Nuorisovaalit - Ungdomsvalet


Allianssi toteuttaa nuorisovaalit valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Hanke on ennen kaikkea demokratiakasvatuksellinen - tavoitteena on tarjota alaikäiselle nuorelle aito äänestyskokemus. 

Vuonna 2017 Nuorisovaalit toteutuivat ensimmäistä kertaa myös kuntavaaleissa. Mukana oli yli 430 perus- ja toisen asteen oppilaitosta ja yli 120 000 nuorta, aina alakoululaisista äänestysiän kynnyksellä oleviin nuoriin.

(på svenska nedan)

Nuorisovaalien järjestäjälle:

OHJEET:

Ohjeet vaalipaneelin järjestämiseen

Esimerkkikysymyksiä 

Ohjeet nuorisovaalien järjestäjälle

 

TYÖKALUT:

Tiedotepohja tulosten kertomiseen

Valmis pohja Nuorisovaalien tuloksesta tiedottamiseen medialle.

Voitte muokata pohjaa tarpeidenne mukaan riippuen esimerkiksi siitä, onko ääntenlasku toteutettu oman oppilaitoksenne sisällä, vai useamman oppilaitoksen välisenä yhteistyönä.

Huom! Vaalisalaisuuden turvaamiseksi: jos valitun kunnanvaltuuston koko ja/tai Nuorisovaaleissa äänestäneiden nuorten määrä on pieni, voi tuloksista olla liian helppoa arvata, kuka äänesti ketäkin.

Tuloslaskupohja   

Valmis excel-taulukko, joka laskee ehdokkaiden suhteelliset äänimäärät ja paikat valtuustossa puolestasi! Lataa taulukko koneellesi, klikkaa salli makrot JA salli sisältö, valitse oikea kunta Ohjeet-välilehdeltä ja paina "Hae ehdokkaat". Ehdokkaiden tiedot latautuvat Ehdokkaat/Kandidater -välilehdelle, jonne voit syöttää äänet ääntenlaskupöytäkirjasta. Taulukossa on kaikkien kuntien kaikki ehdokkaat valmiina, sinun tarvitsee vain syöttää kunkin äänimäärät.

Äänestyslippu

Ääntenlaskupöytäkirja

Asiakirjapohja, johon lasketut äänet voi kirjata manuaalisesti ennen siirtämistä tuloslaskupohjaan.  

HUOM! Allianssi ei kerää Nuorisovaalien tuloksia oppilaitoksilta kuntavaalien yhteydessä. Tuloksia ei siis tarvitse ilmoittaa erikseen Allianssille näissä vaaleissa. Kannustamme silti käsittelemään tuloksia yhdessä nuorten kanssa ja vertaamaan niitä varsinaisten kuntavaalien tuloksiin omassa kunnassa. 

 

KAMPANJAMATERIAALIT:  

Juliste

Esite ensi kertaa äänestävälle 

Äänestysaktiivisuuskampanjan videot

 

EHDOKKAAT:

Ehdokaslistat: kuntakohtaiset ehdokasasettelut 

Ehdokaspankki.fi: Nuorten kuntavaaliehdokkaiden pankki. 

 

VAALITEEMAT:

Kannattaa tutustua Allianssin kuntavaalitavoitteisiin . Materiaalia voi käyttää pohjustamaan vaalien käsittelyä nuorten kanssa, tai vaikkapa vaalikeskustelujen ideointiin. 

Nuoria kiinnostaviin kysymyksiin voi tutustua myös täällä: www.nuortenideat.fi/fi/selaa/

 

Onhan oppilaitoksesi mukana?

Allianssin ohjeilla Nuorisovaalien itsenäinen toteuttaminen on helppoa. Allianssi tuottaa tukimateriaalia, valmiin tuloslaskupohjan sekä viestii vaaleista oppilaitoksille.

Nuoret kannattaa ottaa vaalijärjestelyihin mukaan heti alusta saakka. Tehdään yhdessä näkyväksi, kuinka vaalit ovat esillä myös oppilaitoksissa ja että politiikka kiinnostaa myös nuoria!

Nuorisovaalien vaalipäivän oppilaitos voi sopia viikoilla 12-14 joustavasti oman aikataulun mukaan. Ilmoita oppilaitoksesi Nuorisovaaleihin ja varmista, että saat kaiken tukimateriaalin ensimmäisten joukossa.

