Allianssin kansainvälinen toiminta

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry toimii Suomen kansallisena nuorisokomiteana eli edustaa suomalaisia nuorisojärjestöjä ja suomalaista nuorisotoimintaa ulkomailla. Kansainvälisten toimintojensa kautta se edustaa ja vaikuttaa useissa nuorisotyön eurooppalaisissa rakenteissa (European Youth Forum YFJ, European Youth Information and Counselling Agency ERYICA, European Youth Card Association EYCA). Lisäksi Allianssi osallistuu nuorisoyhteistyöhön lähialueilla. Yhteistyötä tehdään myös Pohjoismaiden neuvoston, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin ja YK:n kanssa. Allianssi kehittää myös suomalaisen nuorisotoiminnan valmiuksia nuorisovaihdon, opintovierailujen, kielikurssien ja kansainvälisten foorumien avulla.

Allianssi on mukana EU:n nuorisotoimintaohjelman kansallisessa päätöksenteossa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Allianssi tarjoaa tietoja ja yhteyksiä nuorisojärjestöistä muualla maailmassa, auttaa löytämään tietoa rahoitusmahdollisuuksista kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen sekä tiedottaa kielikursseista, koulutusmahdollisuuksista ja järjestää seminaareja ja opintomatkoja nuorisotyössä mukana oleville. 

Allianssin kansainvälisen politiikan jaosto

Allianssin kansainvälisen politiikan jaosto on kansainvälisen politiikan asiantuntijaelin, johon kuuluu 16 jäsenjärjestöjen edustajaa. Jaosto edistää nuorten osallisuutta ja nuorten oikeuksien toteutumista yhteistyössä Allianssin muiden jaostojen ja teemaryhmien kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti erilaisilla globaaleilla ja eurooppalaisilla areeenoilla.

Jaosto on jakautunut kolmeen työryhmään (Eurooppa, Nuorisotyön kehittäminen, globaali). Jaosto kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja työryhmät noin kerran kuukaudessa.

Kansainvälisen politiikan jaoston puheenjohtajana toimii vuonna 2013 Danica Vihinen (Svensk Ungdom)

Jaoston jäsenet:

Elin Blomqvist (SAMOK)
Nina Castén (Demarinuoret)
Roh Petas (SETA)
Mervi Suonpää (Suomen Setlementtiliitto)
Tuomas Tikkanen (Suomen Lukiolaisten Liitto)
Hanna Harrison (Eurooppanuoret)
Ville Majamaa (Suomen Partiolaiset)
Antti Reinsalo (Erasmus Student Network)
Kaisu Suopanki (Vasemmistonuoret)
Juha Töyrylä (SYL)
Heta-Elena Heiskanen (Plan Suomi)
Antti Iso-Markku (Prometheus-leirin tuki)
Nina Savela (Sykli)
Maria Vuorelma (ViNO)
Markus Ylimaa (Suomen Keskustanuoret) 

 

Jaoston sihteereinä ja Allianssin toimistossa kansainvälisistä asioista vastaavat:

Kansainvälisten asioiden päällikkö
Jarkko Lehikoinen, jarkko.lehikoinen(at)alli.fi
p. 040 900 4876

Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Henni Axelin, henni.axelin(at)alli.fi
p. 040 900 4881