Allianssin hallitus 2018

Vuosikokousten välillä Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n korkeimpana päättävän elimenä toimii Allianssin hallitus. Hallitus valitaan syykokouksessa. Allianssin hallituksesta vaihtuu vuosittain puolet. Hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa (syyskuusta 2017 alkaen) alasivulla alli.fi/poytakirjat

Puheenjohtajisto

Elisa Gebhard, puheenjohtaja, kausi 2018-2020 (valittu syyskokouksessa 2017)
Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Eurooppanuoret, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, Kokoomusnuoret, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Svensk Ungdom, Varusmiesliitto ja Vasemmistonuoret.
p. 050 575 1723


Jari Järvenpää, varapuheenjohtaja 2017-2018 (valittu syyskokouksessa 2016)
Suomen opiskelijakuntien liitto (Samok) ja Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Jäsenet

[valittu syyskokouksessa 2016, hallituskausi 2017-2018]  

Riina Kasurinen - Suomen opiskelijakuntien liitto ja Suomen Ylioppilaskuntien liitto
(varajäsen Annu Komulainen - Suomen opiskelijakuntien liitto ja Suomen Ylioppilaskuntien liitto)

Mikko Mäkelä - Nuorten Keskus ry, Suomen Ev-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus, Kirkon Ulkomaanapu/Changemaker -verkosto, Suomen Lähetysseuran nuorisotyö, Avartti-Säätiö, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus -PTK sekä Kirkkohallituksen Kirkon kasvatus ja nuorisotyö yksikkö
(varajäsen Tytti Matsinen - KirNu)

Pinja Perholehto - 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto ja Suomen Lukiolaisten Liitto
(varajäsen Teija Savolainen - Plan International Suomi)

Eveliina Reponen, - SAK, Akava ja STTK
(varajäsen Verna Castrén - Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto)

Robert Sundman - Suomen Partiolaiset
(varajäsen Laura Kyyrö -
 Suomen YK-nuoret)

Kimi Uosukainen - Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Plan International Suomi, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen Vanhempainliitto, Suomen 4H-liitto [valittu syyskokouksessa 2017 puheenjohtajaksi valitun Elisa Gebhardin sijalle]
(varajäsen Vihtori Suominen - Vasemmistonuoret ja Suomen Demokratian Pioneerien Liitto)


[valittu syyskokouksessa 2017, hallituskausi 2018-2019]

Nicholas Kujala - Ungmartha, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svensk Ungdom
(varajäsen Bicca Olin - Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL)

Sini-Elina Kärsämä - Nuorisoasuntoliitto, Suomen Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto, Nuorisosäätiö
(varajäsen Silja Silvasti - Väestöliitto, Keskustanuoret, Keskustan opiskelijaliitto)

Santeri Lohi - Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
(varajäsen Pasi Saarinen - Suomen Nuorisoseurat, Suomen 4H-liitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Avartti-säätiö)

Silva Loikkanen - Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, Nuoriso- ja liikuntalan asiantuntijat - Nuoli, Työväen urheiluliitto TUL
(varajäsen Tarja Karppinen - Luonto-Liitto)

Jaana Tiiri - Invalidiliitto, Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY
(varajäsenen Lauri Linna - Prometheus-leirin tuki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Aseman Lapset)

Tuomas Tikkanen - Eurooppanuoret, Varusmiesliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
(varajäsen Evianna Lehtipuu - Suomen Nuorisosirkusliitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Nuoren Voiman Liitto, Nuorten Kuoroliitto)

 

 

 


Työvaliokunta 2018

Allianssin työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Elisa Gebhard, varapuheenjohtaja Jari Järvenpää sekä hallituksen jäsenet Riina Kasurinen ja Robert Sundman. Työvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii pääsihteeri Anna Munsterhjelm.