Allianssin palvelut

Allianssi tukee ja kehittää nuorisotoimialaa erilaisten palveluiden avulla. Palvelumme on suunnattu jäsenjärjestöille, muille nuorisolan toimijoille ja nuorille. Tutustu mahdollisuuksiin alla!

Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä  Allianssin asiantuntijat ovat jäsenjärjestöjen ja toimialan tukena. He kouluttavat, tukevat ja neuvovat organisaatioita ja nuorten parissa toimivia yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kysymyksissä, tarvittaessa henkilökohtaisesti. 

Eurooppalainen nuorisokortti  on kätevä ja edullinen tapa tarjota nuorille jäsenillesi lisäarvoa jäsenyydelle 60 000 edun ja kansainvälisten mahdollisuuksien voimin. Kortin voi liittää osaksi omaa jäsenkorttia tai tilata kortit valmiina Allianssin kautta.

TechSoup  välittää ohjelmistolahjoituksia yrityksiltä järjestöille ja säätiöille. Palvelu on tarkoitettu koko järjestökentälle ja sen tavoitteena on mahdollistaa laadukkaiden IT-työkalujen hankkiminen myös pienellä budjetilla.

Nuorisotiedon kirjasto  on valtakunnallinen ja kaikille avoin nuorisoalan kirjasto. Monitieteellisessä kokoelmassa on kirjoja, artikkeleita ja tallenneaineistoa – nuoria koskevaa tietoa useasta eri näkökulmasta. Kirjaston aineistoa lainataan myös postitse ja tiedonhakuja tehdään kaikille nuorisotietoa tarvitseville.

Allianssin nuorisovaihto  edistää kulttuurienvälistä oppimista ja globaalia ymmärrystä järjestämällä monipuolisia mahdollisuuksia ulkomailla työskentelyyn. Kauttamme voi lähteä niin palkkatyöhön, vapaaehtoistyöhön kuin työharjoitteluunkin eri puolille maailmaa.

Nuorisotyön valmiusverkosto  on Allianssin koordinoima valtakunnallinen ryhmä. Sen jäsenten tehtävänä on toimia tarvittaessa nuoria koskettavissa alueellisissa tai valtakunnallisissa kriisitilanteissa paikallisen nuorisotyön tukena.

  


På svenska:
Allians är en serviceorganisation för ungdomssektorn. Vi producerar tjänster åt ungdomsorganisationer, ungdomsarbetare och åt unga.
De tjänster som Allians erbjuder är kopplade till ungdomars delaktighet och till befrämjandet av ungdomars påverkningsmöjligheter, ökad jämlikhet och utvecklandet av ungdomsarbete. Vi erbjuder tjänster i form av bl.a. sakkunskap, utbildning, publikationer och metoder.
In English:
Allianssi is a service organisation in the field of youth work. We provide services for youth organisations, youth workers, and the youth directly.
The services are particularly related to promoting youth participation and influencing opportunities, equality, and developing youth work. The services provided include expert services, training, publications, methods, and other service products.