Allianssin julkaisutoiminta 

Allianssi tuottaa nuorisoalalle monenlaista tietoa ja erilaisia julkaisuja. Suurin osa Allianssin julkaistuista löytyy sähköisinä näiltä sivuilta. Allianssin painettuja julkaisuja voi tilata osoitteesta info (at) alli.fi.

Allianssi käyttää sähköisessä julkaisemisessaan Issuuta
https://issuu.com/allianssiry

Allianssi julkaisee omaa aikakauslehteään kahdeksan numeroa vuodessa. Nuorisotyö-lehti on nuorisotyöntekijöiden, opettajien ja muiden nuorten kanssa työskentelevien yhdysside. Nuorisotyö-lehden sivut ovat tämän sivun alasivuina (katso valikko vasemmalla).

 

Nuorten osallistuminen järjestöissä

 Nuoran ja Allianssin julkaisussa Nuorten osallistuminen järjestöissä nuorten osallistumisen näkökulmia on kolme: I Nuorten osallistuminen järjestön päätöksentekoon ja hallitustyöskentelyyn, II Nuorten ryhmätoiminta ja jaostot sekä III Luovat menetelmät nuorten osallistumisen mahdollistajana. Lisäksi neljäntenä on luku: Osallisuuden toteutuminen. Tähän lukuun on kerätty useita hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä, joista saa varmasti ideoita osallisuustoiminnan kehittämiseen.

Nuorten osallistuminen järjestöissä (uusi korjattu painos 11/2017) (pdf ) (Issuu)

 

Nuorista Suomessa 

 Nuorista Suomessa -julkaisuun on Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi koonnut tilastotietoa nuorista, heidän elinoloistaan ja nuorisotyöstä Suomessa. Kooste on tehty syyskuussa 2016. Lähteinä on käytetty tilastoja ja julkaisuja. Allianssi on koonnut vastaavan aineiston vuosina 2001, 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2014.

Uusimman Nuorista Suomessa (2016) julkaisun voi ladata alta pdf-tiedostona, katsoa verkkojulkaisuna tai tilata painetun kappaleen info(at)alli.fi Aineisto on maksuton, mutta yli viiden euron postimaksuista laskutetaan.

 

Nuorista Suomessa 2016 (pdf) (Issuu)                

Kalvoesitys aineistosta (pdf )   (ppt)

 

Nuorista Suomessa 2014 (pdf ) (Issuu )            

Nuorista Suomessa 2012 (pdf ) (Issuu)          

Nuorista Suomessa 2010 (pdf)           

Young People in Finland 2010 (pdf ) (Issuu)   

Young People in Finland 2009 (pdf ) (Issuu)     

Nuorista Suomessa 2008 (pdf) (Issuu)           

Nuorista Suomessa 2006 (pdf) (Issuu)           

Nuorista Suomessa 2001 (pdf) (Issuu)             

 

Suurin osa aineistosta löytyy myös Issuusta https://issuu.com/allianssiry

 

90-luvun laman vaikutukset -infografiikka 

pdf-muotoinen infografiikka

.ai -muotoinen infografiikka

 

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

 Nuorisotyöstä vastaavien tulevaisuuden odotukset kertovat alan ja sitä kautta nuorten elämään liittyvistä haasteista. Tässä selvityksessä valotetaan kunnallisen nuorisotyön ja nuorisotoimen nykyhetken ja lähitulevaisuuden näkymiä.

Kysely on tehty ensimmäisen kerran 2004 ja sen jälkeen vuosina 2006, 2009, 2011, 2013 ja 2015.

Tulevaisuusodotuksia 2015 voi tilata osoitteesta info@alli.fi Yli viiden kappaleen tilauksista veloitamme postikulut.

