Asetu ehdolle Allianssin hallitukseen kaudelle 2018-2019

Arvoisat jäsenjärjestöt,

Allianssin kevätkokous valitsi vaalivaliokunnan, joka valmistelee Allianssin syyskokouksen vaalit. Vaalivaliokunta kokoontui ensimmäisen kerran 25.8.2017. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja on Ilmi Salminen (Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry) ja jäseninä Eero Manninen (Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry), Jaakko Mäki-Petäjä (Suomen Keskustanuoret ry, Keskustan Opiskelijaliitto ry), Henrik Vuornos (Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta), Malin Lindholm (Finlands Svenka Skolungdomsförbund, Svensk Ungdom, Ungmartha) ja Marjukka Mattila (Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry, Protu ry, Seta ry).

Pyydämme jäsenjärjestöiltä esityksiä Allianssin puheenjohtajaksi ja kuudeksi hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi vuosiksi 2018-2019 viimeistään 31.10.2016 klo 16 mennessä vaalivaliokunnan sihteerille Anna Munsterhjelmille (anna.munsterhjelm@alli.fi). Lisäksi ehdokkaita pyydetään täyttämään sähköinen taustatieto- ja esittelylomake, joka löytyy syyskokouksen nettisivuilta alli.fi/syyskokous2017. Lomakkeella kerätyt tiedot julkaistaan Allianssin sivuilla 1.11.2017.

Toivomme, että mikäli mahdollista, järjestöt esittävät sekä mies- että naisehdokasta. Lisätietoa asiasta antavat vaalivaliokunnan puheenjohtaja Ilmi Salminen (ilmi.salminen@partio.fi) tai sihteeri Anna Munsterhjelm (anna.munsterhjelm@alli.fi).

 


Tällä lomakkeella ehdokkailta kerätään taustatiedot ehdokasesittelyä ja vaalitoimikunnan työskentelyä varten. Varsinainen ehdolle asettuminen tapahtuu toimittamalla jäsenjärjestön esitys/esitykset viimeistään 31.10.2016 klo 16 mennessä vaalivaliokunnan sihteerille Anna Munsterhjelmille (anna.munsterhjelm@alli.fi).

Ehdokasesittelyt julkaistaan Allianssin sivuilla 1.11.2017.

 

Mihin tehtävään haet (voit valita useamman vaihtoehdon):
Hallituksen jäsen
Hallituksen varajäsen
Puheenjohtaja

Nimi


Sähköpostiosoite


Puhelinnumero


Esittävä järjestö / järjestöt


Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?


Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa?


Miten hallituksen jäsenenä/puheenjohtajana varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan?


Kysymys vain puheenjohtajaehdokkaille:

Mitä pidät puheenjohtajan tärkeimpinä tehtävinä ja ominaisuuksina? Millaiset edellytykset sinulla on täyttää nämä vaatimukset?