Nuorisojärjestöt tiedottavat

11.07.2017: Puolustusvoimat mukana Uudenmaan Partiopiirin Säihke-leirillä

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry ja Puolustusvoimat ovat solmineet vuosisopimuksen vuodelle 2017 osana yhteistä puitesopimusta. Vuoden 2017 yhteistyö alkaa Uudenmaan Partiopiirin Säihke-leirillä, joka kerää heinäkuussa Hangon Syndaleniin noin 2600 eri-ikäistä osallistujaa ympäri maata ja maailmaa. Puolustusvoimat on yksi Säihke-leirin pääyhteistyökumppaneista.

Partioleirien järjestämisessä lasten ja nuorten turvallisuus on erittäin tärkeää metsäolosuhteissa. Yhteistyön ansioista järjestelyt Säihke-leirillä voidaan turvata entistä paremmin lainaamalla ja vuokraamalla Puolustusvoimien materiaalia ja kalustoa. Partiolaisten piirileirit vaativat kalustoa, jota Suomessa löytyy vain Puolustusvoimilta.

Keskeisin osa Puolustusvoimien tukea Säihke-leirille ovat kenttäensihoitopaikat, jotka toimivat leirisairaalana Säihkeellä.

Säihke-leiri järjestetään Puolustusvoimien harjoitusalueella Hangon Syndalenissa.
\"Syndalen ja Puolustusvoimien mittava lääkintähuollollinen tuki tarjoavat hyvät edellytykset rakentaa toimiva ja turvallinen leiri\", toteaa Säihke-piirileirijohtaja Juho Pyörny.

Rakentamalla elämyspuisto keskelle metsäolosuhteita, Uudenmaan Partiopiiri ja Puolustusvoimat rohkaisevat suomalaisia nuoria oppimaan uusia taitoja, asenteita ja kokeilemaan omia rajojaan turvallisessa ympäristössä. - Säihke-kesästä on tulossa kasvattava ja unohtumaton jokaiselle osallistujalle!

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. och Försvarsmakten ett årligt avtal för år 2017 som en del av det gemensamma ramavtalet. Samarbetet för år 2017 börjar med Nylands Scoutkrets läger Säihke, som i juli samlar 2600 unga i olika åldrar från många länder runtom i världen i Syndalen i Hangö. Försvarsmakten är en av huvudsamarbetsparterna för Säihke-lägret.

I samband med arrangerandet av scoutläger står barnens och ungdomarnas säkerhets i terrängförhållanden i förgrunden. Tack vare samarbetet kan säkerheten vid Säihke-lägret garanteras ännu bättre genom att låna och hyra materiel från Försvarsmakten. Scouternas kretsläger kräver materiel som i Finland finns bara hos Försvarsmakten.

Säihke-kretslägrets mest anmärkningsvärda stöd från Försvarsmakten utgörs av fältförstahjälpstationerna, som fungerar som fältsjukhus under Säihke.

Lägret Säihke på Försvarsmaktens övningsområde Syndalen på Hangö udd. \"Syndalen och Försvarsmaktens omfattande medicinalunderhåll erbjuder goda möjligheter att bygga ett säkert och effektivt läger\", konstaterar Säihkes kretslägerchef Juho Pyörny.

Genom att bygga en upplevelsepark mitt i terrängförhållanden, sporrar Nylands Scoutkrets och Försvarsmakten unga finländare att lära sig nya färdigheter, attityder och testa sina egna gränser i en säker miljö.- Säihke-sommaren kommer att bli fostrande och oförglömlig för varje deltagare!

Lisätietoja
Säihke-leirin johtaja Juho Pyörny, p. 044 2956950
www.säihke2017.fi

Säihke 2017 on Uudenmaan Partiopiirin historian suurin leiritapahtuma, joka kokoaa Hangon Syndaleniin noin 2600 eri-ikäistä lasta, nuorta ja aikuista. Säihke on Uudenmaan kahdeksas piirileiri ja samalla partiopiirin Suomi100 -hanke. Leirillä on mukana Partion Uudenmaan toiminta-alueen 56 paikallisyhdistystä Hangosta Kouvolaan sekä osallistujia 70 muusta Partion paikallisyhdistyksestä ympäri Suomea. Säihke 2017 järjestetään 12.-20.7.

Partio on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä. Partio on kaikille avoin harrastus, joka vaalii vastuuntuntoisuutta, ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista sekä johtajuustaitoja. Vapaaehtoisemme antavat vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia aikaansa lasten ja nuorten partioharrastamisen mahdollistamiseksi. Tämä vastaa yli 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta.

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Meillä olet osa maailmanlaajuista yhteisöä, jonka avulla maailmasta voi tehdä paremman paikan. Lähde mukaan seikkailuun osoitteessa partio.fi/liityTakaisin