 

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2015 (pdf) (Issuu)

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 (pdf ) (Issuu)

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2011 (pdf ) (Issuu)

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2009 (pdf) (Issuu)  

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusoodotukset 2006 (pdf) (Issuu)

 

Suurin osa aineistosta löytyy myös Issuusta https://issuu.com/allianssiry

 

Muita julkaisuja

Allianssin strategia 2021 (Issuu)

Allianssin maakuntavaalitavoitteet 2018 (Issuu)

Allianssin kuntavaalitavoitteet 2017 (Issuu)

Allianssin hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019 (Issuu)

Eurooppatavoitteet 2014-2019 (Issuu)

 

Allianssin nuorisotakuumalli 2015 (Issuu)

Allianssin ilmastolinjaukset 2015 (Issuu)

Allianssin harrastustakuumalli (Issuu)

 

Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus, juliste (Issuu)

Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistu, taskuversio (Issuu)

Kootut selitykset nuorten osallisuudesta, postikortti (Issuu)

16 syytä alentaa äänestysikärajaa 2013 (Issuu)

Miksi vastustan rasismia? -arvotyökalu (Issuu)

Nuorisojärjestöissä on vetovoimaa -esite (Issuu)

Art Against Racism - opas rasisminvastaisesta taidetoiminnasta (Issuu)

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 (Issuu)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 (Issuu)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 (Issuu)

 

Vuosikertomus 2016 (Issuu)

Vuosikertomus 2015 (Issuu)

Vuosikertomus 2014 (Issuu)

Vuosikertomus 2013 (Issuu)

Vuosikertomus 2012 (Issuu)

Vuosikertomus 2011 (Issuu)

Vuosikertomus 2010 (Issuu)

Vuosikertomus 2009 (Issuu)

 

Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus (Allianssi, Soste, Valo)

NUORI2017-tapahtumalehti (Issuu)

NUORI2017-käsiohjelma (Issuu)

 

På svenska

Strategi 2021 för Allians (Issuu)

Allians mål för landskapsvalet 2018 (Issuu)

Metodguide (Issuu )

Hupparikansan Puolella på svenska (Issuu

Levande bibliotek - lärarens handbok  (Issuu)

God förvaltningssed i föreningar (Issuu)

 

Liitteitä

Nuorten äänestysaikeet 2015 -kalvot

Nuorten äänestysaikeet 2015 -taulukko

 

 

Nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys 2009

"Nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys - Nuoret ovat kunnan tulevaisuus"  (ppt-tiedosto) on kalvosarja, jonka avulla voi esitellä nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä ja nuorisotyön olemassaolon oikeutusta. Kalvosarjaa saa vapaasti muokata esityksen tarpeiden mukaiseksi. 

 

Kalvosarjan lisäksi mukana voi käyttää sarjaan liittyvää perusteluaineistoa, jossa nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä valotetaan laveammin.

 

 

Kuntien virkamiesten ja luottamushenkilöiden, kunnanvaltuutettujan ja lautakuntien jäsenten käyttöön lähetettiin tammikuussa 2009 myös painotuote "Nuorisotyöllä on merkitystä" (Issuu).

 


Vanhempia julkaisuja

 

Nuorisotyön viikkoon liittyvä päätäjäaineisto nuorisotyöstä ja sen merkityksestä. (Vuosi 2014)

Hupparikansan Puolella på svenska (Issuu)

 

 

 

 

 

 

Nuorisotyön kriisikansio
Nuorisotyön kriisikansion kansikuva

Nuorisotyön kriisikansio (2015) löytyy pdf-tiedostona täältä .
Toteutuvatko nuorten oikeudet

 Tutkija Outi Lepolan tekemässä "Toteutuvatko nuorten oikeudet? Oikeusperustainen tarkastelu nuorten elinoloista" -selvityksessä arvioidaan, miten nuorten oikeudet Suomessa toteutuvat. Selvityksessä keskitytään nuorten oikeuteen työhön, vapaa-aikaan, kulttuuriin ja liikuntaan sekä syrjimättömyyteen. Lisäksi käsitellään nuorten oikeutta terveyteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä oikeutta osallistumiseen.

Selvityksen ovat teettäneet Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ja Nuorisotutkimusverkosto Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tuella.

