Nuorisoalan uutisia

14.12.2017: Mitä printtilehden jälkeen?

Moni nuorisoalan toimija on kokenut Nuorisotyö-lehden olemassaolon erittäin tärkeäksi, ja se on tullut kirkkaasti esille viime kuukausina käydyssä keskustelussa. Vaikka printtilehden julkaiseminen loppuu, ei nuorisoalaa yhdistävästä ja alan toimijoiden osaamista kasvattavasta sisällöstä tulla luopumaan. Kaikkein merkittävin muutos on kuitenkin se, että printin sijasta sisältö siirtyy digitaalisiin kanaviin. 

Kysymyksiä ja vastauksia nuorisoalan viestinnästä jatkossa 

Mikä muuttuu ja mikä säilyy?
Paperilehdestä siirrytään sähköisiin kanaviin, eli tulevaisuudessa jutut löytyvät nettisivuilta, sosiaalisen median kanavista ja uutiskirjeistä.
Sisältö, eli nuorisoalaa palvelevat jutut, säilyvät. Rinnalle tulee myös uudenlaisia juttumuotoja ja videota, mutta jatkossakin julkaistaan journalistisin periaattein tuotettuja sisältöjä, jotka tukevat ammatillista kehittämistä ja kehittymistä.

Mitä uudistuksella halutaan saavuttaa?
Uudistuksessa säilytetään se, mikä on toimivaa ja tärkeää, eli nuorisoalaa palvelevat ja kehittävät, monipuoliset jutut. Digitaalinen muoto mahdollistaa kuitenkin myös uudenlaiset tavat toimia: muiden tuottaman kiinnostavan sisällön helpomman jakamisen, ajankohtaiset uutisnostot alalle merkittävistä asioista tai haastattelujen tekemisen videomuodossa.

Valtaosa uutisista ja sisällöistä luetaan nykyään kännykästä, tabletista tai koneelta. Tarkoitus on tehdä sekä juttujen tavoittavuudesta ja ajankohtaisuudesta että jakamisesta entistä parempaa ja helpompaa. Lisäksi tarkoitus on tavoittaa aiempaa laajempi joukko nuorten parissa toimivia ihmisiä ja tuoda heitä yhteen.

Kenelle sisältöä tuotetaan?
Kuten printtilehdenkin aikana, kohderyhmänä on koko nuorisotoimiala: nuorten kanssa ja nuorten hyväksi työskentelevät ihmiset, olivat he sitten nuorisotyöntekijöitä, tutkijoita, järjestötoimijoita, viranomaisia, opettajia, opiskelijoita tai muun nimekkeen alta itsensä löytäviä toimijoita.

Mitä tämä "nuorisoalan viestintä" tai "digitaalinen sisältö" oikein on?
Nuorisoalan uutiset, haastattelut, raportit, nostot alan tutkimuksesta ja muut vastaavat jutut muodostavat jatkossakin sisällön ytimen. Lisäksi digimuodon tarjoamat mahdollisuudet käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi.

Miten voin osallistua uudistukseen?
Alkuvuodesta järjestetään kaikille avoin tilaisuus, jossa kerätään ideoita ja näkemyksiä siitä, millainen sisältö palvelee alan toimijoita parhaiten. Tilaisuuteen järjestetään myös etäosallistumismahdollisuus. Lisäksi tarjotaan muita mahdollisuuksia osallistua ja ottaa kantaa.

Osoitteessa alli.fi/viestinta voit tilata sähköposti- ja uutiskirjesisällön, jolla pidämme sinut ajan tasalla. Kaikissa viestintäuudistukseen liittyvissä ideoissa ja kysymyksissä voi olla yhteydessä myös Allianssin viestinnästä vastaavaan johtajaan Leena Pihlajamäkeen (leena.pihlajamaki@alli.fi).

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Avoimen ideointitilaisuuden lisäksi alkuvuodesta tehdään kehittämistyötä ja suunnitellaan, millaista sisältöä tuotetaan, miten ja mihin kanaviin. Tässä työssä tukena toimii nuorisoalan viestinnän kehittämisen luottamushenkilöryhmä, joka kokoaa tuekseen myös kaikille avoimen taustaryhmän. Samalla aletaan jo tuottaa itse sisältöä.

Viestinnän kehittämisen ryhmän kokoonpanoon voi tutustua osoitteessa alli.fi/luottikset2018

Maalis-huhtikuun vaihteessa Allianssin nettisivu-uudistuksen pitäisi olla riittävän pitkällä, jotta nuorisoalan viestintäsisällöille lanseerataan uusi nettialusta. Samassa yhteydessä lanseerataan myös muut kanavat, esimerkiksi uutiskirjeet.

Mistä muutoksessa EI ole kyse?
Jatkossakin koko nuorisoalalle julkaistaan omaa sisältöä, eikä tarkoituksena ole sulauttaa sisältöjä yhteen Allianssin järjestöviestinnän kanssa. Näillä kahdella on sekä erilaiset funktiot että osin myös kohderyhmät.

Haluan jatkossakin tietää, mitä nuorisoalalla tapahtuu. Mitä teen?
Osoitteessa alli.fi/viestinta voit tilata sähköposti- ja uutiskirjesisällön, jolla pidämme sinut ajan tasalla uudistuksesta. Listan kautta saat tietoa, mitä uudistuksessa tapahtuu. Listaa ei kuormiteta muihin aiheisiin liittyvillä viesteillä.

AllianssiExpress -uutiskirje ilmestyy jatkossakin joka toinen perjantai. Express on tarkoitettu ilmoituskanavaksi nuorisotoimialan ajankohtaistiedotteille tapahtumista, seminaareista, koulutuksista, tilaisuuksista, kampanjoista, rahoituksesta, työpaikoista jne. AllianssiExpressi tilataan osoitteessa alli.fi/expressTakaisin