VASTAA NUORISOTYÖ-LEHDEN KYSELYYN:

   Tehdäänkö teillä työtä nuorten turvapaikanhakijoiden kanssa?

Kerro missä ja millaista työtä (esim. nuorisotalolla, koulussa tai    

vastaanottokeskuksessa, kerro myös työn muodoista).

Miten työ on sujunut ja millaisia haasteita kenties olette kohdanneet?

Liitä mielellään mukaan yhteystietosi. Voit vastata myös nimettömästi.

    Keräämme tietoa kokemuksista sekä ideoita ja kysymyksiä lehden

    Allianssi-risteilyllä järjestämän keskustelun pohjaksi.

    Vastaa vapaamuotoisesti (lukijapalautelomakkeella)   tästä

Nuorisotyö-lehti 1/16 kansi      

Nuorisotyö on nuorisoalan ainoa kattava aikakausjulkaisu Suomessa
- nuorisotyöntekijöiden, opettajien ja muiden nuorten kanssa työskentelevien yhdysside. 

Nuorisotyö keskustelee, haastattelee, raportoi ja uutisoi. Aihepiirinä on kaikki ajankohtainen, joka koskettaa nuoria ja heidän kanssaan toimivia: lainsäädännöstä nuorten arvoihin, nuorisotyön ammattikäytännöistä nuorisokulttuurien virtauksiin.

Lehden toimitustyössä noudatetaan joukkoviestinnän itsesäätelyn perustaksi luotuja Journalistin ohjeita. 

Toimituksen yhteystiedot, aineistopäivät ja lehden tilauslomakkeen löydät valikosta vasemmalla.