Nuorisovaalit - Kuntavaalit 2017 

Nuorisovaalit on osa koulujen demokratiakasvatusta, ja niissä opetellaan, miten vaalit ja demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. Nuorisovaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita ja tulos lasketaan kuten varsinaisissakin vaaleissa. Valtakunnallisia Nuorisovaaleja on järjestetty Suomessa eduskuntavaalien yhteydessä jo 1990-luvulta saakka. Ensimmäiset kokeilut presidentinvaalien ja europarlamentinvaalien osalta on tehty ja nyt Nuorisovaalit toteutetaan myös kuntavaaleissa. 

Nuorisovaaleissa äänestävät nuoret, joilla ei vielä ole äänestysoikeutta. Yleensä vaalien käytännönjärjestelyistä vastaa koulun oppilaskunta, ohjaava opettaja tai kunnan nuorisotoimi. Toiminnallinen tapa tutustua vaaleihin sopii erityisen hyvin historian ja yhteiskuntaopin opetukseen sekä oppilaskuntatoimintaan. Itse äänestystapahtuman lisäksi voi koulu luontevasti järjestää esimerkiksi ehdokkaiden vaalipaneeleita. Myös vaalien tuloksesta on tärkeää keskustella nuorten kanssa: kuinka tulos lasketaan, mikä on puolueen merkitys, miten ääni hyödyttää ehdokkaan lisäksi myös puoluetta.  

Kuntavaaleissa Allianssi ei kokoa valtakunnallisesti kuntien äänestystuloksia yhteen vaan tulosten laskeminen ja mahdollinen julkaisu on oppilaitosten omassa harkinnassa. Äänestystulosta tärkeämpää Nuorisovaaleissa on äänestyskokemus ja keskustelu vaaleista, puolueista ja vaalituloksen laskennasta. Kuntavaalit ovat tärkeä ja kiinnostava vaikuttamisen paikka ja maakuntauudistuksen myötä kuntien päätöksenteossa korostuvat nuoria koskevat asiat. On tärkeää saada nuoret ja kaikki kuntalaiset innostumaan kuntavaaleista!

 

Nuorisovaalit

Osallistujamäärältään suosituimmat Nuorisovaalit 2010-luvulla ovat olleet presidentinvaalit 2012, jolloin oppilaitoksia oli mukana yhteensä 640. Myös vuoden 2015 eduskuntavaalien Nuorisovaaleissa oli lähes yhtä paljon oppilaitoksia, kaikkiaan 630, kun edeltäneissä eduskuntavaaleissa 2011 mukana oli vain 312 oppilaitosta. Europarlamenttivaaleissa 2014 mukaan ilmoittautui 325 oppilaitosta. 

Vaaleista riippumatta osallistuvien oppilaitosten prosentuaaliset osuudet ovat pysyneet suhteellisen samoina: eniten mukana on yläkouluja, joita on noin 60% oppilaitoksista. Lukioita on noin 30 % ja ammatillisia oppilaitoksia alle 10 %. 

Lisätietoa Nuorisovaaleista:

Virva Viljanen, 050 302 0598 / virva.viljanen@alli.fi

www.nuorisovaalit.fi