Allianssin jäsenjärjestöedut 2016

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 129 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssin palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.

Allianssin henkilökunnan s-postit ovat muotoa etunimi.sukunimi@alli.fi.
Lisätietoa www.alli.fi

Mitä Allianssi tarjoaa jäsenjärjestöilleen?


Allianssin yhteistyösopimusten edut jäsenjärjestöille

Retriever Mediaseuranta

Allianssin yhteistyö mahdollistaa jäsenjärjestöille jäsenpalveluna edullisen mediaseurannan. Mediaseuranta seuraa printtimediaa, sähköisiä verkkolähteitä ja sosiaalisen median lähteitä erikseen sovittavien hakusanojen perusteella. Mediaseuranta hinnoitellaan jäsenjärjestön keskustoimiston henkilökunnan määrän mukaan. Hintaluokkia on kaksi. Allianssi tekee sopimuksen jokaisen mukaan lähtevän jäsenjärjestönsä kanssa. Mukaan voi tulla aina kunkin kuun alusta lähtien. Lisätietoja: tiedottaja Teemu Hanhineva, p. 040 900 4888.

Asianajotoimisto Allianssi Oy - neuvonta

Allianssi Oy tarjoaa Allianssin maksutonta neuvontaa. Maksuttomaan osuuteen sisältyy alkupuhelinneuvottelu, perehtyminen sähköiseen asiakirjamateriaaliin ja juridinen kartoitus/ alustava neuvo asiasta puhelimitse. Vasta tämän jälkeen, ja aina erillisen ilmoituksen ja toimeksiantosopimuksen mukaan, palvelu muuttuu maksulliseksi, ellei erikseen toisin sovita. Palkkio määräytyy tehtävän vaatiman työn määrän ja laadun mukaan sekä ottaen huomioon yhteistyön pro bono -luonne. Lähtökohtana on voimassaoleva palkkio 10 prosentin alennuksella. Toimeksiantosopimuksen laatimisen yhteydessä selvitetään laskutusperusteet ja arvioidaan tulevien toimien tarpeellisuus ja laajuus. Palvelu ulottuu myös jäsenjärjestöjen työntekijöihin. Neuvontapuhelin arkipäivisin klo 12-14 puh. 010 309 3361, asianajaja, varatuomari Atik Ali.

Scandic - majoitus

Scandic tarjoaa Allianssin jäsenjärjestöille majoitussopimuksen vuosille 2017-2018. Corporative Saver -majoitussopimus koskee yksittäistä työmatkustamista ja sen mukainen alennus on 8 %. Huonevaraukset tehdään asiakasnumerolla D000034990. Asiakasnumero syötetään varauksen yhteydessä kohtaan varauskoodi.

Scandicin varausohje (pdf)

Osaamistehdas Oy - Hygieniapassi

Hygieniapassi.fi / Osaamistehdas Oy tarjoaa Allianssin jäsenjärjestöille sekä niiden jäsenille hygieniapassitestin suomeksi tai ruotsiksi jäsenetuhintaan avoimissa testitilaisuuksissa. Suomen tai ruotsinkielisen hygieniapassitestin jäsenhinta on 35 € (norm. 45 €). Kahden viikon harjoitteluaika Harjoittele.fi -palvelussa jäsenhintaan on 5 € (norm. 9,90 €). Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.hygieniapassi.fi/allianssi

 

Allianssi tarjoaa jäsenilleen

 

Allianssi-talo ja kokoustilat

Allianssi-talon kokoustilat ovat käytettävissä jäsenjärjestöhintaan. Kokoustilavaraukset ja -tiedustelut tehdään sähköpostitse osoitteeseen info@alli.fi. Ilmoitathan varausta tehdessäsi varaajan yhteystiedot, laskutusosoitteen ja osallistujamäärän. Tilaa kokoukseesi tai koulutukseesi teemaan liittyvä matkalaukkukirjasto Nuorisotiedon kirjastosta kirjasto@alli.fi

Allianssi-talon kokous- ja koulutustiloihin pääsee esteettömästi pyörätuolilla ja tiloista löytyy inva-wc. Allianssi-talossa on mahdollista käyttää maksutonta wlan-yhteyttä.

Tutustu kokoustiloihin, hintoihin ja tilanvarausehtoihin tarkemmin osoitteessa http://alli.fi/allianssi/allianssi-talo/kokous-%20ja%20koulutustilat
________________________________________

Tietoa järjestöistä, nuorista ja nuorisotyöstä

Neuvontapalvelut. Asiantunteville työntekijöillemme voi soittaa ja kysyä esim. nuorten elinoloista, nuorten osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja monista muista nuoriin liittyvistä teemoista. Yleinen neuvonta: info(at)alli.fi

Nuorisotiedon kirjasto ja verkkopalvelut. Kirjaston informaatikot vastaavat nuoria, nuorisotyötä ja nuorisotutkimusta koskeviin kysymyksiin. Kirjastosta voi lainata nuorisotoimialan kirjallisuutta ja lehtiä sekä tallenneaineistoa. Aineistoon voi tutustua myös kirjaston nettisivuilla: www.nuorisotiedonkirjasto.fi.

