Mikä on kansainvälinen vapaaehtoisleiri?

Kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä ulkomaisten vapaaehtoisten ryhmä työskentelee parin viikon ajan esimerkiksi kunnallisen nuorisotoimen, paikallisen kylän, yhdistyksen, hankkeen tai muun yleishyödyllisen tahon hyväksi.

Leirien tarkoituksena on innostaa ihmisiä toimimaan aktiivisina kansalaisina ja edistää kulttuurienvälistä ymmärrystä. Leirit tarjoavat erinomaisia paikkoja kotikansainvälistymiseen. 

Teetettävä työ voi olla melkein mitä vain, vaikkapa nuorisotalon maalausta, tapahtuman järjestämistä, lastenleirin ohjaamista, rakennusten kunnostamista, ympäristön siivousta tai luontopolun rakentamista. Työstä ei makseta palkkaa eikä päivärahaa. Leiriläiset tutustuvat toisiinsa ja leirikohteeseen tekemällä töitä yhdessä noin 30-40 tuntia viikossa. Samalla he oppivat ymmärtämään eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Vapaaehtoiset tulevat useasta eri maasta, suurin osa Euroopasta. Yleensä leirikieli on englanti. 

Vapaaehtoisleirit järjestetään pääsääntöisesti kesä-syyskuussa. Eniten tulijoita olisi heinä-elokuussa, jolloin etelä- ja keski-Euroopan opiskelijoilla on loma. Leirin järjestäminen on toki mahdollista myös muulloin kuin kesällä mutta sitten kannattaa varautua siihen että vapaaehtoisten määrä olisi korkeintaan kymmenen. Kesäaikaan järjestettävillä leireillä on yleensä 5-20 vapaaehtoista leiri-isännän toiveista riippuen.

Mitä leiri-isännältä odotetaan?

Leiri-isäntä vastaa työleirin majoituksen ja ruokailujen järjestämisestä ja kustannuksista. Majoituspaikkana voi olla esimerkiksi koulu, leirikeskus, mökki tai nuorisotalo. Majoituspaikka voi olla yksinkertainenkin, kunhan siellä on peseytymismahdollisuudet.

Ruokailu voidaan järjestää kohteeseen sopivimmalla tavalla, leiriläiset voivat itsekin hoitaa ruoanlaiton leiri-isännän hankkimista aineksista.

Kustannuksia tulee leiri-isännälle lähinnä leiriläisten ruokailusta ja vakuutuksesta, mahdollisesti majoituksesta.

Vapaaehtoiset ovat reippaita tarttumaan kaikenlaiseen työhön, ammattitaitoa heiltä ei kuitenkaan vaadita. Tämä tulee ottaa huomioon työnsuunnittelussa ja -ohjauksessa, joka on leiri-isännän vastuulla. Vapaaehtoiset tekevät työtä yleensä 30-40 tuntia viikossa.

Mitä leiri-isännälle tarjotaan?

Vapaaehtoisleiri tarjoaa leiri-isännälle ryhmän innostuneita eri maista tulevia nuoria aikuisia, jotka tekevät käytännön työtä ja samalla oppivat uusia taitoja ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. 

Vapaaehtoisleiri tarjoaa paikalliselle yhteisölle runsaasti mahdollisuuksia tutustua eri maista tuleviin vapaaehtoisiin. Vapaaehtoisleirit ovat kotikansainvälisyyden muoto, joka tarjoaa yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi sellaisille paikkakunnan nuorille, joiden ei ole mahdollista itse lähteä ulkomaille.

Leirin järjestäminen on varmasti avartava kokemus leirin järjestäjälle ja piristävä tapahtuma koko leiripaikkakunnalle.

Leiri sopii hyvin myös osaksi muuta kansainvälistä nuorisotyötä, se innostaa alueen nuoria ja asukkaita kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, yhteistoiminnallisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Leiriläiset tekevät työtä 6-8 tuntia viitenä päivänä viikossa. Vapaa-aikana he tutustuvat mielellään suomalaiseen elämäntapaan, paikkakunnan asukkaisiin ja tarjolla oleviin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. 

Allianssin nuorisovaihto pyrkii järjestämään kaikille leireille vapaaehtoisen leiriohjaajan, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä leiriläisten ja leiri-isännän välillä.

Vapaaehtoiset ovat yleensä 18-30 -vuotiaita, mutta ikärajoja on mahdollista säätää leiri-isännän toiveita vastaaviksi.  Järjestämme vuosittain esimerkiksi leirejä 16-17-vuotiaille vapaaehtoisille.

Mikäli kansainvälisen vapaaehtoisleirin järjestäminen kiinnostaa niin ota yhteyttä Allianssin nuorisovaihtoon.

Aiempina vuosina kansainvälisiä vapaaehtoisleirejä on järjestetty mm. Vimpelissä, Pöytyällä, Porissa, Anjalassa, Yli-Iissä, Janakkalassa,Eurassa, Sysmässä, Kauhajoella, Eurajoella, Nurmeksessa, Jämijärvellä, Parkanossa, Helsingissä, Inarissa, Kannonkoskella, Sonkajärvellä, Porissa, Ylikiimingissä, Raumalla, Oulaisissa, Lapinlahdella, Bengtsårissa, Virroilla, Iisalmessa, Lapualla, Jalasjärvellä, Kurikassa, Urjalassa, Juankoskella, Punkaharjulla, Torniossa sekä Rautavaaralla.

 

Lisätietoja Allianssin nuorisovaihdosta:
puh. 044 416 5209, sähköposti vaihto(at)alli.fi