Nuorisoalan uutisia

17.02.2017: EVA Analyysi: 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä ei tee tai aina edes hae töitä

Työelämän ulkopuolella on pysyvästi 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä. Alle 30-vuotiaiden miesten osuus on kaksinkertaistunut 30 vuodessa. Tiedot selviävät EVA Analyysistä Kadonneet työmiehet.

Työllisyystilastoissa näistä miehistä 50 400 luetaan ryhmään "muut työvoiman ulkopuolella olevat". Nämä 25-54 -vuotiaat miehet eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä.

Kadonneista työmiehistä vaikeasti työllistyviä työttömiä on 28 000."Näitä miehiä yhdistää alhainen koulutustaso, pitkittynyt työttömyys tai vähäinen työhistoria", sanoo Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen. Hänen mukaansa ilmiö on osa miesten työllisyyden kriisiä.

"Kiihtyvä rakennemuutos on vähentänyt etenkin teollisuustyöpaikkojen määrää. Työttömäksi on siirtynyt paljon suorittavaa työtä tekeviä miehiä, joilla ei ole juuri peruskoulun jälkeistä koulutusta - tai ainakaan sellaista, joka pitäisi heidät työmarkkinoilla ", Pyykkönen jatkaa.

Kadonneiden työmiesten osuus on viime vuosikymmeninä kasvanut noin 7,4 prosenttiin parhaassa työiässä olevien miesten määrästä.

Työvoiman   ulkopuolisten   määrän   kasvu   painottuu nuorempiin ikäluokkiin. Esimerkiksi 30-vuotiaista miehistä oli vuonna 2015 työvoiman ulkopuolella 13 prosenttia, kun taas vuonna 1987 luku oli 7 prosenttia.

Miesten mahdollisuudet työmarkkinoilla lepäävät koulutuksen varassa, mutta tyttöjen ja poikien koulutuspolut eriytyvät jo varhaiskasvatuksessa. Poikien lisäksi tukea tarvitsisi usein koko perhe.

EVA Analyysin ovat kirjoittaneet Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen, vapaa tutkija Pekka Myrskylä, EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo sekä Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord.

Lue analyysi: http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2017/02/no_54.pdfTakaisin