Nuorisoalan uutisia

14.06.2017: Nuorille tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrä laskee edelleen

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 tehtiin 9 350 raskaudenkeskeytystä eli 8,2 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti.

Erityisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi. Väestöön suhteutettuna niiden määrä on puolittunut 2000-luvun alusta.

Vanhempien ikäryhmien keskeytysluvut ovat pysyneet melko vakaana. Eniten keskeytyksiä tehtiin yhä 20-24-vuotiaille (14,9/1 000 vastaavanikäistä naista).

Väestöön suhteutetuissa keskeytysten määrissä on suuria alueellisia eroja.

Sairaanhoitopiireittäin 15-49-vuotiaiden naisten lukumääriin suhteutettuna keskeytyksiä tehtiin ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 eniten Ahvenanmaalla (12,8/1 000), Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella (9,2/1 000) ja Lapin sairaanhoitopiirin alueella (9,3/1 000). Pienimmät keskeytysluvut olivat Itä-Savon (4,4/1 000) ja Etelä-Savon (5,9/1 000) sairaanhoitopiirien alueilla.

Lue lisää raskaudenkeskeytysten ennakkotiedoistaTakaisin