Uutiset ja blogi

Valtiovarainministeriön luotsaama viisivuotinen, vuoteen 2023 jatkuva valtionavustushanke etenee. Hankkeessa luodaan valtionhallinnolle vaiheittain valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli ja sitä tukevat verkkopalvelut.
Konkreettinen tapa vahvistaa nuorten osallisuutta kunnan päätöksentekoon on antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa kunnan budjettiin. Silti vain harvassa kunnassa käytetään osallistuvaa budjetointia.
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2015 ensimmäisen nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman (ns. 2250-päätöslauselma).
Nuorisoalan toimijat kokoontuivat yhteen kattojärjestö Allianssin kevätkokoukseen torstaina 20.5.2021. Kokous järjestettiin ajan hengessä kokonaan etäyhteyksin. 
Lausuimme 19.5. sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta.  Valiokunnan pyytämät teemat lausunnossa olivat:
Kuntavaaleissa on ehdolla 3 036 alle 30-vuotiasta ehdokasta. Nuorten ehdokkaiden osuus on hieman laskenut viime vaaleista.
Koronapandemian vuoksi NUORI2021 - valtakunnalliset nuorisotyönpäivät siirrettiin syyskuulta huhtikuulle 2022. NUORI2022 Etkot -tapahtuma järjestetään 16. syyskuuta.
Vaikka nuorten hyvinvointi on 2000-luvulla parantunut merkittävästi, on eriarvoisuus lasten ja nuorten keskuudessa yhä ongelma.
Nuorten Agenda2030 -ryhmä on toiminut vuodesta 2017 saakka pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa.
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry hakee toista nuorten ilmastodelegaattia vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopolitiikan  päätöksentekoon, edistämään nuorten äänen kuulumista kansainvälisillä ja kansallisilla areenoilla sekä lisäämään
89% lapsista ja nuorista kertoo harrastavansa jotakin.
Nuorten kuntavaalit käydään kuluvalla viikolla 17.-21.5. 175 kunnassa, kun kymmenettuhannet nuoret valitsevat oman kunnanvaltuustonsa.
Jo toista kertaa toteutettava Ilmastonmuutosvoima-hanke on kovassa vauhdissa ja tulevana kesänä eri puolilla Suomea toteutetaan taas hankkeen mahdollistamana lukuisia nuorten omaehtoisia ilmastotekoja.
Nuorten osallisuuteen ja hyvinvoinnin lisäämiseen panosteminen on aina valinta, kirjoittavat Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeen Marina Steffansson ja Tuula Pehkonen-Elmi. 
Kuntavaalipaneelissa keskustellaan aiheista, joilla varmistetaan hyvinvointi muotoaan muuttavassa tulevaisuuden kunnassa. Paneelin järjestävät Allianssi, Kulta ry ja Olympiakomitea. Painopisteinä ovat nuoriso, kulttuuri ja liikunta.
Toteutimme huhtikuussa viime vuodesta tuttuun tapaan jäsenorganisaatioiden haastattelun. Tänä vuonna haastattelu keskittyi erityisesti kysymyksiin, joilla haettiin suuntaa Allianssin uuden strategian valmisteluun.
Allianssin lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta 10.5.2021  
Nuorisoväkivalta on noussut viime viikkoina uutisiin ja herättänyt paljon huolta. Oheisen kyselyn avulla haluamme selvittää, ovatko alle 30-vuotiaat suomalaiset kohdanneet väkivaltaa tai sen uhkaa, millaisia ajatuksia asia on herättänyt?
Kuntavaalit eivät kiinnosta nuoria, vaikka kunnat järjestävät liki kaikki nuorten tarvitsemat palvelut. Edellisissä vuoden 2017 vaaleissa 18-24-vuotiaista vain joka neljäs äänesti.
Nuoret ovat tutkitusti EU-myönteisin kansanosa meillä Suomessa - saavatko he vaikuttaa siihen, millainen unioni meillä on tulevaisuudessa? Ainakin Euroopan tulevaisuuskonferenssissa nuorille on luvattu keskeinen rooli. Mutta toteutuuko se?
Nuorisovaaleihin kuntavaaleissa on ilmoittautunut mukaan peräti 438 nuorten ryhmää kouluista, oppilaitoksista ja nuorisotoiminnasta. Nuorisovaalit järjestetään 17.-21. toukokuuta 175 eri kunnassa Suomessa.
Olemme syksystä 2020 alkaen laajentaneet koulutustarjontaamme verkkoon. Tarjoamme jatkossa koulutuksiamme myös kokonaan verkkototeutuksina.
Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta.
Julkaisemme kuukausittain koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista.
Allianssi haastatteli konkarivaikuttajia ja pyysi heitä antamaan vinkkejä nuoremmille ehdokkaille. Miten kannattaa kampanjoida, kun on ehdolla ensimmäistä kertaa?
Miten nuorten osallisuutta voidaan lisätä kuntatasolla ja mitä kunnat voivat tehdä nuorten mielenterveystilanteen parantamiseksi? Muun muassa näihin kysymyksiin näkemyksensä kertovat nuoret poliitikot Nuorten kuntavaalipaneelissa 6.5.
Hei kuntavaaliehdokas! Onko nuorten mielenterveys sun kuntavaaliteema? Tai ainakin asia, johon olet valmis panostamaan seuraavalla valtuustokaudella? Eikö? Sitten suosittelen, että varaat vaalitiimisi kanssa välittömästi palaverin.
Hallitus on kehysriihessä päättänyt kompensoida rahapelituottojen alenemisen pääosin vuosina 2022 ja 2023. Päätös merkitsee myös nuorisoalalle leikkauksia, mutta ei lamaannusta. Työ pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi alkaa välittömästi.
Koronapandemian vuoksi NUORI2021 - valtakunnalliset nuorisotyönpäivät siirrettiin syyskuulta huhtikuulle 2022.