Nuorisoalan uutisia

05.03.2018: Nuoria ei kiinnosta maakuntavaalit

Nuoria ikäluokkia eivät kiinnosta euro- tai maakuntavaalit, käy ilmi KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Suomelaisista vain joka toinen (52 %) on kiinnostunut eurovaaleista ja hieman alle puolet maakuntavaaleista (47 %). Valtaosa (78 % hyvin tai melko) suomalaisista on kiinnostuneita ensi vuoden huhtikuussa järjestettävistä eduskuntavaaleista.

Ikä on yhteydessä kiinnostukseen vaaleista. Mitä ikääntyneempi väestöryhmä, sitä innostuneempi on maakuntavaalista. Samantyyppinen riippuvuus on myös eduskunta- ja eurovaaleissa. Nuorimmat ikäluokat, 18-30- ja 31-40-vuotiaat ovat kiinnostuneita eduskuntavaaleista. Sen sijaan maakunta- ja eurovaalit tuntuvat nuoremmista jokseenkin mielenkiinnottomilta.

Kun nuoremmissa ikäluokissa kiinnostus eduskuntavaaleja kohtaan on 70 prosentin luokkaa, 18-30-vuotiaista vain 32 prosenttia on millään tavalla kiinnostunut maakuntavaaleista ja eurovaaleista 38 prosenttia.

Kuntatyyppi on yhteydessä näkemyksiin. Maaseutumaisissa kunnissa asuvista keskimäärää useampi on kiinnostunut maakuntavaaleista (57 %). Pääkaupunkisedulla ollaan puolestaan muita viehättyneempiä eurovaaleista (65 %).

Koulutus ja ammattiasema heijastuvat vastauksissa. Korkeasti koulutetut, ylemmät toimihenkilöt ja ylempää keskiluokkaan samaistuvat ovat keskimäärää kiinnostuneempia kaikista edessä olevista vaaleista. Vähän koulutusta saaneiden, työntekijöiden ja työväestöön kuuluvien into on laimeata vaalista riippumatta.

Puoluekannan mukaan maakuntavaalit kiehtovat keskustan (63 %) ja kokoomuksen (61 %) tukijoita. Eduskuntavaalit taas kiinnostavat kaikkien puolueiden kannattajia, hieman keskimäärää enemmän kokoomuslaisia (92 %). Eurovaalit näyttäisivät olevan etenkin kokoomuksen kannattajien mieleen (69 %).

Suomessa järjestetään kolmet vaalit reilun vuoden aikana. Ensi lokakuussa järjestetään maakuntavaalit, ensi vuoden huhtikuussa eduskuntavaalit ja toukokuun lopussa euro-vaalit.

Tutkimuksen toteutus KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.2.-7.2.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.007. Vastaajat edustavat maamme 18-79 vuotta täyttänyttä väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tiedote (myös tarkemmat prosenttijakaumat) KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilla.Takaisin