Nuorisoalan uutisia

03.02.2017: STM:ltä järjestöille 317 miljoonaa euroa rahapelituotoista

Yli 850 STM:n hallinnonalan yleishyödyllistä järjestöä ja säätiötä saa tänä vuonna yhteensä 317,6 miljoonaa euroa rahapelituotosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti avustuksista 2. helmikuuta. STM myönsi avustukset Raha-automaattiyhdistyksen ehdotuksen pohjalta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä 2.2.

Kaikkiaan sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustuksia 859 hakijalle yhteensä 1834 kohteeseen.

Nuorisoalalla avustus sai 93 järjestöä 178 kohteeseen yhteensä 11,3 miljoonaa euroa.

Avustuksilla STM haluaa rohkaista järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja parantamaan toimintavalmiuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustuksia yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille toimintaan, jonka päämääränä on edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita ihmisiä.

Avustuksia haki 1208 järjestöä ja säätiötä. Eri kohteita, hankkeita tai toimintoja oli 2623. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 471,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi avustuksia 315,3 miljoonaa euroa 824 järjestölle.

Kaikki avustukset Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskuksen sivuilla .Takaisin