Nuorisoalan uutisia

11.05.2016: Tutkimus: Työ kelpaa - passiiviset nuoret ovat myytti

Työttömistä nuorista lähes yhdeksän kymmenestä hakee aktiivisesti töitä. Yli puolet ottaisi vastaan mitä tahansa työtä ja käteen jääväksi palkaksi riittäisi keskimäärin 1363 euroa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan työttömät nuoret haluavat tehdä töitä, eikä heillä ole kohtuuttomia odotuksia työelämää kohtaan. Puolet haastatelluista nuorista (52 %) on valmiita ottamaan vastaan lähes mitä tahansa työtä. Nuoret tyytyvät myös varsin vaatimattomaan palkkaan: keskimäärin riittää 1 363 euron nettopalkka. Tiedot käyvät ilmi Raha-automaattiyhdistyksen Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Työttömät nuoret myös hakevat innokkaasti töitä, sillä vastaajista 85 prosenttia kertoi etsivänsä töitä aktiivisesti.

"Julkista keskustelua seuraamalla voi saada käsityksen passiivisista nuorista. Tutkimus osoittaa, että stereotypiat ovat vääriä. Työ kuin työ näyttää kelpaavan eivätkä palkkavaatimukset päätä huimaa", sanoo RAY:n Paikka Auki -avustusohjelman Nuorten johtoryhmän vetäjä Jari-Pekka Hietsilta.

Samassa tutkimuksessa nuorilta kysyttiin, kuinka tärkeää roolia työ näyttelee heidän elämässään. Nuoret kertoivat työn olevan tärkeä osa elämää (80 %) ja uskoivat, että heillä itsellään on työelämälle annettavaa (80 %). Lisäksi he näkevät, että työn kautta voi päästä elämässä eteenpäin (86 %).

"Nuorilla on realistinen käsitys työelämästä ja uskoa siihen, että heillä on annettavaa yhteiskunnalle. Hallitus kannustaa työttömiä yrittäjyyteen, mutta tukiverkkojen ulkopuolella olevista ei tähän aina ole. Ratkaisevassa roolissa on se, miten nuorille saataisiin avattua ensimmäisiä työpaikkoja. Pitkittynyt työttömyys on myrkkyä sekä nuorten mielille että kansantaloudelle", sanoo Jari-Pekka Hietsilta.

Nuorten asema heikentynyt työmarkkinoilla

Nuorten tilanne työmarkkinoilla näyttää entistä heikommalta. Tutkimuksen mukaan peräti 30 prosenttia 18-30-vuotiaista työttömistä ei ole koskaan ollut varsinaisissa töissä. Vuonna 2014 samassa tutkimuksessa työttömyyden yhteenlaskettu kesto oli keskimäärin 11 kuukautta. Nyt nuoren työttömyys on kestoltaan keskimäärin jo 16 kuukautta.

"Pitkäaikaistyöttömien joukko on tutkimuksien valossa kasvanut. Yhä useampi nuori uhkaa jäädä kokonaan työelämän ulkopuolelle. Työttömyyden pitkittyessä passivoituminen lisääntyy. Kyseessä on negatiivinen kierre, joka pitää saada poikki keinolla millä hyvänsä", sanoo erityisasiantuntija Timo Mulari RAY:n avustusosastolta.

Lisätiedot:
paikkaauki.fi
Tutkimuksen presentaatiot

Erityisasiantuntija Timo Mulari, RAY, p. 09 4370 2023, timo.mulari(at)ray.fi

Tietoa tutkimuksesta:
Työttömien nuorten ääni -barometrin on toteuttanut Taloustutkimus Raha-automaattiyhdistyksen toimeksiannosta keväällä 2016. Puhelinhaastatteluihin vastasi 204 työtöntä 18-29-vuotiasta nuorta aikuista ympäri Suomen. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten työttömien työttömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen ajankohdasta, työnhaun aktiivisuutta sekä halukkuutta työllistymiseen. Heiltä tiedusteltiin myös millaista ja minkä palkkatason työtä he olisivat valmiit vastaanottamaan.

____________________________

RAY:n Paikka Auki -avustusohjelman tavoitteena on vahvistaa 18-29-vuotiaiden työttömien ja vaikeasti työllistyvien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä. Ohjelma toimii kahdella tavalla: se tukee sosiaali- ja terveysalan järjestöjä työttömien nuorten palkkaamisessa sekä antaa tukea nuorten työelämävalmiuksia kehittäville hankkeille.

Avustusohjelma toimii vuosina 2014-2017. Kahden ensimmäisen vuoden aikana sen kautta on työllistynyt 220 nuorta. Tavoitteena on tarjota työpaikka vähintään 500 nuorelle.
www.paikkaauki.fiTakaisin