Uutiset ja blogi

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta Asia:
“Ät eller så gråter du och äter”,  är säkert en bekant fras för många från barndomen.
Koulukiusaaminen ja -väkivalta herättävät tunteita. Liian monella meistä on siitä omakohtaisia kokemuksia.
Kesäkuun kuntavaaleissa 8,5 prosenttia ehdokkaista on alle 30-vuotiaita. Luku on laskenut hieman viime vaaleista, mutta mistä alhainen prosenttiluku johtuu?
Nuorisoalan yhteiseen nuorten vaalikoneeseen on vastannut yli 9700 kuntavaaliehdokasta.
Nuorisotyön tunnustuspalkinto myönnetään nuorisoalan toimijalle 20. kerran. 10 000 euron arvoinen tunnustuspalkinto jaetaan NUORI2022 Etkot -tapahtumassa, joka järjestetään 16.9. etätapahtumana.
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävästä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta.
Meitä on moneen junaan – ja sitten on vielä ne, jotka jäivät asemalle. Juna puksuttaa kaukana edellä ja sen kyljessä lukee zeitgeist, ajan henki.
Allianssi-talolla on tällä hetkellä vapaana sekä vapautumassa alkusyksystä 2021 useita toimistohuoneita.
Julkaisemme kuukausittain koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista.
Nuorisotyön viikolla juhlistetaan ja nostetaan valtakunnallisesti esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi.
Uutiset nuorisoväkivallan kasvusta herättävät nuorissa pelkoa, ilmenee MTV:n ja Allianssi ry:n yhteisestä nuorisokyselystä. Suurin osa vastaajista ei ole kuitenkaan itse kohdannut väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Sen sijaan väkivallan uhan uskotaan kasvaneen.
Osaamiskeskus Kentauri järjestää vaikuttavuuskoulutusta nuorisojärjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutuksen tavoitteena on parantaa järjestötoimijoiden vaikuttavuusosaamisen taitoja. Ilmoittautuminen syksyn 2021 koulutuksiin on nyt auki! 
Tervetuloa nuorisopolitiikan aamukahveille 15.6. kello 9-10. Järjestämme etäkahvit zoomilla.
Kenestä Suomen kansalaisedustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistuntoon? Jos olet 18 - 29-vuotias, se voit olla vaikka sinä! Täysistuntossa keskustellaan kansalaisten näkemysten pohjalta EU:n tulevaisuuden visiostaa.
Nuorisovaalit on saatu tältä erää purkkiin ja tulokset ulos Ylen eetteristä. Mutta voi sitä nuorisoa, joka äänesti väärin! 
Hyvä tuleva nuorisopolitiikasta vastaava ministeri Antti Kurvinen,
Eräänä kevätpäivänä päätin hankkia itselleni oikeasti mielenkiintoisen TET-paikan – ja sellaisen myös sain.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston viimeisimpien rajoituspäätösten mahdollistamana Allianssi-talon tilavuokraustoiminta käynnistetään jälleen osittain 1.6. alkaen.
Nuorisovaalien kuntavaaleissa äänesti lähes 27 000 nuorta. Nuorisovaaleja järjestettiin 315 peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksessa ja nuorisovaltuustossa 17.-21.5.2021. Nuorilta eniten ääniä saivat Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset.
Valtiovarainministeriön luotsaama viisivuotinen, vuoteen 2023 jatkuva valtionavustushanke etenee. Hankkeessa luodaan valtionhallinnolle vaiheittain valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli ja sitä tukevat verkkopalvelut.
Konkreettinen tapa vahvistaa nuorten osallisuutta kunnan päätöksentekoon on antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa kunnan budjettiin. Silti vain harvassa kunnassa käytetään osallistuvaa budjetointia.
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2015 ensimmäisen nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman (ns. 2250-päätöslauselma).
Nuorisoalan toimijat kokoontuivat yhteen kattojärjestö Allianssin kevätkokoukseen torstaina 20.5.2021. Kokous järjestettiin ajan hengessä kokonaan etäyhteyksin. 
Lausuimme 19.5. sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta.  Valiokunnan pyytämät teemat lausunnossa olivat:
Kuntavaaleissa on ehdolla 3 036 alle 30-vuotiasta ehdokasta. Nuorten ehdokkaiden osuus on hieman laskenut viime vaaleista.
Koronapandemian vuoksi NUORI2021 - valtakunnalliset nuorisotyönpäivät siirrettiin syyskuulta huhtikuulle 2022. NUORI2022 Etkot -tapahtuma järjestetään 16. syyskuuta.
Vaikka nuorten hyvinvointi on 2000-luvulla parantunut merkittävästi, on eriarvoisuus lasten ja nuorten keskuudessa yhä ongelma.
Nuorten Agenda2030 -ryhmä on toiminut vuodesta 2017 saakka pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa.