Nuorisoalan uutisia

15.02.2017: Hallitus käynnistää Nuorten Agenda 2030 -ryhmän kirittäjäkseen kestävän kehityksen kysymyksissä

Pääministeri Juha Sipilän johtaman Kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen perustetaan Nuorten Agenda 2030 -ryhmä. Ryhmän nuoret jäsenet kirittävät hallituksen ja toimikunnan työtä Suomen kestävän kehityksen nuorisotoimijoina.

Suomi on sitoutunut globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n toimeenpanoon. Hallitus hyväksyi viime viikolla toimeenpanosuunnitelman, jossa kerrotaan miten hallitus toteuttaa agendaa paitsi oman ohjelmansa kautta, myös yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Toimeenpanosuunnitelman mukaisesti hallitus käynnistää yhteistyön nuorten kanssa tuomalla heidät tiiviimmin mukaan keskusteluun ja konkreettiseen toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän nuoret osallistuvat yhteistyössä toimikunnan kanssa kestävän kehityksen suunnitteluun, toimeenpanoon, seurantaan ja ideointiin. Eri puolilta Suomea nimettävien nuorten tehtävänä on myös viestiä kestävän kehityksen haasteista sekä innostaa oman alueensa nuoria mukaan konkreettiseen kestävän kehityksen työhön. Tavoitteena on osallistaa nuoria siellä missä he liikkuvat: kouluissa, harrastuksissa ja nuorille suunnatuissa tilaisuuksissa, myös syrjäseuduilla.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi koordinoi hakuprosessia ja huolehtii että Nuorten Agenda 2030 -ryhmään valitaan nuoria naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia eri taustoista ja eri puolilta Suomea. Ryhmä perustetaan nykyisen kestävän kehityksen toimikunnan kauden 2016–2019 loppuun, ja ryhmän jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, mikä mahdollistaa näin mahdollisimman monen nuoren mukana olon.

Haku ryhmään avataan lähiaikoina. Lisätietoja osoitteesta kv@alli.fi

 Takaisin