Nuorisoalan uutisia

14.07.2017: Suomen YK-nuorisodelegaatti Ilmi Salminen YK:n kestävän kehityksen foorumissa New Yorkissa

YK-nuorisodelegaatti ja Agenda2030 ryhmän jäsen Ilmi Salminen osallistuu parhaillaan Suomen delegaatiossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista seuraavaan YK:n korkean tason poliittiseen foorumiin New Yorkissa.

Salminen puhui Suomen aikaan torstain ja perjantaina välisenä yönä tieteen, teknologian ja innovaatioiden valjastamisesta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyseessä oli Suomen puheenvuoro osana kestävän kehityksen tavoitteiden temaattisia käsittelyä.

"On todella tärkeää, että nuoret naiset ja tytöt saavat tiede- ja teknologiakoulutusta, ja että puramme teknisiin aloihin liittyviä sukupuolittuneita rakenteita. Vain näin saamme koko yhteiskuntamme ja taloutemme potentiaalin käyttöön", Salminen tähdensi.

"Itsekin vielä opiskelijana haluan toisaalta korostaa koulutukseen suunnattavan rahoituksen tärkeyttä. Olen huolissani nykykehityksestä, jossa koulutusrahoitusta pikemminkin lasketaan kuin nostetaan", Salminen sanoi puheessaan.

"Tietoon perustuva päätöksenteko on erittäin tärkeää työskennellessämme kestävän kehityksen eteen. Esimerkkinä uudesta tavasta käyttää tietoa toimii esimerkiksi Suomessa kaikkien saatavilla oleva avoin data", hän jatkaa.

Salminen on painottanut kokouksessa erityisesti suomalaista mallia nuorten osallistumisessa kestävän kehityksen kysymyksiin niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin yhteyksissä. "Meillä nuori on lähetetty mukaan YK:n yleiskokousdelegaatioon jo vuodesta 1997", Salminen sanoo. "Tänä vuonna perustettu kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa kirittävä Agenda2030 Nuorten ryhmä on hyvä esimerkki uusista malleista".

YK:n korkean tason poliittinen foorumi jatkuu New Yorkissa ensi viikolla jäsenvaltioiden pitämillä vapaaehtoisilla raporteilla kestävän kehityksen toteutumisesta. YK-nuorisodelegaatti Ilmi Salminen osallistuu kokoukseen osana Suomen virallista delegaatiota.

Ilmi Salminen YK:n kestävän kehityksen foorumissa.

Ilmi Salminen YK:n kestävän kehityksen foorumissa.Takaisin