Ilmoita oppilaitoksesi mukaan täällä. Ilmoittautua ehtii 7.4.2017 asti.

Seuraa Nuorisovaaleihin liittyviä uutisia ja vinkkejä  Facebookissa.

 

Lisätietoa Nuorisovaaleista:

Sofia Kari, 044 416 5272 / sofia.kari@alli.fi

Nuorisovaalit lyhyesti 

Nuorisovaaleista medialle
Allians ordnar Ungdomsval för grundskolan i samband med de egentliga valen. Projektet främjar främst demokratiskolning – att låta minderåriga få en erfarenhet om hur det går till att rösta.

 
År 2017 förverkligades Ungdomsvalet för första gången också i samband med kommunalvalet. Över 120 000 elever och studerande i över 430 skolor och läroanstalter röstade i Ungdomsvalet runt om i Finland. 

 

INSTRUKTIONER:

Valpanelen -arrangörens anvisning

Exempelfrågor

Ungdomsvalet - arrangörens anvisning

 

VERKTYG:

Informationsunderlag för resultatrapportering

Ett färdigt underlag för rapportering av Ungdomsvalets resultat till media.

Underlaget kan bearbetas enligt behov till exempel gällande uppgifter om rösträkningen, huruvida den utförts internt i läroanstalten eller som ett samarbete mellan flera läroanstalter.

OBS! För tryggandet av valhemligheten: om storleken på fullmäktige är nära storleken på de givna rösterna, lönar det sig att inte rapportera resultaten i detalj, eller också helt utelämna informationen. Det blir för enkelt att räkna ut vem som har röstat på vem.  

Underlag för resultaträkning  

En färdig excel tabell för resultaträkning! Spara tabellen på din egna arbetsterminal. Klicka på ”Aktivera redigering” OCH ”Aktivera innehåll” i det gula meddelandefältet. Se det andra mellanbladet för instruktioner på svenska. Börja på ”Instruktioner”-mellanbladet: välj Ungdomsvalets röstningskommun i kommunmenyn och tryck ”Sök kandidater”. Alla kandidater finns på Ehdokkaat/Kandidater mellanbladet och du behöver bara mata in röstmängderna för kandidaterna. 

Röstsedeln 

Rösträkningsprotokoll

Modellformulär där de räknade rösterna kan antecknas manuellt innan de förs över till underlaget för beräkningsresultat.  

OBS! Allians samlar inte in Ungdomsvalets resultat från läroverken i samband med kommunalvalet. Resultaten behöver alltså inte meddelas Allians separat under detta val. Vi uppmuntrar dock till att diskutera resultaten tillsammans med ungdomarna, och att jämföra dem med resultaten från det egentliga kommunalvalet i den egna kommunen.  

 

KAMPANJMATERIAL

Affisch

Broschyr 

Kampanjvideor för röstningsaktivitet

 

KANDIDATER

Sammanställning av kandidater 

Unga kommunalvalskandidater finns i Allians kandidatbank

 

VALTEMAN

Allians kommunalvalsmål hittas i härMaterialet kan vara till hjälp då valet tas upp med unga eller som grund för brainstorming av valdebatter.

Frågor som intresserar ungdomar finns till exempel härwww.nuortenideat.fi/sv/selaa/  


Visst är ni med?

Med Allians instruktioner går det enkelt att förverkliga Ungdomsvalen självständigt. Allians producerar stödmaterial, en färdig mall för rösträkning och skickar information om valen till läroanstalterna.

Det är bra att ta med de unga redan i början när valen ska arrangeras. Vi kan tillsammans visa hur valen är närvarande även i läroanstalter och hur politik intresserar även de unga!

Valdagen för Ungdomsvalen kan bestämmas flexibelt enligt egen tidtabell under veckorna 12-14. Anmäl din läroanstalt att ta del av Ungdomsvalen och se till att ni får allt stödmaterial bland de första.

Anmäl om intresse före 7.4.

Glöm inte att följa oss på Facebook!

Mer information om Ungdomsvalet: Sofia Kari, 044 416 5272 / sofia.kari@alli.fi   

Ungdomsvalet i korthet