suurimpia nuorten palveluihin liittyviä ongelmia.
Lauantaina varmistui pitkään jatkuneet spekulaatiot kuntavaalien siirtämisestä: kevään kuntavaaleja siirretään parhaillaan pidettäväksi 13.6. Mitä se tarkoittaa nuorten näkökulmasta?
Tarjoamme jälleen valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille tukea opetus- ja kulttuuriministeriölle annettavien valtionapuselvitysten tekemiseen.
Jokaisen Suomen kunnan kannattaa olla paikka, jossa yksikään nuori ei syrjäydy. Kunnat nimittäin tarvitsevat hyvinvoivia nuoria, jotta ne voivat tulevaisuudessa tarjota palveluita ja olla kaikille hyvä paikka elää.
Rahapelitoiminnan tuottojen vähentymisen ratkaisemista pohtineen Liikasen selvitysryhmän raportti j
Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard siirtyy pääministerin erityisavustajaksi 22.2. alkaen. Tehtäviä hoitaa keväällä va.
Nuorisovaalit järjestetään kouluissa, oppilaitoksissa ja muualla nuorten parissa kuntavaalien yhteydessä 17.5.-21.5.2021. Koronapandemian takia Nuorisovaalien turvalliseen järjestämiseen on kiinnitettävä erityisen tarkasti huomiota.
Eduskunnan ulkoasianvaliokunta pyysi Allianssilta lausuntoa Valtioneuvoston kirjelmästä Eduskunnalle ehdotuksesta EU:n uusiksi rahoitusohjelmiksi vuosille 2021 - 2027 (Erasmus+, Luova Eurooppa ja Euroopan solidaarisuusjoukot).