Nuorisoalan uutisia

30.05.2017: Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma lausunnolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman lausunnolle. Ohjelma sisältää tavoitteet hallituksen nuorisotyölle ja -politiikalle ja niiden tukemiselle.

Ohjelma on uuden nuorisolain mukainen poikkihallinnollinen ohjelma, ja se hyväksytään valtioneuvostossa joka neljäs vuosi. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa hallituskauden ajaksi. Nuorisolakiin sisältyvän siirtymäsäännöksen vuoksi nyt lausunnolla oleva ohjelma laaditaan vuosiksi 2017-2019.

Ohjelmassa määritellään keskeisimmät toiminta-alueet, jotka on tarpeen kattaa nuorisoalan osaamiskeskusten muodostamalla verkostolla. Lisäksi ohjelmassa linjataan Suomen tavoitteet kansainvälisessä ja eurooppalaisessa nuorisoalan yhteistyössä.

Ohjelmassa hallitukselle määritellään viisi nuorisopoliittista tavoitetta vuosille 2017-2019:

1. Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen;
2. Nuorten työllistymistaidot ovat vahvistuneet;
3. Nuorten osallistumismahdollisuuksia lisätään - pitkän aikavälin tavoitteena maailman osallistuvin nuoriso;
4. Yhä harvemmalla nuorella on mielenterveysongelmia ehkäisevän toiminnan ansiosta; ja
5. Nuori saa riittävää neuvontaa ja muuta tukea itsenäiseen asumiseensa

Avoin verkkokuuleminen ohjelmaluonnoksesta on avoinna 29.5.-21.7.2017. Lisäksi ohjelmasta järjestetään erillinen lausuntokierros nuorisotyön ja -politiikan kannalta keskeisille tahoille. ja se on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä kesän aikana.

Ohjelmaluonnos pdf

Avoin verkkokuuleminenTakaisin