Uutiset ja blogi

Kotouttamisen kehittäminen liittyy kiinteästi nuoriin ikäluokkiin, sillä Suomen ulkomaalaistaustaiset ovat ikärakenteeltaan suomalaistaustaisia nuorempia. Tilastokeskuksen mukaan alle 30-vuotiaita toisen polven ulkomaalaistaustaisista oli 96 prosenttia.
Julkaisemme kuukausittain koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista.
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tällä hetkellä haettavissa useampia koronatilanteeseen liittyviä erityisavustuksia, joilla pyritään lieventämään korona-ajan nuoriin kohdistamaa kuormitusta.
Nuorisoalan uutisia on Allianssin uutiskirje, jonka kuka tahansa voi tilata sähköpostiinsa. Uutiskirje tavoittaa noin 3500 nuorisoalan ammattilaista ja vapaaehtoista. Nuorisoalan toimijat voivat toimittaa omian sisältöjään uutiskirjeeseen. Katso ohjeet tästä! 
Tiiviisti: Sote-ratkaisun perusperiaatteet ovat onnistuneita ja uudistus ratkaisee suurimpia nuorten palveluihin liittyviä ongelmia.
Lauantaina varmistui pitkään jatkuneet spekulaatiot kuntavaalien siirtämisestä: kevään kuntavaaleja siirretään parhaillaan pidettäväksi 13.6. Mitä se tarkoittaa nuorten näkökulmasta?
Tarjoamme jälleen valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille tukea opetus- ja kulttuuriministeriölle annettavien valtionapuselvitysten tekemiseen.
Jokaisen Suomen kunnan kannattaa olla paikka, jossa yksikään nuori ei syrjäydy. Kunnat nimittäin tarvitsevat hyvinvoivia nuoria, jotta ne voivat tulevaisuudessa tarjota palveluita ja olla kaikille hyvä paikka elää.
Rahapelitoiminnan tuottojen vähentymisen ratkaisemista pohtineen Liikasen selvitysryhmän raportti j
Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard siirtyy pääministerin erityisavustajaksi 22.2. alkaen. Tehtäviä hoitaa keväällä va.
Nuorisovaalit järjestetään kouluissa, oppilaitoksissa ja muualla nuorten parissa kuntavaalien yhteydessä 17.5.-21.5.2021. Koronapandemian takia Nuorisovaalien turvalliseen järjestämiseen on kiinnitettävä erityisen tarkasti huomiota.
Eduskunnan ulkoasianvaliokunta pyysi Allianssilta lausuntoa Valtioneuvoston kirjelmästä Eduskunnalle ehdotuksesta EU:n uusiksi rahoitusohjelmiksi vuosille 2021 - 2027 (Erasmus+, Luova Eurooppa ja Euroopan solidaarisuusjoukot).
Millaisia mahdollisuuksia nuorisoalan tulevaisuuden rahoitukseen liittyyn? Miksi alaa ylipäätään tulee rahoittaa julkisin varoin - mitä hyötyä siitä on yhteiskunnalle? Muistiostamme löydät vastauksia.
Tervetuloa politiikan kulmapöytä -keskusteluun perjantaina 26.2. klo 14-15.
Kymmenen suomalaista kansalaisjärjestöä on tänään julkaissut ohjenuoransa ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemiseksi tulevissa kuntavaaleissa.
Allianssin ja nuorisoalan järjestöjen yhteinen vaalikone on aiheuttanut keskustelua erityisesti Twitterissä.
YK:n jäsenmaiden hyväksymä globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, on ohjannut Suomea ja muita maita kohti kestävämpää tulevaisuutta vuodesta 2016 lähtien.
Nuorten kuntavaalikone on avattu osoitteessa nuortenvaalikone.fi. Nuorten vaalikone kokoaa yhdelle sivulle nuorten näkökulmasta ajankohtaisimmat kuntavaalikysymykset.
Mediassa on viime aikoina puhututtanut nuorisorikollisuus ja nuorten lisääntynyt väkivaltainen käytös.
Lausuimme sisäministeriölle 5.2. arpajaislain muutosesityksestä. Muutosesityksen tavoitteena on ennen muuta vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia ongelmia. Nuoret aikuiset ovat rahapeliongelmien keskeinen riskiryhmä. Kannatamme muutosesityksen tavoitteita.
Suomen Kulttuurirahasto ja Allianssi ry kutsuvat jälleen kaikki alle 25-vuotiaat ilmastotekoihin.
Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä laittoman uhkauksen viemisestä julkisen syytteen alaiseksi silloin, kun uhkailu kohdistuu henkilöön
Nuorten ilmastodelegaattien lausunto Suomen fossiilittoman liikenteen suunnitelmasta on saanut huomiota osakseen niin mediassa kuin somenkin puolella. Miksi he ovat tästä lausuneet ja miten ilmastodelegaatit liittyvät nuorisoalan kattojärjestöön?
Julkaisemme kuukausittain koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista.
Lausuimme 5.2.2021 valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta.
Koronarajoituksilla on ollut selkeä vaikutus nuorten hyvinvointiin. Tämä selviää Allianssin ja MTV Uutisten tammi-helmikuun vaihteessa 13-30-vuotiaille nuorille tekemässä kyselyssä. 
Ysäri on taas muotia – ainakin suomalaisten poliitikkojen puheissa. 1990-luvun lama-ajasta on muodostunut koronakriisin keskellä hyvä symboli: varoitus siitä, mihin voidaan joutua, jos päätöksiä tehdessä ei voida – tai ehditä – miettiä pitkää aikaväliä.
Juuso Puurula on valittu koordinoimaan Allianssin ja Suomen Kulttuurirahaston yhteistä Ilmastonmuutosvoima-hanketta. 
Haluamme selvittää, millaisia toiveita ja kokemuksia nuorilla on kuntien palveluista ja päätöksenteosta. Jakaisitko tätä kyselyä kanavissa, joissa se tavoittaa nuoret? 🧡