Nuorisotiedon kirjaston ylläpitämiä verkkopalveluita ovat myös nuorisoalalla toimiville suunnattu Nuorisotiedon talo -linkkikirjasto (www.alli.fi/tieto) sekä nuorille hyödyllistä tietoa eri aiheista kertovat Allison-tietosivut (www.allison.fi). Lisäksi Allianssin www-sivuilta (www.alli.fi) löytyy tietoa nuorisojärjestöistä sekä työvälineitä järjestötoimijoille, muun muassa Nuorisojärjestöt tiedottavat -palsta.

Voit myös tilata matkalaukkukirjaston valitsemallasi teemalla omaan tilaisuuteesi. Tiedustelut: kirjasto@alli.fi, informaatikko Vappu Turunen p. 020 755 2602.

Nuorisotyö-lehden jäsenjärjestöt ja henkilöjäsenet saavat automaattisesti jäsenetuna. Kahdeksan numeroa vuodessa käsittelevät nuorisoalan ajankohtaisia asioita ja nuoruuteen liittyviä teemoja. Toimitussihteeri Kirsi Alasaari p. 040 900 4880. Osoitteenmuutokset: lehti@alli.fi

Nuorisotoimialan esitteet ja julkaisut tilataan toimistosihteeriltä p. 020 755 2600. Osa aineistoista on maksullisia.
________________________________________

Kansainvälistymisen paikkoja ja osaamista

Kansainvälistä kokemusta. Allianssi tiedottaa kielikursseista ja koulutuksista sekä järjestää seminaareja ja opintomatkoja nuorisotyössä mukana oleville. Kv-palvelut kv@alli.fi, p. 040 900 4881.

Eurooppalainen nuorisokortti on mahdollista yhdistää osaksi järjestönne jäsenkorttia. Korttiin liitettävän kansainvälisen tunnuksen avulla saatte käyttöönne 60 000 etua yhteensä 38 Euroopan maassa. Alle 30-vuotiaille nuorille suunnatun kortin edut koskevat mm. matkustamista, majoittumista, kulttuuria, palveluita ja tuotteita. Nuorisokortteja voi ostaa myös suoraan Allianssista. Lisätietoja kortista löytyy osoitteesta www.europeanyouthcard.fi, eycfinland@alli.fi.

Allianssin nuorisovaihdon kautta voi lähteä ulkomaille töihin (hotellityö-, au-pair-, vapaaehtois- ja work experience -ohjelmia). Järjestämme kansainvälisiä vapaaehtoistyöleirejä Suomessa yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Lisätietoa www.nuorisovaihto.fi . Tiedustelut vaihto(ät)alli.fi, p. 020 755 2606.
________________________________________

Koulutusta

Allianssin suurtapahtumien, foorumien ja koulutusten tavoitteena on Allianssin jäsenjärjestöjen ja nuorisoalan toimijoiden ammatillisen osaamisen vahvistaminen sekä toimialan yhdistäminen yhteisiin koulutus- ja verkostotapaamisiin.


Allianssi järjestää:

• Suurtapahtumia
• Yhteiskunnallisia foorumeja
• Ammatillista osaamista vahvistavia ja järjestötoimintaa kehittäviä koulutuksia
• Menetelmäkoulutuksia
• Kohtaamisen paikkoja ja verkostoja
• Tilauskoulutuksia

Jäsenille koulutukset ja kurssit tarjotaan yleensä edullisempaan hintaan, osa koulutuksestamme on jäsenjärjestöille täysin maksutonta. Allianssin koulutuskalenteri löytyy osoitteesta www.alli.fi/koulutuskalenteri
________________________________________

Vaikuttamisen paikkoja

Luottamushenkilöpaikkoja. Allianssissa toimii vuosittain yli 100 aktiivista luottamushenkilöä hallituksessa ja luottamushenkilöryhmissä. Niissä voi vaikuttaa nuorisotoimialan kysymyksiin sekä saada uusia ystäviä ja kokemuksia. Allianssin toiminnassa voi saada elinikäisiä ja merkittäviä verkostoja. Vuonna 2016 Allianssissa toimii Nuorisotyön- ja Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmät, sekä osallisuus- ja yhdenvertaisuusryhmät. Allianssi kokoaa liikkuvia teemaryhmiä ajankohtaisten nuorisopoliittisten teemojen ympärille. Allianssin jäsenjärjestöjen toimijoita on mukana myös Nuorisotyö-lehden toimitusneuvostossa.

Yhteinen edunvalvonta. Allianssi ajaa nuorisoalan ja nuorten etuja yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Allianssin kerää jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja viestejä työryhmätyöskentelyissä ja kysymällä jäsenjärjestöjensä kantoja. Jäsenjärjestöt voivat myös ottaa yhteyttä Allianssiin ja tuoda esille yhteistä edunvalvontaa vaativia teemoja ja näkökantoja.