Nuorisotyön valmiusverkosto

VALMIUSVERKOSTO

Nuorisotyön valmiusverkosto on Allianssin koordinoima valtakunnallinen ryhmä, joka koostuu noin 20 nuorisotyön ammattilaisesta ympäri Suomea. Verkosto toimii OKM:n rahoittaman, Allianssin ja Suomen Mielenterveysseuran yhteisen Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeen  puitteissa. Verkosto tekee yhteistyötä mm. evankelis-luterilaisen kirkon, SPR:n sekä AVI:en kanssa. Verkoston jäsenien tehtävänä on toimia tarvittaessa nuoria laajasti koskettavissa alueellisissa tai valtakunnallisissa kriisitilanteissa paikallisen nuorisotyön tukena. Niin pienissä kuin suurissa kriisitilanteissa voidaan tarvita tehostettua nuorisotyötä.

Kriisitilanteessa nopean reagoimisen ja toiminnan tarve on suuri. Tämän vuoksi paikalliset nuorisotyön valmiussuunnitelmat ovat olennaisessa roolissa; on tärkeää pohtia, miten omalla paikkakunnalla rakennetaan kattava kriisivalmiusosaaminen ja mitkä tahot hälytetään apuun kriisitilanteen sattuessa. Riittävä läsnä olevien aikuisten määrä nuorten parissa on erityisesti kriisin akuuttivaiheessa syytä varmistaa niin kouluilla, nuorisotoimessa, harrastustoiminnassa kuin seurakunnissa.

Mikäli kriisitilanteen sattuessa paikalliset resurssit ovat riittämättömät tai nousee tarve muulle tuelle, voit olla yhteydessä Allianssiin (yhteystiedot alla).

Jos olet kiinnostunut verkoston toiminnasta tai verkoston jäsenyydestä, ota yhteyttä verkoston koordinaattoriin.

 

Maiju Haltia-Nurmi
Projektikoordinaattori, Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishanke
p. 044 416 5251
maiju.haltia-nurmi@alli.fi

Henni Axelin
Johtaja, palvelut ja kehittäminen
040 900 4881
henni.axelin@alli.fi