Uutisarkisto

  Nuorisopolitiikasta Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin näkemys sivistysvaliokunnan kuulemisessa 27.9.2011
  Allekirjoittaneet järjestöt haluavat kiinnittää työ- ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön huomion uuden yhdenvertaisuuslainsäädännön valmisteluprosessin epäkohtiin.
  Hallituksen budjettiriihi 14.9. päätti nostaa nuorten työpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön suunnattuja varoja viidellä miljoonalla eurolla. Tämä on enemmän kuin budjettiehdotuksessa ollut taso. Kuluvan vuoden tasoon nähden pudotus on kuitenkin yli 20 prosenttia.
  Valtion vuoden 2012 budjetissa nuorisotyön rahoitusta uhkaa merkittävä leikkaaminen. Nuorisotyön budjettiosuutta ollaan leikkaamassa yli 8 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden tasoon nähden, mikä on neljätoista prosenttia toimialan ensi vuodelle esitetyistä määrärahoista.
  Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman käsittely aloitetaan eduskunnassa tänään. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi on tehnyt ohjelmasta oman arvionsa.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 15.6.2011 Oikeusministeriölle Viite: lausuntopyyntö Kansalaisaloitemenettely  Kansalaisaloitetyöryhmän mietintö
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n (Allianssi) kannanotto Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan (lanuke) 2011-2015
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Helsinki 8.6.2011 LAUSUNTO Lauri Savander Verohallinto Lausunto kahdesta verohallinnossa laaditusta dokumentista koskien ohjeistuksia järjestöjen ja säätiöiden verotuskysymyksiin
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Lausunto 3.3.2011 Oikeusministeriölle Asia: Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset (oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2/2011)
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 2.3.2011 Sisäasiainministeriölle Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttaminen
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry LAUSUNTO 15.2.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Asia: Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän ehdotuksista
MONIKULTTUURINEN LAPSEN ETU -VERKOSTON LAUSUNTO    Eduskunnan hallintovaliokunnalle Asia: Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston lausunto; HE 266/2010 vp laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 11.1.2011   Eduskunnan sivistysvaliokunta Tuottava ja uudistuva Suomi -  Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020
  Eduskunnan käsittelyssä tänään oleva toimeentulotukea käsittelevä lakimuutos heikentää toteutuessaan entisestään syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asemaa. Lakiesitys on kestämätön ja sysää nuoret kuilun partaalta reunan yli.  
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 
  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.8.2010
  Etsivää nuorisotyötä tehdään 60 prosentissa Suomen kunnista. Etsivän nuorisotyön nyt lakiin kirjattu laajentaminen kaikkiin kuntiin vaatii resursseja.
Oikeusministeriölle  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry  Lausunto mietintöön ”Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä” 
  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 23.6.2010  Sisäasiainministeriölle  Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä. 
  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä oikeusministeri Braxin myönteinen kanta äänestysikärajan laskemiseen on odotettu ja hieno avaus. Äänestysikärajan laskua 16-ikävuoteen selvittänyt työryhmä luovutti tänään mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. 
  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry KANNANOTTO 24.5.2010 Opetushallituksen perusopetuksen tuntijakotyöryhmälle Asia: PERUSOPETUKSEN TUNTIJAON UUDISTUS
  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry  LAUSUNTO  29.4.2010  Sivistysvaliokunnalle  Asia: HE 1/2010 vp, LAEIKSI NUORISOLAIN SEKÄ OPISKELIJAVALINTAREKISTERISTÄ JA YLIOPPILASTUTKINTOREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 5 §:N MUUTTAMISESTA
  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry LAUSUNTO Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 23.4.2010 Asia: Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014 (VNS 2/2010 vp)
Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle  Asia: HE 26/2010 vp, LISÄTALOUSARVIO (kuuleminen 21.4.2010) 
   Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kevätkokous vaatii, että äänestysikäraja on laskettava Suomessa 16 ikävuoteen kaikissa vaaleissa. Mikäli asiassa toteutetaan kokeilu, se tulee järjestää valtakunnallisesti kuntavaalien 2012 yhteydessä.  
  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n hallituksen vetoomus Lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikan koordinaatio avoimeen keskusteluun
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry  Oikeusministeriölle  Ehdotus uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Yhdenvertaisuustoimikunnan mietintö.
  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen otti Allianssi-risteilyn avajaisseminaarissa kantaa vellovan maahanmuuttokeskustelun laatuun.