Uutisarkisto

  Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 29.4.2014 Hallituksen esitys yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014 vp)  
  Tänä keväänä äänestetään maanosamme tulevaisuudesta. Taloudellinen, kulttuurillinen ja sosiaalinen hyvinvointi edellyttävät koko väestön mukaan ottamista. Erityisesti nuorten saaminen uurnille on tärkeää talouskriisin nakertaman luottamuksen palauttamiseksi.
  Allianssin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle (M 10/2013 vp) Kansalaisaloitteesta eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)
  Eduskunnan lakivaliokunnalle 17.3.2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta
  Sosiaali- ja terveysministeriölle 11.3.2014 Allianssin lausunto mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista sosiaali- ja terveysministeriössä Lausunnon keskeinen sisältö
  Ulkoasianministeriölle 10.3.2014 Allianssin lausunto ulkoministeriön luonnoksesta Suomen näkemyksiksi vuoden 2015 jälkeisiin kehitysagendaan
  Ulkoasiainministeriö Ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö   Viite: Lausuntopyyntö 21.1.2014 (HEL7M0591-1))
Valtiovarainministeriö Demokratiajaosto,  puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Allianssin lausunto kuntalain uudistamisen valmisteluun
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.1.2014 Viite: OKM064:00/2012 Allianssin lausunto lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Selvityshenkilöt: Matti Rautiainen, Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Arja Virta Viite: OKM/38/040/2013 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi kommentoi demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajankoulutuksessa
  Sisäministeriölle 29.11.2013 Viite: lausuntopyyntö 18.10.2013 Hallituksen esitysluonnos rahankeräyslain muuttamiseksi (SM056:00/2012)
  Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle 25.11.2013 Viite: lausuntopyyntö Lausunto nuorten syrjäytymisestä tarkastusvaliokunnalle Asia: TRO 6/2012 Nuorten syrjäytyminen
  Kuntatalous on vaikeuksissa. Valtio tavoittelee miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin. Toinen miljardi on tarkoitus säästää julkisten palveluiden tuottavuuden kasvattamisella.
  Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 7.11.2013 Viite: lausuntopyyntö Lausunto hallituksen esityksestä lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä ja siihen liityvistä laeista (HE 149/2013 vpj)
  Valtiovarainministeriön ylijohtajan Jukka Pekkarisen vetämän asiantuntijaryhmän raportti työeläkejärjestelmästä on valmistunut ja työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelut pyörähtävät käyntiin. Allianssi vaatii, että nuoret pääsevät mukaan neuvottelupöytiin.
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin lausunto valtion talousarvioesityksestä 2014 eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston asiantuntijakuulemisessa   Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 9.10.2013
    Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 8.10.2013 Viite: lausuntopyyntö Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin lausunto valtion talousarvioesityksestä 2014 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa
  Allianssi vaatii, että hallitus osoittaa budjettiriihessä riittävät resurssit kärkihankkeensa nuorisotakuun toteuttamiseen. Työttömyysluvut eivät yksin kerro nuorisotakuun onnistumisesta. Yksi olennainen osa nuorisotakuuta on koulutustakuu.
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.8.2013 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta
    Työ- ja elinkeinoministeriölle 14.6.2013 Lausunto luonnokseen ohjeeksi työttömien työnhakijoiden vapaaehtoistyöstä
  Opetus ja kulttuuriministeriölle 12.6.2013 Viite: lausuntopyyntö Hallituksen esitysluonnos lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
  Ulkoasiainministeriölle 11.6.2013 Viite: lausuntopyyntö Ulkoasiainhallinnon YK-strategian uudistaminen
  Ulkoasianministeriölle 3.6.2013 Nuorten osallisuus turvallisuuskysymyksenä
  24.5.2013 Oikeusministeriölle Viite: Lausuntopyyntö Hallituksen esitys yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  
  Tänään saatiin ensimmäiset työttömyystilastot, joista voi nähdä tuloksia nuorisotakuun toteutumisesta. Allianssi muistuttaa, että työttömyysluvuista ei yksin näe nuorisotakuun onnistumista. Monet toimenpiteet ovat vasta tulossa ja käynnistyvät syksyllä.
  Valtiovarainministeriö / Demokratiajaosto Lausunto kuntalain uudistamisen valmisteluun
  Valtiovarainministeriölle Viite: lausuntopyyntö Kuntarakennelakiluonnos
  Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 6.2.2013 Asia: Euroopan komission esitys nuorten työllisyyspaketiksi (E 163/2012 vp)
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 21.11.2012 LAUSUNTO EDUSKUNNAN VALTIOVARAINVALIOKUNNALLE 22.11.2012