NUORI2013 maalaa yhteistä kuvaa nuorisotyöstä

Tammikuussa 2013 nuorisoala kohtaa NUORI2013 -tapahtumassa, kun järjestöjen, kuntien, seurakuntien, työpajojen ja nuorisotutkimuksen ammattilaiset kokoontuvat samoille ammattilaispäiville. Tapahtumaan odotetaan 2 000 osallistujaa. NUORI2013 on myös ainutlaatuinen toimialan kohtaamispaikka. Tapahtumaa suojelee tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Katso tapahtumanaikaiset sivut täältä! 

NUORI2013 -tapahtuma järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 8.-10.1.2013. Järjestäjinä toimivat neljä nuorisotoimialan päätoimijaa: Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, Suomen ev. lut. kirkko (Kasvatus ja perheasiat), Valtakunnallinen työpajayhdistys ja Nuorisotutkimusseura.

NUORI2013 -tapahtumaan odotetaan kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöitä, työpaja-ammattilaisia, lapsi- ja perhetyöntekijöitä, nuorisotoimenjohtajia, valtion virkamiehiä ja alan tutkimusta tekeviä nuorisotutkijoita - unohtamatta tietenkään toimialalle opiskelevia, tulevia nuorisotyöntekijöitä, nuoriso-ohjaajia ja yhteisöpedagogeja. Näin suurella joukolla toimialalla ei ole koskaan oltu liikkeellä.

NUORI2013 on ainutlaatuinen tilaisuus syventää yhteistyötä kaikkien toimialan toimijoiden kesken. Kolmen päivän aikana sekä kuullaan asiantuntijoita, alustuksia ja seminaareja että osallistutaan työpajoihin ja verkostoidutaan kentän muiden toimijoiden kanssa. Osallistujille tapahtuma antaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja yhteistyön syventämiseen yhteisen työkentän, suomalaisten nuorten ja nuorisotyön hyväksi.

Olethan Sinäkin mukana? 


UNG2013-evenemanget i januari 2013 blir samlingspunkten för de aktiva inom ungdomssektorn i vårt land, då representanter för organisationer, kommuner, församlingar, verkstäder och ungdomsforskare samlas för gemensamma yrkesdagar. Evenemangets beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

UNG2013-evenemanget arrangeras 8.-10.1.2013 i Jyväskylä. Som arrangörer fungerar fyra av ungdomssektorns huvudaktörer: Finlands Ungdomssamarbete Allians, Kyrkostyrelsen, Nationella verkstadsföreningen och Ungdomsforskningssällskapet.

Kom med!

 


Nettiin luvatut ohjelmasisällöt löytyvät osoitteesta 

http://www.slideshare.net/NUORI2013