Uutisarkisto

More robust legal mechanisms must be put into place to ensure that the rights of young people are realized – Allianssi urges Finland to advocate for the creation of a convention on youth rights
Allianssi-talo sulkeutuu pe 27.4. klo 13.00. Olemme suljettuna vappuaaton ma 30.4. Avaamme jälleen ke 2.5. klo 9. Hauskaa vappua!
Sipilän hallitus kokoontuu tänään ja huomenna kautensa viimeiseen kehysriiheen päättämään vuoden 2019 budjetin suuntaviivoista.
Nuorten hyvinvointi, turvalliset vapaa-ajan yhteisöt, nuorisotyö, järjestötoiminta, ihmisoikeudet, esteettömyys, normitietoisuus, vihapuheen ja rasismin torjuminen sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.
NUORI2019 on kaikille nuorisoalan toimijoille suunnattu valtakunnallinen tapahtuma, jonka tavoitteena on tarjota osallistujille ajankohtaisinta tietoa sekä inspiraatiota omassa työssä tai toimessa kehittymisen tueksi.
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry hakee uutta nuorten ilmastodelegaattia vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopoliittisessa päätöksenteossa, edistämään nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisäämään nuorten tietoutta ilmastokysymy
Virva Viljanen, 27, on aloittanut Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n nuorten osallisuuden asiantuntija
Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön auttaa suunnitelmallisessa yhdenvertaisuuden edistämisessä.
Veeti Reponen, (23), on valittu Allianssi ry:n TechSoup-koordinaattoriksi määräaikaiseen työsuhteeseen elok
Allianssi on mukana Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanjassa, joka vetoaa translain uudistamisen puolesta ja kertoo sukupuolen moninaisuudesta.
Nuorisotyön tämänvuotisen tunnustuspalkinnon on saanut Palveluoperaatio Saapas-toiminta. Palkinto on huomionosoitus merkittävästä työstä nuorisotoimialalla. Palkinnon, arvoltaan 10 000 euroa, luovutti kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 11.
  Sipilän hallitus esitti kehysriihessään työsopimuslakiin muutosta, jonka mukaan työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen sopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä
Sipilän hallitus esitti kehysriihessään työsopimuslakiin muutosta, jonka mukaan työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen sopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä.
  Sipilän hallitus kokoontuu tänään ja huomenna kautensa viimeiseen kehysriiheen päättämään vuoden 2019 budjetin suuntaviivoista.
  Allianssi on mukana Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanjassa, joka vetoaa translain uudistamisen puolesta ja kertoo sukupuolen moninaisuudesta.
ALLIANSSIN LAUSUNTO LUKIOLAKIESITYKSEEN Opetus- ja kulttuuriministeriölle 7.3.2018 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
  Oheisessa pdf-tiedostossa on Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kommentit valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton oppaasta maakunnan nuorisovaltuuston toimintaan.
  Allianssin lausunto hallityksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta annettiin kyselylomakkeella ja se on sen verran pitkä, että se on ohessa pdf-muodossa. Lausunto esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta
Allianssi ry:n lausunto arviomuistiosta, joka koskee kansalaisaloitemenettelyn toimintaa 2012-2017    Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Tässä lausunnossa on vain ne kysymykset, joihin Allianssi lausuu ja Allianssin kommentit.  
Allianssin lausunto valtion talousarviosta 2018   Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle
  Allianssin lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi Asia: 1/41/2016
  EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on ollut parantaa lasten suojaa henkilötietojen käsittelyssä ja se asettaa uusia vaatimuksia nuorille suunnatuille verkkopalveluille.
  Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Tässä lausunnossa on vain se osa pykälää, johon Allianssi lausuu ja Allianssin kommentit. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöön
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019   Opetus- ja kulttuuriministeriölle OKM/1/600/2017 JOHDANTO
Allianssin lausunto rekrytointi- ja osaamispalveluista   Työ- ja elinkeinoministeriölle
Allianssin lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta (aktiivimalli)   Sosiaali- ja terveysministeriölle STM/1919/2017
Allianssin lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Eduskunnan sivistysvalikunnalle
Ilmastotoiminta osaksi nuorten arkea Kestävän elämäntavan omaksuminen on helpointa, kun sen painottaminen on osa arkea lapsesta saakka.
  Tulevilla kunnilla ja maakunnilla on suuri vastuu vammaisten nuorten oikeuksien toteutumisesta YK:n vammaissopimuksen mukaisesti.
Allianssin lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle laista ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista   HE 39/2017vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi