Allianssin hallitus 2017

Vuosikokousten välillä Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n korkeimpana päättävän elimenä toimii Allianssin hallitus. Hallitus valitaan syykokouksessa. Allianssin hallituksesta vaihtuu vuosittain puolet. Hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa (syyskuusta 2017 alkaen) alasivulla alli.fi/poytakirjat

Puheenjohtajisto

Eero Rämö, puheenjohtaja, kausi 2016-2017 (valittu syyskokouksessa 2013, uudelleenvalittu 2015)
Suomen Punainen Risti
p. 040 539 2737

Puheenjohtajan puheita ja kirjoituksia  omalla alasivullaan. 


Jari Järvenpää, varapuheenjohtaja 2017-2018 (valittu syyskokouksessa 2016)
Suomen opiskelijakuntien liitto (Samok) ja Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Jäsenet

[valittu syyskokouksessa 2015, hallituskausi 2016-2017] 

Katja Asikainen - Keskustanuoret, Keskustan opiskelijaliitto
(varajäsen Tuomas Tikkanen - Eurooppanuoret, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Varusmiesliitto)

Joonas Kinnunen - Opiskelijoiden liikuntaliitto, Nuoli, Seta, TUL
(varajäsen Evianna Lehtipuu - Nuorisosirkusliitto, Nuoren Voiman Liitto, Nuori Kulttuuri -säätiö, Karjalainen Nuorisoliitto)

Lauri Koponen - Kansallinen Lastenliitto, Tuhatkunta
(varajäsen Nicholas Kujala - FSS, SU, Ungmartha)

Santeri Lohi - Nuva, MLL
(varajäsen Helena Herttuainen - Suomen 4H-liitto, Suomen Nuorisoseurat)

Jaana Tiiri - Invalidiliitto, Vammaisjärjestöt
(varajäsen Otto Pasma - Setlementtiliitto)

Minna Vierikko - NAL, Nuorisosäätiö
(varajäsen Tuulia Syvänen - Luonto-Liitto)

 

[valittu syyskokouksessa 2016, hallituskausi 2017-2018]  

Elisa Gebhard - Sosialidemokraattiset nuoret ja Sosialidemokraattiset Opiskelijat
(varajäsen Vihtori Suominen, Vasemmistonuoret ja Suomen Demokratian Pioneerien Liitto)

Riina Kasurinen - Suomen opiskelijakuntien liitto ja Suomen Ylioppilaskuntien liitto
(varajäsen Annu Komulainen,
 Suomen opiskelijakuntien liitto ja Suomen Ylioppilaskuntien liitto)

Mikko Mäkelä - Nuorten Keskus ry, Suomen Ev-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus, Kirkon Ulkomaanapu/Changemaker -verkosto, Suomen Lähetysseuran nuorisotyö, Avartti-Säätiö, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus -PTK sekä Kirkkohallituksen Kirkon kasvatus ja nuorisotyö yksikkö
(varajäsen Tytti Matsinen,
 KirNu)

Pinja Perholehto - 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto ja Suomen Lukiolaisten Liitto
(varajäsen Teija Savolainen, Plan International Suomi)

Eveliina Reponen, - SAK, Akava ja STTK
(varajäsen Verna Castrén,
 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto)

Robert Sundman - Suomen Partiolaiset
(varajäsen Laura Kyyrö,
 Suomen YK-nuoret)


[valittu syyskokouksessa 2017, hallituskausi 2018-2019]

Nicholas Kujala - Ungmartha, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svensk Ungdom
(varajäsen Bicca Olin - Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL)

Sini-Elina Kärsämä - Nuorisoasuntoliitto, Suomen Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto, Nuorisosäätiö
(varajäsen Silja Silvasti - Väestöliitto, Keskustanuoret, Keskustan opiskelijaliitto)

Santeri Lohi - Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
(varajäsen Pasi Saarinen - Suomen Nuorisoseurat, Suomen 4H-liitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Avartti-säätiö)

Silva Loikkanen - Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, Nuoriso- ja liikuntalan asiantuntijat - Nuoli, Työväen urheiluliitto TUL
(varajäsen Tarja Karppinen - Luonto-Liitto)

Jaana Tiiri - Invalidiliitto, Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY
(varajäsenen Lauri Linna - Prometheus-leirin tuki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Aseman Lapset)

Tuomas Tikkanen - Eurooppanuoret, Varusmiesliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
(varajäsen Evianna Lehtipuu - Suomen Nuorisosirkusliitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Nuoren Voiman Liitto, Nuorten Kuoroliitto)

Kimi Uosukainen - Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Plan International Suomi, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen Vanhempainliitto, Suomen 4H-liitto [valittu syyskokouksessa 2017 puheenjohtaja Elisa Gebhardin sijalle]

 

 

 


Työvaliokunta 2017

Allianssin työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Eero Rämö, varapuheenjohtaja Jari Järvenpää, hallituksen jäsenet Katja Asikainen, Elisa Gebhard ja Riina Kasurinen. Työvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii pääsihteeri Olli Joensuu.