Lue selvitys pdf -versiona täältä .

 

Nuorisotyön vetovoimaa

 

Riikka Taavetti: Nuorisojärjestöjen vetovoimaa. Katsaus valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan järjestöille suunnatun kyselytutkimuksen perusteella. (pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrokratian ongelmat ja vapaaehtoistoiminta järjestöissä -selvitys

Järjestöjen vapaaehtoistoimintaa ja byrokratiaongelmia koskeva kolmen kattojärjestön selvitys on osa vuoden 2014 Järjestöbarometria. Kysymyksiin vastasi 166 liikunta-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveysjärjestöä, joissa on yhteensä 2,6 miljoonaa jäsentä.

 

Onnistunut nuorisotakuu loppuraportin kansiOnnistunut nuorisotakuu -hankkeen loppuraportti. (PDF) Onnistunut nuorisotakuu -hankkeessa selvitettiin ja arvioitiin nuorisotakuun toteutumista tarkastellen erityisesti nuorten ja heille palveluita järjestävien ammattilaisten näkemyksiä nuorisotakuusta ja monialaisen yhteistyön toimivuudesta. Selvityksellä haluttiin tuottaa käytännönläheistä tietoa mukana olleiden kolmen kunnan, Keravan, Lohjan ja Loviisan, nuorisotakuutoimenpiteiden kehittämisen tueksi. Hanketta koordinoi Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja sen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

”Kohti onnistunutta nuorisotakuuta? Nuorten ja ammattilaisten näkemyksiä nuorisotakuun toteutuksesta ja kehittämisestä” -selvitys julkaistiin 27.5.2014

Issuu

 

rikostausta-toimintaohje-kansiToimintaohje. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen.

Instruktion. Åtgärder för att öka barns säkerhet och kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voidaan tietyissä tilanteissa selvittää toukokuun alussa voimaan tulleen lain mukaan. Nuoriso-, liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt Allianssi, Valo ja SOSTE sekä kulttuurialan toimijoita edustava Taiteen edistämiskeskus Taike ovat julkaisseet järjestöille toimintaohjeen lain soveltamisesta.

 

Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Anu Gretschel ja Timo Mulari. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (2011-2013) oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti, jonka rahoittavana viranomaisena toimi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projektin päätoteuttajana toimi Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry. Osatoteuttajina toimivat Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon kaupungit sekä Nuorisotutkimusseura ry. ISBN 978-951-9094-98-4. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry & Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 67. Helsinki 2013.

Demokratian ilmapuntari 2012 (PDF) tutki yli tuhannelta nuorelta toimiiko demokratia. Kysely koottiin Allianssin jäsenjärjestöiltä, IRC-galleriasta ja Facebookista helmikuussa 2012.

 

 

 

 

 Raportti huoneentaulun allekirjoittaneista 2013 (PDF)

Raportti lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun kuntavaaleissa 2013 allekirjoittaneille suunnatusta kyselystä.

 

 

 

 

Demokratia Avain 

Demokratia-Avain on opettajille ja ohjaajille suunnattu opas demokratiakasvatukseen. Kuinka käsitellä vaikuttamista, osallisuutta, valtaa ja politiikkaa nuorten kanssa? Demokratia-Avain antaa siihen avaimet!

Opas on julkaistu myös ruotsiksi. 

 

 

Menetelmäopas (Issuu)

Kuinka järjestää nuorten ja päättäjien välille aitoa vuorovaikutusta? Nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus on tehokkain tapa kehittää nuorten lakisääteisiä vaikutusmahdollisuuksia. Keskustelutilaisuudet ovat nuorille merkittävä vaikuttamiskanava ja ne täydentävät ja edistävät jo olemassa olevia kanavia. Päivän aikana sekä nuoret että päättäjät arvioivat kunnan peruspalveluita ja keskustelevat asioiden kehittämistarpeesta nuorten puheenvuorojen pohjalta.

