Eurooppa

Allianssi vaikuttaa Euroopassa ja eurooppalaisessa politiikassa aktiivisesti. Allianssi toimii Suomen kansallisena nuorisokomiteana eli edustaa suomalaisia nuorisojärjestöjä ja suomalaista nuorisotoimintaa ulkomailla.

Kansainvälisten toimintojensa kautta se edustaa ja vaikuttaa useissa nuorisotyön eurooppalaisissa rakenteissa. Lisäksi Allianssi osallistuu kahdenväliseen yhteistyöhön eurooppalaisten nuorisokomiteoiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä tehdään Baltian maiden, Valko-Venäjän ja pohjoismaiden kanssa.

Allianssin edunvalvontatyön eurooppalaisia asioita:

 

Rakenteita ja yhteistyökumppaneita

Lähialueet 

 • Itämeren alueen yhteistyö (Baltic Youth Forum)
 • NORDBUK (Nordisk-Baltisk Ungdomskomité)
 • UNR (Pohjoismaiden nuorten neuvosto)
 • Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoasioiden komitea
 • Pohjoismais-baltialaisten nuorisokomiteoiden tapaamisia (NBCM)
 • Viron nuorisokomitea (ENL)
 • Venäjän nuorisokomitea, erityisesti Pietari
 • Barentsin alueen yhteistyö
 • Kaukasus-yhteistyö
 • Valkovenäjä-yhteistyö

Eurooppalaisia rakenteita 

 • Euroopan Nuorisofoorumi YFJ (European Youth Forum)
 • Euroopan neuvoston nuoriso- ja urheiludirektoraatti
 • ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency)
 • EYCA (European Youth Card Association)
 • EU (Valkoinen kirja 2011, Erasmus+)

 

Kansainvälisen politiikan jaosto 2015 

Allianssi valitsee vuosittain jaostoja ja nuorisopoliittisia teemaryhmiä tukemaan Allianssin hallituksen ja toimiston työskentelyä. Niiden tehtävänä on tukea Allianssin strategian toimeenpanoa ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Toimielimet valitsee Allianssin hallitus, joka myös nimittää puheenjohtajat. Allianssin jaostojen yleisenä tehtävänä on edistää Allianssin vision 2021 "Nuoret voivat hyvin" toteutumista; tukea Allianssin edunvalvontatoiminnan suunnittelua, valmistelua ja toteutusta; käsitellä toimialaan liittyviä ajankohtaisia asioita sekä valmistella esityksiä Allianssin hallitukselle. Allianssin jaostoista ja teemaryhmistä löytyy lisätietoja alasivuilta Jaostot ja teemaryhmät.

Kansainvälisen politiikan jaosto 

- vahvistaa nuorten osallisuutta

- edustaa suomalaisia nuoria ja tuo heidän äänensä esiin erilaisilla kansainvälisillä areenoilla sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja

- seuraa kansainvälisiä nuorisopolitiikkaan ja nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä osallistuu ja vaikuttaa niiden sisältöön ja suuntaan sekä edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia muissa maissa

- tuo kansainvälisistä prosesseista tietoa, kontakteja, parhaita käytäntöjä, tutkimustuloksia ja toimintamahdollisuuksia suomalaiselle nuorisotoimialalle ja Allianssille

- yhdistää suomalaisia nuorisotoimialan kv-toimijoita työskentelemään yhteisten tavoitteiden puolesta ja kouluttaa jäsenjärjestöjen kansainvälisiä toimijoita


Jaoston puheenjohtajana vuonna 2015 toimii:
Tuomas Tikkanen, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Globaalityöryhmä
Milla Mäkinen, Suomen NMKY:n liitto
Hanna-Marilla Zildan, Vasemmistonuoret ry
Noora Magd, Suomen Punainen Risti
Henna Kangas, SAKKI ry
Laura Kyyrö, Suomen YK-nuoret 
Nitin Sood, Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO ry 
Eurooppatyöryhmä
Silja Markkula, Suomen Partiolasiet - Finlands Scouter
Liisa Ojala, Suomen Setlementtiliitto,
Hilkka Kemppi, Suomen ylioppilaskuntien liitto
Calle Koskela, Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry
Henrik Wikström, Svensk Ungdom
Elisa Tarkiainen, Eurooppanuoret
Iina Sorvari, AFS Intercultural Programs Finland 

 

Kansainvälisen nuorisopolitiikan käsikirja 2014 (e-kirjana)


 


Lisätietoja  

Jarkko Lehikoinen 
- johtaja, edunvalvonta ja kansainväliset asiat 
p. 040 900 4876

Noora Löfström
- asiantuntija, edunvalvonta (kansainväliset edunvalvonta-asiat) 
p. 044 416 5264