Nuorisoalan uutisia

26.04.2018: Suomen edistettävä nuorten oikeuksien sopimusta, vaatii Allianssi

Nuorten oikeuksien toteutumiseksi tarvitaan järeämpiä mekanismeja - Allianssi vaatii Suomea edistämään nuorten oikeuksien sopimusta

Ulkoministeri Soini ilmoitti tänään 26.4. yleisötilaisuudessa Suomen aloittavan kansallisen 2250-toimintaohjelman luomisen. Toimintaohjelmassa määritellään, kuinka YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus -aiheista päätöslauselmaa tullaan toimeenpanemaan Suomessa. Päätöslauselma 2250 korostaa nuorten aktiivista roolia rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamisessa ja alleviivaa nuorten osallisuuden tärkeyttä päätöksenteossa. Suomi on Allianssin tietojen mukaan maailman ensimmäinen valtio, joka laatii kansallisen 2250-toimintaohjelman.

Soini kertoi puheenvuorossaan, että kansalaisjärjestöjä tullaan osallistamaan vahvasti toimintaohjelman valmisteluun. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on linjaukseen tyytyväinen ja muistuttaa, että myös nuoret on otettava mukaan erityisesti heitä koskevien päätösten valmisteluun ja tekemiseen. Allianssi jäsenjärjestöineen on valmis osallistumaan aktiivisesti toimintaohjelman laatimiseen.

Allianssi edellyttää, että toimintaohjelmassa määritellään konkreettiset toimenpiteet päätöslauselman toimeenpanemiseksi ja asetetaan toimenpiteille selkeät mittarit. Toimintaohjelmalle tulee perustaa kansallinen, hallintorajat ylittävä seurantaryhmä, jossa nuoret ovat keskeisesti ja yhdenvertaisesti mukana. Toimintaohjelman on edistettävä nuorten osallisuutta päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Lisäksi Suomen tulee ohjelman kautta aktiivisesti ennaltaehkäistä konflikteja sekä solmia kumppanuuksia, jotka edistävät rauhaa ja yhdenvertaisuutta. Yli puolet maailman väestöstä on alle 25-vuotiaita, kolmasosa näistä nuorista on työttömiä ja yli 600 miljoonaa nuorta elää valtioissa, joissa on aseellisia konflikteja.

“Valtioilla on keskeinen rooli nuorten oikeuksien takaamisessa, ja näiden oikeuksien toteutumiseksi tarvitaan selvästi nykyistä järeämpiä mekanismeja. Kauniit tavoitteet eivät riitä, vaan toimintaohjelman toteuttamiseen on taattava riittävät resurssit, jotta sillä voidaan todella edistää nuorten oikeuksien toteutumista sekä Suomessa että kansainvälisesti”, Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard vaatii.

Allianssi esittääkin, että kansallisen 2250-toimintaohjelman valmistelun lisäksi Suomi käynnistäisi aloitteellisen vaikuttamistyön kansainvälisen nuorten oikeuksien sopimuksen aikaansaamiseksi. Vuonna 1989 hyväksytty YK:n lapsen oikeuksien sopimus koskee alle 18-vuotiaita, ja sen pääpaino on sosiaalisessa suojelussa. Nuorten oikeuksien sopimuksella tulisi tavoitella enemmän nuorten autonomian ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäämistä.

“Olemme Allianssissa erittäin iloisia, että ulkoministeri Soini haluaa vahvistaa Suomen profiilia nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen edistäjänä. Nyt olisi erinomainen tilaisuus lunastaa tämä lupaus konkreettisesti esittämällä nuorten oikeuksien sopimuksen laatimista YK:n ihmisoikeusneuvostolle”, Gebhard sanoo.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto laatii parhaillaan nuoria ja ihmisoikeuksia koskevaa selvitystä. Selvitys julkaistaan kesällä ja sen seurauksena on odotettavissa vilkasta keskustelua sekä mahdollinen resoluutio nuorten oikeuksista ihmisoikeusneuvostoon.


Lisätiedot: Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard, puh. 050 575 1723, Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän puheenjohtaja Silja Markkula, puh. 040 582 9786Takaisin