Nuorisoalan uutisia

23.03.2018: Etsivän nuorisotyön opas linjaa:lähtökohtana on vapaaehtoisuus ja luottamuksen rakentaminen

Etsivässä nuorisotyössä tavoitteena on löytää alle 29-vuotiaita koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevia, tai nuoria, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Työhön perehdyttävä käsikirja julkistetaan 27.3. tilaisuudessa, jossa puhujina ovat mm. Georg Henrik Wrede opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä työmuotoa alusta asti kehittämässä mukana ollut Erik Häggman.

Parin viime vuoden ajan etsivää työtä on kehittänyt ja linjannut valtakunnallinen hanke, Etsivän työn kehittämisen tuki. Sen toiminta on nyt vakiintumassa osaksi uutta Sosiaalisen vahvistamisen osaamiskeskusta. Etsivän nuorisotyön osalta vastuuta osaamiskeskuksessa jakavat Espoon kaupunki sekä Valtakunnallinen työpajayhdistys. 

Espoossa vastataan sisältöjen kehittämisen lisäksi etsivän nuorisotyön esimiestyön verkostosta sekä etsivään nuorisotyöhön ohjaavien järjestelmien kehittämisestä, kertoo työtä Espoon osalta johtava projektipäällikkö Anna Vilen.

Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä puolestaan vastataan koulutuksista, viestinnästä ja alueellisesta koordinaatiosta etsivän nuorisotyön osaamiskeskustoiminnoissa. Mukana ovat lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tutkimuksen ja Humanistinen ammattikorkeakoulu e-mentoroinnin kehittämisen kautta, Vilen selvittää suunniteltua työnjakoa.

Laajemmassa sosiaalisen vahvistamisen osaamiskeskuksessa ovat mukana myös Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Suomen Mielenterveysseura ry:n hallinnoimat yhteenliittymät.

Wrede ja Häggman mukana oppaan julkistustilaisuudessa

Aiemman etsivän nuorisotyön kehittämistyön tuotteena syntynyt, työmuotoa valtakunnallisesti linjaava Etsivän nuorisotyön käsikirja julkistetaan 27.3. Espoon Ison Omenan palvelutorin Stagella pidettävässä tilaisuudessa.

Oppaassa käsitellään mm. etsivän nuorisotyön tavoitteita, arvoja ja työotetta sekä toimintaa ohjaavia lakeja, kuten henkilötietojen käsittelyyn liittyviä määräyksiä.  Työn muotojen ja menetelmien lisäksi omat lukunsa on omistettu etsivän nuorisotyöntekijän ammatilliselle identiteetille sekä työn johtamiselle. 

Yhteistyökumppaneita ajatellen oppaassa myös kerrotaan milloin nuori tulisi ohjata etsivän työntekijän luo: esimerkiksi silloin, kun viranomainen tai toimija arvioi nuoren olevan sellaisen tuen tarpeessa, joka ei kuulu selkeästi oman toimialan tai jonkin muun tietyn toimijan tehtäviin, tai silloin kun arvioidaan nuoren olevan putoamassa sen palvelun ulkopuolelle jossa nuori tuolla hetkellä on.

Julkaisussa tuodaan esiin vahvasti se, että etsivän työn lähtökohtana nuoren näkökulmasta on vapaaehtoisuus. Nuoren ei ole pakko ottaa palvelua vastaan.  Etsivässä työssä korostuukin nuoren kohtaamisen sekä nuoren ja työntekijän välisen luottamuksen rakentaminen.

Käsikirja on ilmestymässä lähiaikoina myös ruotsiksi ja se käännetään jollain aikavälillä myös englanniksi.

Suomenkielinen opas on jo ilmestynyt ja luettavissa myös netissä (ks. linkkitieto alempana). "Virallinen" julkistustilaisuus pidetään tiistaina 27.3.18 klo 10.00 - 12.00 Ison Omenan palvelutorin Stagella (metroasema Matinkylä, osoite Suomenlahdentie 1, Espoo)

Tilaisuudessa kuullaan mm. opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro, jonka pitää johtaja Georg Henrik Wrede, sekä etsivää nuorisotyötä alusta asti kehittämässä olleen Erik Häggmanin ajatuksia työmuodosta. Uutta opasta esittelee etsivän työn sisältöjä kehittävä projektipäällikkö Anna Vilen Sosiaalisen vahvistamisen osaamiskeskuksesta. Kentän kommentti kuullaan helsinkiläiseltä etsivän työn tekijältä. Aikaa on varattu jonkin verran myös kysymyksille ja keskustelulle.

Ilmoittautuminen kahvitusta varten on jo päättynyt, mutta tilaisuuteen on muuten avoin pääsy.

Tilaisuus lähetetään myös livestreamina, osoitteessa: http://julkinen.fi/events/1257

Livestream toimii suoraan klikkaamalla linkkiä kun lähetys tilaisuudesta alkaa tiistaina 27.3. klo 10.30.

Kirsi Alasaari

Etsivän nuorisotyön käsikirja on luettavissa täällä


 Takaisin