Nuorisoalan uutisia

23.02.2018: Allianssi aloittaa yt-neuvottelut

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Taustalla on Allianssin siirtyminen uudenlaiseen rahoitus- ja toimintamalliin nuorisoalan osaamiskeskukseksi nimeämisen myötä, tarve kohdentaa resurssit paremmin järjestön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä muista toiminnan muutoksista johtuvat syyt.

Neuvottelujen ensisijaisena tavoitteena on muodostaa toimintakykyinen organisaatio, jolla kyetään vastaamaan osaamiskeskustoiminnan ja Allianssin strategian asettamiin tavoitteisiin. Lisäksi neuvotteluissa tavoitellaan Allianssin kulurakenteen painopisteen siirtämistä entistä enemmän hallinnollisista kuluista toiminnallisiin kuluihin.

Neuvotteluissa käsitellään kaikkia mahdollisia keinoja asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvotteluissa käsitellään henkilöstön uudelleenjärjestelyjä ja mahdollisia henkilöstövähennyksiä. Mahdolliset irtisanomiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään. Pysyvämpiä säästöjä haetaan neuvottelemalla muista työsuhteen ehdoista ja eduista.

Allianssi on tiedottanut henkilökunnalle ja henkilökunnan edustajille asiasta 23.2.2018. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 2.3.2018.

Allianssi tiedottaa jäsenjärjestöilleen neuvottelutuloksesta maaliskuun loppupuolella. Yt-neuvottelut aiheuttavat ymmärrettävästi tavallisen toiminta- ja palvelukyvyn laskua, joten pyydämme jäsenjärjestöiltä ja muilta kanssamme työskenteleviltä kärsivällisyyttä ja ymmärrystä seuraavien viikkojen aikana.

Lisätiedot: Pääsihteeri Anna Munsterhjelm, 040 5879514Takaisin