Nuorisoalan uutisia

04.01.2018: Valtio lahjoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle Neste Oyj:n osakkeita

Osana eduskunnan hyväksymää kansanedustajien lakialoitetta ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa valtioneuvoston yleisistunto päätti 4.1. lahjoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle (Itla) enintään 50 miljoonan euron arvosta valtion omistamia Neste Oyj:n osakkeita. Lahjoituksen kohteena on 922 168 osaketta.

Itlan tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Itla perustettiin vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä.

Lahjoituksen myötä valtion omistusosuus Neste Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä laskee alle 50 prosentin (49,74%).Takaisin