Opas tarjoaa käyttöösi menetelmän kuntapalvelujen moniääniseen arviointiin sekä nuorten kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. Opas on suunnattu kuntien nuorisotyöntekijöille, nuorille ja muuten asiasta kiinnostuneille. Sivuilta löydät yksityiskohtaiset käytännön ohjeet keskustelupäivän järjestämiseen kunnassasi. 

Opas on käännetty myös ruotsiksi (metodguide på svenska , Issuu).

  

Nuoret kuntapalveluja arvioimassa - Kunnallisten peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeen 2009-2011 loppuraportti (pdf)  (Issuu)

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kuntaliiton, Nuorisotutkimusverkoston, Suomen Nuorisovaltuuustojen Liiton, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtion aluehallinnon, Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen sekä Humanistisen Ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimuksen raportti 2011 (PowerPoint)

Otantatutkimus toteutettiin keväällä 2011 RAY:n tuella. Tutkimuksessa selvitettiin vapaaehtoistoimintaan osallistumista ja halukkuutta siihen osallistumiseen. 

 

Nuorten Paneeli 2011 loppuraportti (pdf)

Nuorten Paneeli 2011 on tutkimus, jossa selvitettiin nuorten ajatuksia heille tärkeistä asioista ja kerättiin tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon taustaksi. Tutkimuksesta selviää, mitä nuorille kuuluu, mistä aineksista heidän hyvinvointinsa koostuu ja mitä terveisiä nuoret lähettävät päättäjille. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Allianssi ry 2011.

 

 

Työtä Nuorille 2010 -hankkeen loppuraportti (pd)

Hanke toteutettiin vuonna 2010 nuorten työllistämiseksi. Sen rahoitti veikkausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi Allianssi ry. Tavoitteena oli työllistää vähintää 1 100 nuorta keskimäärin kolmeksi kuukaudeksi nuorisotyöhön liittyviin tehtäviin.

 

 

Työtä Nuorille 2009 -hankkeen loppuraportti (pdf)

Hanke toteutettiin vuonna 2009 nuorten työllistämiseksi. Tukea ohjattiin yhteensä 141 järjestölle, kunnalle, yritykselle, seurakunnalle, säätiölle ja nuorisokeskukselle nuorten työllistämiseksi. Hankkeen aikana toteutui 129 osahanketta, joiden kautta työllistettiin 205 nuorta yhteensä 333 henkilötyökuukaudeksi.

 

 

Milla Ilonen (2009): Nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten käsityksiä ja kokemuksia yhdenvertaisesta nuorisotyöstä (Issuu)

 

 

 

  

20-v. juhlavuoden julkaisut

Allianssin historian kansikuvaErilaiset yhdessä - Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n historia 1992-2012

Historia peilaa Allianssia laajasti eri näkökulmat huomioiden ja siihen on haastateltu lukuisia Allianssin toiminnassa mukana olleita. Allianssin historian ovat kirjoittaneet Tuomas Rantala ja Jussi Valkama.

B4, 179 sivua, kovakantinen , julkaisuvuosi 2012, ISBN 978-951-9094-95-3.

Issuu

 

 

Mitä nuoret ajattelevat -kirjan kansiMitä aikuiset eivät ymmärrä? - Puheenvuoroja nuorten elämästä

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi kutsui 14-21-vuotiaita nuoria eri puolilta Suomea kirjoittamaan arjestaan ja ajatuksistaan aikuisille. Puheenvuoroista syntyi kirja, "Mitä aikuiset eivät ymmärrä", jossa on mukana 16 kirjoittajaa ja yksi valokuvaaja. Kirjoittajat osallistuvat teksteillään keskusteluun nuorten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Toimittanut: Susanne Maude.

A5, 62 sivua. julkaisuvuosi 2012, ISBN 978-951-9094-95-3.

Issuu

 

 

Allianssin biografia 1992-2002

Löydä aiemmat puheenjohtajat, pääsihteerit, hallituksen jäsenet, työntekijät ja muut luottamushenkilöt vuosien varrelta. Painettu ja liimasidottu vihko.

Issuu