Uutisarkisto

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Viite: SMDno-2015-1557
  Hallitus päätti kehysriihessään panostuksista työllisyyteen ja opintotuen jättileikkauksista. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi vaatii hallitukselta toimia, jotta Suomeen ei synny väliinputoajien sukupolvea.
  Eduskunta Sivistysvaliokunta 29.3.2016 Asia: O 20/2016 vp Opettajankoulutuksen kehittäminen
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin ry:n lausunto ympäristöministeriölle ilmastomuutosta koskevan Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta YM1/34/2016
  Eduskunnan ympäristövaliokunnalle 23.2.2016 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n asiantuntijalausunto Asia: HE 151/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin ry:n lausunto sisäministeriölle luonnoksesta ulkomaalaislain muuttamisesta
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kannanotto Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelman luonnoksesta Lausunnon keskeinen sisältö:
  Työ- ja elinkeinoministeriölle 12.2.2016 Viite: lausuntopyyntö Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin ry:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi työsopimuslain muuttamisesta
  THL tekee alustavaa vaikutusarviointia hallituksen päättämien linjausten mukaisesta sote-uudistuksesta. Allianssi oli kuultavana (11.2) THL:ssä sote-uudistuksen vaikutuksista nuorten näkökulmasta.
  Kiitos mahdollisuudesta käyttää yhteinen puheenvuoro 17 ihmisoikeustyötä tekevän järjestön puolesta. Ihmisoikeusliitto on vetänyt vuoden ajan verkostoa, joka kokoaa järjestöjä yhteiseen tiedonvaihtoon ja vaikuttamistyöhön.
  Lapsi- ja nuorisojärjestöjen yhteinen huoli on lasten ja nuorten pääsy oikeusturvakeinoihin.
  Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (Allianssi) kiittää lausuntopyynnöstä ja haluaa tuoda esiin seuraavat näkökulmat koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta perusopetuksessa.
  30.11.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportista Yleiset kommentit työryhmän raportista
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.11.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistiossa olevasta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi nuorisolaiksi
  Pariisissa määritellään lasten ja nuorten tulevaisuus -  ALLIANSSI VAATII KUNNIANHIMOISIA TOIMENPITEITÄ ILMASTONMUUTOKSEN PYSÄYTTÄMISEKSI.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin syyskokoukseen kokoontuneet nuorisojärjestöt kehottavat päättäjiä kauaskatseisuuteen, kun nämä suunnittelevat säästöjä kuntien palveluista. Lapset ja nuoret ovat kuntapalveluiden suurin käyttäjäryhmä.
  Oikeusministeriölle 16.11.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto säädösvalmistelun kuulemisohjeesta   1. Ohje
  Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle 16.10.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston asiantuntijakuulemisessa
  Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 14.10.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa
  Vaikka nuorisotakuu on nostettu hallitusohjelmassa kärkihankkeeksi, hallitus leikkaa sen rahoituksen kuudennekseen siitä, mitä edellinen hallitus siihen budjetoi. Ilman resursseja nuorille ei voida tarjota työ- tai harjoittelupaikkoja.
  Sosiaali- ja terveysministeriölle 4.6.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläkeuudistuksesta  
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry katsoo, että nuorille vaalien alla annetut lupaukset on syöty uudessa hallitusohjelmassa. Kaikki puolueet kampanjoivat vaaleissa vastustamalla koulutukseen ja nuoriin kohdistuvia säästöjä. Uusi hallitusohjelma on kuitenkin niitä täynnä.
  Eduskuntavaalien tulos on varmistunut ja on aika lunastaa kampanjoinnin aikana tehdyt lupaukset.
  Ulkoasiainministeriö Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CERD) 23. määräaikaisraportista
  Opetushallitukselle 20.1.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä
  Edunsaajien rahoitus on turvattava rahapelijärjestelmää uudistettaessa
  Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 10.12.2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014
  Sisäministeriö  Viite: lausuntopyyntö SM025:00/2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi rahankeräyslaiksi
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Luonnos hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä (EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut)