Uutisarkisto

  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry vaatii Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita lisää-mään tukeaan Georgian alueelle kriisin päätyttyä.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi on tyytyväinen, että opetusministeriön talousarvioesityksessä nuorisotyön momentille on sijoitettu uusi kohta lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpanoa varten osoitetuille varoille. Tarkoitukseen on varattu 3 miljoonaa euroa.
Oikeusministeriölle 22.5.2008 Viite: lausuntopyyntö Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe
Sosiaali- ja terveysministeriölle HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (Allianssi) kiittää kohteliaimmin sosiaali- ja terveysministeriötä kommenttipyynnöstä hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Tasa-arvo-ohjelmaan Allianssi esittää seuraavaa:
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 16.4.2008 Lisää resursseja lapsipornografian uhrien tunnistamiselle
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry vaatii kuntia ottamaan todesta kaksivuotiaan nuorisolain velvoitteet. Nuoret pitää ottaa mukaan paikallisen ja alueellisen nuorisotyön ja -politiikan käsittelyyn ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
  Eduskunnan sivistysvaliokunnan kuuleminen 11.3.2008 Toimenpiteet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin mielestä Yleisradion päätös lopettaa televisiokanava YLE Extra on isku vasten nuorten kasvoja. Yle Extran myötä poistuu Ylen valikoimasta päivittäinen nuorille suunnattu ohjelmisto. Yle ei tunnu välittävän nuorista televisionkatsojista.
  Jokelan murhenäytelmän jälkeen Jokelan nuorisotalolle saatiin tarvittavaa vapaaehtoista apua pikavauhtia. Nuorisotoimiala osoitti yhteistyö- ja toimintakykynsä myös kriisitilanteessa.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry: Valtion budjetti vaarantaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset
  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry vaatii, että hallitus nostaa nuorten työllisyyden tärkeimmäksi prioriteetiksi EU-neuvotteluissa Lissabonin strategian tulevaisuudesta. Lissabonin strategian työllisyyspoliittiset suuntaviivat päivitetään keväällä 2008.
  Opetusministeriölle 14.11.2007 Viite: lausuntopyyntö Lausunto luonnoksesta (7.11. päivätty) valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi
Lausunto sivistysvaliokunnalle EU:n komission tiedonannosta "Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan" Arvoisat sivistysvaliokunnan jäsenet,
  EDUSKUNNALLE Veikkausvoittovarojen edunsaajina alla mainitut nuorisotyötä, liikuntaa ja taidetta edustavat järjestöt esittävät seuraavaa: 1. Veikkauksen tuotto ei ole verotulojen korvike
Opetusministeriölle 11.10.2007 Viite: lausuntopyyntö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi
Opetusministeriölle 11.10.2007   Viite: lausuntopyyntö Liite Allianssin lausuntoon luonnoksesta valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi: Monikulttuurisuus- ja vähemmistöasiat Yleistä
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin hallituksen kannanotto Helsinki, 9.10.2007 Hallitusten sitouduttava nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseen EU:ssa
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n mukaan hallitus on lipeämässä eduskunnan päättämästä tuotonjakolaista ja vaikeuttaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän säilymistä.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry esittää:
Valtiovarainministeriölle Vastaukset kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuulemisen kehittämistä ministeriöissä koskeviin kysymyksiin
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry LAUSUNTO 15.5. 2007 Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto Lausunto arviomuistioon yhdistyslain muutostarpeesta
  Vetoomus työmarkkinajärjestöille 11.5.2007 Nuorten asiat työmarkkinaosapuolten sopimuspöytiin Nuoret ovat ikääntyvän Suomen voimavara
  Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat suomalaisen demokratian perusta. Valtion hallinto ei saa vieraantua kansalaisistaan, vaan sen on säädösten valmistelussa aidosti kuultava heitä.
  Uudessa hallituksessa kulttuuriministerin titteli on muuttunut kulttuuri- ja urheiluministeriksi. Nuorisotyö on myös tärkeä osa ministerin työsarkaa. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin mielestä nimike olisi pitänyt olla Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriministeri.
  Lapsi- ja nuorisojärjestöjen yhteistyöverkoston linjaukset Ohjelma seuraavalle hallitukselle lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry LAUSUNTO 2.4.2007 Opetusministeriö Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa valmisteleva toimikunta "Lasten ja nuorten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia!" Yleistä
LAUSUNTO Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki VEROHALLITUS Verotuskeskus Aihe: Lausuntopyyntö/Viite 384/349/2007
  "Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ikääntyvän kansakunnan menestystekijä"