Uutisarkisto

Lausunto ehdotuksesta Suomen kansalliseksi ohjelmaksi kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi (KULTU-ohjelma) Pyydettynä lausuntona Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry toteaa seuraavaa:
LAUSUNTOMME TALKOOTYÖN VEROTUKSEEN. VEROHALLITUKSEN OHJE. Allianssi lausuu huomioinaan seuraavat kohdat eri kappaleisiin:
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin mielestä valtion vuoden 2006 tulo- ja menoarvioesitys on pääsääntöisesti oikeansuuntainan esimerkiksi kansalaistoiminnan määrärahojen lisäämisessä, nuorisotila-avustuksissa sekä vähävaraisimpien aseman parantamisessa.
  Alkoholin kulutus Suomessa on ollut kasvussa viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja erityisen voimakkaasti kulutus kasvoi vuonna 2004. Tämä on ilmennyt sosiaalisina ongelmina, terveyshaittoina sekä heikentyneenä kansalaisten turvallisuuden tunteena.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on tyytyväinen siihen, että valtiontalouden kehyksissä vuosille 2006-2009 on otettu lähtökohdaksi eduskunnan tekemä päätös, jonka mukaan Veikkauksen tuottoa koskevan tuotonjakolain toimeenpanoa nopeutetaan.
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N LAUSUNTO EU:N KOMISSION TIEDONANNOSTA KOSKIEN EU:N NUORISOPOLITIIKAN VALKOISEN KIRJAN SEURANTAA (VAPAAEHTOISTOIMINTA JA NUORISOTUTKIMUS) Arvoisat valiokunnan jäsenet,
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto ehdotukseen "Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi" Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:ltä lausuntoa ehdotukseen "Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi".
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin mielestä nuorten tulee olla EU:n ja Suomen strateginen prioriteetti. Kannanotto 11.4.2005
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on seurannut huolestuneena uutisia, joiden mukaan valtioneuvosto on hylkäämässä kasvu-uran, jolla Suomen kehitysapua nostettaisiin 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (bktl) vuoteen 2010 mennessä.
  Allianssi vaatii EU:lta lisäpanostusta nuorille
  Opiskelijat ja nuorisotyö hyötyy budjetista Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry kiittää valtion tulo- ja menoarviosta päättäviä siitä, että nuorisotyölle osoitettuja määrärahoja on kasvatettu sekä opiskelijoiden asumistukea korotettiin.
    Tiedote 2.12.2004 Kansalaisjärjestöillä keskeinen rooli demokratiassa Kynttilät syttyvät presidenttien haudoilla sunnuntaina muistuttaen nuorisotyön merkityksestä
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry pitää laadittua nuorisolakiluonnosta pääosin hyvänä. Erityisesti Allianssi haluaa kiittää sen avoimesta valmistelutavasta, jossa lakia on valmisteltu yhteistyössä järjestöjen ja kansalaisten verkkopalveluiden kanssa.
  Taiteen, liikunnan ja nuorisotyön järjestöjen vetoomus eduskunnalle 3.6.2004 Taide, liikunta ja nuorisotyö rakentavat kansallista hyvinvointia
  Tuotonjakolain toteutusta nopeutettava
  Euroopan unionista on tarkoitus luoda tulevina vuosikymmeninä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talousalue.
  Lakivalmistelun edetessä on syvennyttävä ulkopuolelle jääviin kysymyksiin, kuten paikallistason poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen, peruspalvelujen määrittämiseen ja arvolähtökohtaan.
    Vetoomus puolueille 2.3.2004 Nuoret esiin kunnallisvaaleissa
  Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan yksiselitteisesti: "Perustetaan lapsiasianvaltuutetun virka". Pääministeri Vanhanen lupasi Lapsen oikeuksien päivän seminaarissa marraskuussa 2003, että lapsiasianvaltuutettu saadaan vuonna 2005.
  Syyskokouksen kannanotto 20.11.2003 Nuorten asumisesta on pidettävä huolta
  Lapsiasiainvaltuutettu ei saa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi
  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Olympiastadion, Eteläkaarre 00250 Helsinki Opetusministeriö Asia: Lausunto Kulttuuri tietoyhteiskunnassa. Strategia 2010 ja toimintaohjelmaehdotukseen
Sosiaali- ja terveysministeriö Perhe- ja sosiaaliosasto
  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on tyytyväinen siihen, että valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2004 siirrytään hallitusohjelman mukaisesti toteuttamaan eduskunnan yksimielisesti Veikkauksen tuoton jaosta säätämää lakia.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry näkee, että nuorisorikostoimikunnan mietinnössä (oikeusministeriön komiteamietintö 2003:2) pääpaino on siinä, miten nuoria koskeva rikoslainsäädäntö ja lastensuojelua koskevat lait saadaan toimimaan hyvin keskenään.
  1. Tuotonjakolaki / arpajaislaki
  Kulttuuriministeri Tanja Karpela Opetusministeriö
LAUSUNTO 6.5.2003 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. pääsihteeri Jukka Tahvanainen Olympiastadion, Eteläkaarre 00250 Helsinki Sisäasiainministeriö Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto
  Allianssin kevätkokous: Nuorisotyölain uudistus on tehtävä avoimuuden periaatteella