Vaalivaliokunnan esitys hallituksen uusiksi jäseniksi

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n jäsenjärjestöt ovat asettaneet määräaikaan mennessä 16 ehdokasta Allianssin hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. Vaalivaliokunta on laatinut syyskokoukselle esityksen hallitukseen valittavista kuudesta varsinaisesta ja kuudesta varajäsenestä. Esityksen laatimisessa on otettu huomioon Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman linjaukset.

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi kaudelle 2018-2019 (suluissa esittävät järjestöt):

Varsinainen jäsen: Santeri Lohi (Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta), hänen varajäsenensä: Pasi Saarinen (Suomen Nuorisoseurat, Suomen 4H-liitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Avartti-säätiö)

Varsinainen jäsen: Jaana Tiiri (Invalidiliitto, Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY) , hänen varajäsenensä: Lauri Linna (Prometheus-leirin tuki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Aseman Lapset)

Varsinainen jäsen: Sini-Elina Kärsämä (Nuorisoasuntoliitto, Suomen Keskustanuoret , Keskustan Opiskelijaliitto, Nuorisosäätiö), hänen varajäsenensä: Silja Silvasti (Väestöliitto, Keskustanuoret, Keskustan opiskelijaliitto)

Varsinainen jäsen: Silva Loikkanen (Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, Nuoriso- ja liikuntalan asiantuntijat - Nuoli, Työväen urheiluliitto TUL), hänen varajäsenensä: Tarja Karppinen (Luonto-Liitto)

Varsinainen jäsen: Tuomas Tikkanen (Eurooppanuoret, Varusmiesliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto), hänen varajäsenensä: Evianna Lehtipuu (Suomen Nuorisosirkusliitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Nuoren Voiman Liitto, Nuorten Kuoroliitto)

Varsinainen jäsen: Nicholas Kujala (Ungmartha, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svensk Ungdom), hänen varajäsenensä: Bicca Olin (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-allianssi OSKU, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL)

Mikäli nykyinen hallituksen jäsen Elisa Gebhard valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, vaalivaliokunta esittää häneltä vapautuvalle paikalle varsinaiseksi jäseneksi Kimi Uosukaista (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Plan International Suomi, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen Vanhempainliitto, Suomen 4H-liitto).

Hallituksen jäseniksi oli esitetty myös Lassi Kangasluomaa (Nuorten Ystävät) ja Ville Savilampea (Nuorisoasuntoliitto ry, Nuorisosäätiö).

Ehdokkaiden esittelyt löytyvät sivulta http://www.alli.fi/allianssi/mika+allianssi/allianssin+syyskokous+2017/ehdokkaat+allianssin+puheenjohtajaksi+ja+hallituksen+jaseniksi+2018-2019/